KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тести до теми "Апостроф"

Тести до теми "Апостроф"


1. Коли пишеться апостроф після губних приголос¬них?
а) на позначення їх роздільної вимови перед я, ю, є, ї;
б) якщо перед губними немає іншого приголосного, що належав би до кореня;
в) на позначення їх роздільної вимови перед я, ю, є, ї, якщо перед губними немає іншого приголосного, що належав би до кореня (крім р).2. Коли пишеться апостроф після р?
а) на початку складу;
б) у кінці складу;
в) у кінці складу перед я, ю, є, ї.3. Коли пишеться апостроф після к та інших приго¬лосних?
а) у власних назвах у кінці складу перед я, ю, е, ї;
б) у власних назвах перед я, ю, в, ї;
в) у кінці складу перед я, ю, є, ї.4. Коли ще пишеться апостроф у словах українського походження?


а) після префіксів, що закінчуються на приголосний перед я, ю, є, ї;
б) після першої частини складних слів, що закінчу¬ються на приголосний, перед я, ю, є, ї;
в) після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на приголосний, перед я, ю, є, ї.


5. Коли апостроф не пишеться у власних назвах?
а) у середині складу після к та інших приголосних;
б) у тих випадках, коли я, ю, є позначають м'якість попереднього приголосного;
в) коли ці власні назви — прізвища.


6. Коли апостроф не пишеться після губних приго¬лосних у загальних назвах?
а) коли перед буквами б, п, в, м, ф, що позначають
губні приголосні, стоїть інша буква на позначення приго¬лосного (крім р), який належить до кореня слова;
б) коли перед губними стоїть інша буква на позна¬чення приголосного;
в) коли перед губними стоїть інша буква на позна¬чення приголосного (крім р).


7. Коли апостроф не пишеться після р?
а) у кінці складу перед я, ю, е, що позначають один звук;
б) якщо перед р є інший приголосний, що належить до кореня;
в) після р на початку складу, якщо наступні я, ю, є позначають один звук після м'якого приголосного.
Предмети > Українська мова > Українська мова 2 клас > Тема 30. Апостроф > Тема 30. Апостроф. Тести
Предмети > Українська мова > Українська мова 2 клас > Тема 34. Апостроф > Тема 34. Апостроф. Тести