KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас>> Історія України: Узагальнення. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.


УЗАГАЛЬНЕННЯ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.


Соціально-економічне життя України в першій половині XIX ст. перебувало в стані кризи. Головною причиною занепаду були феодально-кріпосницькі виробничі відносини. Вони не сприяли зацікавленості селянина результатами своєї праці, позбавляли його землі й часу на ведення власного господарства.

Посилюючи гноблення, поміщики спонукали селянство до пошуку засобів соціального захисту: подання скарг, відмови від виконання панщини та інших повинностей, збройних повстань, нападів, підпалів поміщицьких садиб, утеч і масових переселень у пошуках землі й волі.

Тим часом зароджувалися й розширювалися нові капіталістичні відносини, які ґрунтувалися на договірних засадах, ініціативності й підприємливості. Поступово розширювалася товаризація поміщицьких і селянських господарств у старих регіонах і особливо на півдні України.

Утягнення України в товарно-грошові відносини мало суперечливий характер. Адже переважна більшість поміщиків обирали не інтенсивний — європейський, а екстенсивний шлях господарювання, який і зумовлював постійне посилення кріпосницького визиску селян, усе більше їх обезземелення. Саме цей шлях і призвів феодально-кріпосницьку систему до глибокої кризи.

Набагато послідовніше утверджувалися капіталістичні відносини в промисловості. На поміщицькі кріпосні мануфактури все активніше наступав купецький капітал. У 30-40-х роках XIX ст. в Україні розпочався промисловий переворот. Він охопив цукрову та сукняну галузі, започаткував вітчизняне машинобудування, надав якісно нового розвитку металургійній і паливній промисловості, річковому паровому транспорту.

В Україні почали формуватися класи вільнонайманих робітників і буржуазії. Промисловий переворот супроводжувався розвитком торгівлі, зростанням міст, насамперед причорноморських портових, перетворенням їх на промислові й торгові центри. Це привело до формування українського національного ринку.

Розвиток економіки, ускладнення суспільного життя все більше потребували працівників духовно-інтелектуальної сфери — інтелігенції. Саме з її середовища виходили активні громадські діячі, які ставали провідниками українського національного руху. Особливе місце в цій справі належить Кирило-Мефодіївському братству, яке започаткувало новий національний рух, а його провідні діячі — М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко — сформулювали сутність української національної ідеї — державна самостійність України та соціальне звільнення народу.

Історичною віхою для Західної України стала участь у європейській революції 1848-1849 pp., яка звільнила її селянство від панщини. Революція спонукала західноукраїнську інтелігенцію стрімко перейти від культурницької до політичної діяльності щодо захисту крайової автономії, створення першої української політичної організації — Головної руської ради. Скориставшись наданими революцією політичними правами й свободами, українські діячі вибороли місця у Віденському парламенті. Узявши участь у виборах, українці Галичини й Буковини почали впливати на політичне життя в краї, захищати свої інтереси, а отже, ступили на довгий і складний шлях перетворення від етносу до нації.


О. К. Струкевич, Історія України, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з історії України, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з історії України для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.