KNOWLEDGE HYPERMARKET


Товарна марка.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Товарна марка.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Товарна марка.Повні уроки

Мета

  • ознайомитись з поняттям "товарна марка", особливостями сучасного процесу реєстрації торгової марки.
Економіка

Хід уроку

1. Означення поняття "товарна марка" та історія виникнення товарної марки.

2. Правила реєстрації торгової марки.

3. Види позначення товарних марок

4. Функції товарної маркиОзначення поняття "товарна марка" та історія виникнення товарної марки


Товарна марка - це ім'я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців і їх диференціації від товарів і послуг конкурентів.

Історія торговельної марки починається з найдавніших часів, а саме з тих самих пір, коли в людському суспільстві відбувся розподіл праці і з'явилися конкуруючі між собою ремісники. Приблизно з 5000 року до нашої ери людство починає масове на ті часи виробництво глиняного посуду. Саме в цьому посуді і з'явилися позначення, які в наш час класифікуються, як торгові марки. Посуд, вироблений в Китаї в період царювання імператора Хонг-То, була маркована першими виразними позначеннями, які вказували ім'я правлячого імператора і ім'я виробника або місце виробництва. Майже за 4000 років до н. е.. майстра Ассирії та Вавилону врізали в камені побудованих будівель свої клейма. Ці знаки, знайдені археологами в XX ст., Можна вважати попередниками торгових марок. Існують документальні свідоцтва появи торговельних марок на грецьких і римських світильниках. Археологічні знахідки підтверджують використання торговельних марок в Індії в 1300 році до н.е.

Клеймо китайських майстрів на цеглі

Рис 1. Клеймо китайських майстрів на цеглі

У Європі торгові марки в ужиток ввели стародавні греки. До наших днів збереглася безліч амфор з особистими клеймами гончарів, статуї, на яких вирізані імена скульпторів, елементи споруд з ініціалами архітекторів. Широко відома історія будівництва одного з семи чудес світу - Фароського маяка. Будівництво маяка здійснювалося за проектом грецького архітектора Сострата. Згідно з наказом правителя Єгипту того часу, який хотів прославити своє ім'я в століттях, на штукатурці біля основи маяка Сострат зробив напис: "Птолемей I Сотер". Однак, через багато років, коли ні правителя, ані архітектора вже не було в живих, штукатурка поступово почала відвалюватися, оголюючи висічений в камені напис: "Сострат, син Декстіфона, присвятив богам-рятівникам заради морів". Так світ дізнався ім'я архітектора одного з чудес світу.

Ініціали каменярів на кам'яних блоках часів Римської імперії

Рис 2. Ініціали каменярів на кам'яних блоках часів Римської імперії

У середні віки з'явилася нова форма марки, що відображала характер торгівлі того часу, - марка гільдії. Гільдія представляла собою об'єднання ремісників, що спеціалізувалися на певному виді продукції. Існували гільдії теслярів, гончарів, ковалів і інших ремесел. Щоб займатися своїм ремеслом, потрібно було стати членом відповідної гільдії, яка встановлювала стандарти якості, ціну на товар, а також правила праці. У кожної гільдії була своя, легко впізнавана торгова марка або логотип, і поступово за гільдією, а часто і за місцевістю, в якій вона розташовувалася, закріплювалася монополія на виробництво певних виробів. Марки гільдій сприяли заохоченню місцевих виробників, не допускаючи конкуренції з боку. У Середні століття перед торговою маркою ставилася задача гарантувати якість товару, пов'язуючи його при цьому безпосередньо з ім'ям конкретного виробника. Таким чином, майстер або гільдія несли відповідальність за кожний виріб, позначений торговельною маркою.

Торгові марки середньовічних гільдій

Рис 3. Торгові марки середньовічних гільдій

На території України, як і в більшості країн Європи, торговельні марки почали використовуватися в гончарному промислі, поступово поширюючись серед представників інших професій: ювелірів, книговидавців, ковалів, столярів. За свідченням істориків початок застосування торгових марок у вигляді клейм було покладено ще в епоху Київської Русі і потім продовжувалося аж до приєднання України до Росії в 1654 році. Використання торгових марок не регламентувалося законодавчо і регулювалося звичаями і правилами тих часів.

Гончарні клейма часів Київської Русі

Рис 4. Гончарні клейма часів Київської Русі

Правила реєстрації торгової марки


Для отримання права власності на торгову марку її необхідно зареєструвати.

Дана послуга має декілька назв: реєстрація знаку для товарів та послуг, реєстрація товарного знаку та реєстрація торгівельної марки.

Реєстрацію і охорону прав на інтелектуальну власність в Україні проводить відділення експертизи заяв на знаки для товарів та послуг та промислових зразків Державного підприємства «Українського інституту промислової власності» держдепартаменту інтелектуальної власності Міністерства науки та освіти України.

Право власності на знак надається на 10 років, після спливу терміну цей строк може бути продовжений неоднократно на наступні 10 років.

Якщо торгівельна марка знаходиться на реєстрації, заявник має право використовувати маркування «ТМ», а якщо марка зареєстрована, то ставиться знак ® на продукцію рядом зі своїм торгівельним знаком. Реєстрація торговоі марки та одержання відповідного свідоцтва необхідно також для одержання домену в зоні UA (наприклад, proxima.ua). Зареєстрована торговельна марка, надає її власнику право розміщувати зображення торговельної марки на печатці підприємства, або фізичної особи-підприємця.

Процес реєстрації торгової марки передбачає проведення експертизи на тотожність чи подібність торгової марки з раніше зареєстрованими чи поданими на реєстрацію торговими марками. Необхідно зазначити те, що у випадку того як експертиза знаходить тотожні торгові марки, або подібні настільки, що їх можна сплутати, в реєстрації відмовляють, а всі платежі не повертаються.
В якості торгівельної марки можуть бути захищені:

- назва підприємства,

- дизайн етикетки, упаковки, кришки;

- назва різних видів продукції;

- форма упаковки (пляшка, коробка);

- музичний фрагмент, екранна заставка, мультфільм і т.д. 

Як відомо, термін «торговельна марка» є прямим запозиченням із англійської мови. По суті термін «знак для товарів і послуг» та «торгівельна марка» означають одне і те саме поняття і тому можуть вживатися як рівнозначні. Торговельна марка є об'єктом промислової власності, юридичний захист котрого здійснюється на основі Цивільного кодексу України та закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Торговельна марка може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Не можна використовувати позначення позначення, що зображують:
1) державні герби, прапори та емблеми;
2) офіційні назви держав;
3) емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
4) офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.
Варто пам'ятати, що першочерговим гарантом захисту прав на товарну марку є Цивільний кодекс України, статті з 492 по 500 та Закон України «Про охорону права на знаки товарів та послуг» від 1.07.1994 року. Згідно ст. 16 свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Види позначення товарних марок


Існують наступні види позначення товарних марок:

    * Фірмове ім’я – назва фірми (слово, буква, чи їх об’єднання, яке може читатися і вимовлятися. Наприклад, Coca-Cola, BMW та ін.)

Приклад фірмового імені (Coca - cola).

Рис 5. Приклад фірмового імені (Coca - cola).

    * Фірмовий знак – це символ, малюнок чи особливий відмітний знак, інколи особливий колір або позначення (стандартне шрифтове і кольорове оформлення напису Coca-Cola на усій продукції цієї компанії).

Приклад фірмового знаку (Nike).

Рис 6. Приклад фірмового знаку (Nike).

    * Торговий образ – це персонофікована товарна марка (ідентифікація фірми споживачем за оформленням продукції)
    * Товарний знак – це фірмове ім’я чи фірмовий знак або їх сполучення, яке захищено юридично.

Функції товарної марки


Товарна марка виконує ряд найважливіших функцій, що сприяють створенню іміджу фірми. Вона відокремлює "свою" продукцію від аналогічних виробів конкурентів; торгова марка також сприяє проінформованості про товар, тобто несе певну інформаційне навантаження (щоб привчити, "прив'язати" споживача до своєї фірми); нарешті, марка створює додатковий ефект одним тільки своєю появою (мова, зрозуміло, йде про надійну марку) - вона несе довіру до фірми, зміцнює її імідж. Саме цей додатковий ефект "примирює" споживача з необхідністю платити за марку (марочні товари завжди дорожчі - до 25 відсотків ніж "звичайних" товарів).
Індивідуальна марка створюється для товарів (виробів), що задовольняють добре відому потребу. Вона застосовується частіше за все з метою конкуренції, завоювання місця на ринку, вже поділеного раніше між товаровиробниками.

Колективна марка створюється для товарів, пов'язаних з комплексом потреб. Це - марка довіри, яка гарантує постійним покупцям потрібні товари в одному місці, з одних рук. А фірма в Киеве, варіюючи складу комплексу товарів, постійно оновлює частина "чергового набору", що зберігає стійкий попит.

Фірмова марка несе образ фірми-виробника. Застосування такої марки завжди розширює збут товарів - у тому числі і новинок: спрацьовує ефект широкої популярності назви фірми (репутація фірми), її популярність переноситься на назву нового товару, вмить роблячи його загальновідомим.


Контрольні завдання

1. Поясніть у  чому відмінність понять "товарна марка" та "торгова марка" ?

2. Назвіть організацію, що відповідає за реєстрацію  товарних знаків та торгівельних  марок?

3. Охарактеризуйте основні етапи історичного становлення товарної марки.

4. Наведіть кілька прикладів всесвітньовідомих товарних марок.

5. Чим відрізняються фірмова та колективна марки?


Список використаних джерел

1. Урок на тему "Товарна марка", Різник О.П., вчитель економіки, Обухівська загальноосвітня школа. І-ІІІ ступенів №8

2. Шпунарська М., Федорюк А.Л., Товарна марка як спосіб захисту товарів,Чернівецький торговельно-економічний інститут.

3. Урок на тему "Товарна марка", Юрковська Я.С., вчитель економіки, Алуштинська загальноосвітня школа. І-ІІІ ступенів №5
4. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”, 1998. – 512 с.
5. Коник Н.В., Малуев П.А., Пешкова Т.А. Товарные знаки и бренды, Управление персоналом, 2006.
Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.
Над уроком працювали

Різник О.П.

Прокопенко Ю.А.

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас