KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тіла. Характеристики тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання.

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 5 клас>>Природознавство: Тіла. Характеристики тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання.

Що в науці називають тілом

Коли ми чуємо слово «тіло», то здебільшого згадуємо живих істот: людину чи тварину. Однак воно має набагато ширше значення. Тілом у науці називають все живе та неживе, що створили природа або людина. Птах і рослина, маленька комаха і великий слон, ти сам, будинок, у якому ти живеш, хмари на небі, автомобіль - усе це приклади тіл. Як бачиш, тіла дуже різноманітні. Для зручності зіставлення, порівняння, вивчення та використання тіла розрізняють за розмірами, об'ємом, масою та густиною. Все це характеристики тіл. їх можна виміряти.

Виміряти — означає порівняти з еталоном.

Щоб виміряти розміри тіла, зокрема довжину (або висоту чи ширину), їх порівнюють з еталоном довжини - метром. За цим еталоном виготовлено лінійки, косинці, рулетки, якими ми користуємося. Основною одиницею вимірювання довжини є метр (м). Застосовують й інші одиниці вимірювання, більші або менші за метр. Наприклад, кілометр (км), сантиметр (см), міліметр (мм); 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, а 1 см = 10 мм.


Кожне тіло має об'єм. Об'єм тіла прямокутної форми визначають, перемноживши значення його довжини, ширини і висоти. Вимірюють об'єм тіла в метрах кубічних (м3) або літрах (л) чи мілілітрах (мл); 1 м3 = 1000 л, 1 л = 1000 мл. Об'єм тіла можна також визначити, зануривши його у воду. Він дорівнюватиме об'єму витісненої тілом води.


Виконаємо дослід. У мірний стакан наллємо 500 мл води. Обережно покладемо в нього картоплину середніх розмірів. Бачимо, що вода в стакані піднялася і досягла поділки 620 мл. Обчислимо об'єм витісненої картоплиною води: 620 мл - 500 мл = 120 мл. Знайдена різниця і є об'ємом картоплини. Оскільки 1 мл дорівнює 1 см3, то об'єм картоплини становить 120 см3. Так зручно вимірювати об'єм тіл неправильної форми.


Для вимірювання маси використовують прилади, що мають назву терези. Процес зважування на терезах - це порівняння маси тіла з масою еталона. Еталоном маси є кілограм. Тож одиницею вимірювання маси є кілограм (кг). Також масу вимірюють тоннами (т) та грамами (г); 1 т = 1000 кг; 1 кг = 1000 г.

Покладемо на різні шальки терезів дві кульки - залізну та дерев'яну, що мають однакові розміри. Терези вийдуть з рівноваги. Шалька із залізною кулькою опуститься, а з дерев'яною підніметься. Це тому, що маса залізної кульки більша, ніж дерев'яної. Отже, металева кулька важча за дерев'яну. Те, що дві однакового розміру кульки мають різну масу, пояснюється різною густиною заліза та деревини. Щоб обчислити густину, потрібно значення маси тіла поділити на значення його об'єму. Одиниці вимірювання густини - кілограм на метр кубічний (кг/м3) або грам на сантиметр кубічний (г/см3).


Таким чином, яким би тіло не було - великим чи малим, важким чи легким, - його можна виміряти і порівняти з іншими тілами за розмірами, об'ємом, масою, густиною.

Підсумки

 1. Тіла - це усе живе та неживе, що створили природа і людина.
 2. Основними характеристиками тіл є розміри, об'єм, маса та густина. Кожна з них має свої одиниці вимірювання.
 3. Одиниці вимірювання довжини - кілометр (км), метр (м), сантиметр (см); об'єму - метр кубічний (м3), сантиметр кубічний (см3), літр (л); маси - тонна (т), кілограм (кг), грам (г); густини - кілограм на метр кубічний (кг/м3) або грам на сантиметр кубічний (г/см3). 


Сторінка природодослідника

Виконай практичну роботу на тему «Вимірювання маси та розмірів тіл». Для цього тобі знадобляться гумка прямокутної форми, лінійка, мірний посуд, терези, важки, вода.


Вимірювання 1. За допомогою лінійки виміряй довжину, ширину та висоту гумки. Перемнож одержані значення, і ти визначиш об'єм гумки.
Вимірювання 2. Використовуючи терези і важки, виміряй масу гумки (зваж її).
Вимірювання 3. Зануривши гумку в мірний посуд з водою, визнач її об'єм. Переконайся, що об'єми, отримані в результаті вимірювань 1 і 3, однакові.
Зроби висновок, що треба знати та уміти для того, аби виміряти масу і розміри тіла прямокутної форми.

Сторінка ерудита
Історично склалося так, що майже в кожній країні світу існували, а в деяких і тепер існують свої одиниці вимірювання довжини та маси. Наприклад, в Англії і США довжину вимірюють у дюймах, футах, морських і сухопутних милях. Найменшою одиницею вимірювання серед них є дюйм - приблизно 25,4 мм, найбільшою - морська миля (1852 м).


Тривалий час на території України користувалися такими одиницями вимірювання довжини: вершком (приблизно 4,5 см), аршином (близько 0,7 м), сажнем (приблизно 2,3 м), верстою (1066,8 м). Поширеними одиницями маси були фунт (409,52 г) та пуд (16,4 кг).


З розширенням торговельних зв'язків між країнами використання різних одиниць вимірювання створювало незручності. Тому представники різних держав на спільному зібранні розробили єдині міжнародні еталони вимірювання. Відтоді еталоном довжини було обрано метр, а маси - кілограм.

Перевір свої знання
1. Перелічи відомі тобі характеристики тіл і одиниці їхнього вимірювання

2. Як виміряти об'єм: а) рідини; б) тіла прямокутної форми; в) тіла неправильної форми?

3. Виміряй та порівняй зріст членів твоєї родини.

4*. Як можна визначити густину залізного цвяха?


О.Г.Ярошенко, В.І.Баштовий, Т.В.Коршевнюк. Природознавство 5 клас

Прислано читателями из интернет-сайта


Підручники скачати безкоштовно, онлайн уроки, реферати природознавста, домашнє завдання запитання та відповіді


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.