KNOWLEDGE HYPERMARKET


Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії


Краса рідного краю
471.    І. З'ясуйте значення слова амфітеатр. Зробіть звуковий запис слів вужчий, кінську, світяться, гілля.


II.    Прослухайте текст, заплющивши очі; уявіть змальовану картину.


Я став і не міг одвести очей від дивної гірської картини. Щоб подивитись на цю одну картину, варто було приїхати в Карпати.


Гори стоять навкруги амфітеатром. На самому вершечку гори наче баня храму: це кам'яний верх Соколиці, зверху вужчий, внизу ширший. Коло неї стримить пишна гора Три Корони. Амфітеатр завершує з другого боку висока гора Голиця. Її верх схожий на довгу кінську гриву. Вона вся вкрита лісом до самого Дунайця.


Серед цього амфітеатру гір у середині кола стоїть невисока гора, вся вкрита ялинами, між якими стирчать кущі ялівцю, обтикані колючками. Ліси, осяяні сонцем, світяться наскрізь до самого долу. Увесь амфітеатр гір, усі скелі облиті вранішнім сонцем, веселим, ясним. Скелясті верхи вирізуються ясно в блідому, але блискучому небі й ніби висять над масою темно-зеленого гілля ялин та буків (За І. Нечуєм-Левицьким).


III.    Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Визначте тип і стиль мовлення, вкажіть у тексті істотні ознаки стилю.


IV.    Як ви розумієте вислів не міг одвести очей? Чи доводилося вам бувати в Карпатах? Якщо так — поділіться враженнями.


V.    Розберіть за будовою слово навкруги. Поясніть правопис слів гірської, (на) вершечку, кам'яний, Голиця, у середині, невисока, наскрізь, скелясті, блискучому, висять, темно-зеленого, гілля.


VI.    Зверніть увагу на виділені слова. До яких частин мови вони належать? Назвіть їх морфологічні ознаки; поясніть правопис закінчень.


VII.    Перше, шосте, сьоме і восьме речення розберіть за частинами мови, визначте відміну іменників (усно).


472.    Замініть кожен прикметник епітетом — словом, яке не тільки називає ознаку, а й дає яскраве, образне уявлення про предмет. Запишіть за зразком.


Зразок. 1. Трава оксамитова, молода, ніжна, шовковиста.


1. Трава зелена. 2. Хмара біла. 3. Берізка висока. 4. Заметіль лютнева.


473.    Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте відміну і відмінок іменників. Підкресліть і поясніть орфограми.
 
1. Ранок одразу охопив його всього (свіжість) і (сонце) (М. Стельмах). 2. З (мати) зосталася молодша дочка зі (своя сім'я). 3. Вони тоді ще (діти) були (3 тв. М. Сидоряка). 4. Я пішла (та сама стежка) (Р. Іваничук). 5. Придивлялася до (їхні обличчя). 6. А весілля все (близько) і (близько) (3. Тулуб). 7. А Марс вибирався над лісом все (високо) й (високо) (С. Васильченко). 8. Перед (очі) стелилося поле, вкрите (рясна зелень) озимини (М. Сидоряк).


474.    Як перелічити п'ять днів тижня, прямо не називаючи їх? Запишіть ці слова. До якої частини мови вони належать?


475.    Користуючись поданою схемою, продовжіть і закінчте речення (усно).

Ukrmova7-2-13-il13.JPG


476.1. Спишіть речення, замінюючи числа словами. Поясніть вжи¬вання і правопис числівників.


1. Стрілка на годиннику показує 1130. 2. За останні 500 ро¬ків нових зірок з'явилося тільки 9, а комет — близько 60 (Р. Іваничук). 3. У басейні Тихого океану, де відбувається до 80 відсотків усіх землетрусів світу, епіцентри знаходяться за 100—150 кілометрів від берега, на глибині (В. Коротич).


II. Один із числівників розберіть письмово як частину мови.


477. Уявіть себе дорослішими. Розкажіть одне одному про зміни у вашій зовнішності, вашому характері, ваших уподобаннях. Принагідно вживайте прикметники та прислівники.


478.    Користуючись другим форзацом підручника, підготуйте і виголосіть «ланцюжком» усні повідомлення про вивчені вами розділи мовознавчої науки. Ілюструйте розповідь прикладами.


479.    Визначте види помилок і запишіть відредаговані речення.
1. Україна — один із лідерів засвоєння космосу. 2. Контрольну роботу я виконав краще всіх. 3. На столі стояла до¬рога посуда. 4. На стіні висіли фрукти із зображенням натюрморта. 5. Біллю сповнилось його сердце. 6. Зустрінемось у пів третьої. 7. У мене все прибрато. 8. Цей папір трохи синюватий. 9. У дорозі друзів застав сніговий буран. 10. У центрі міста є алея, обсаджена нашими батьками (3 учн. творів).
 
480.    І. Прочитайте речення. Упродовж 2 хвилин запишіть усі можливі прислівники, словосполучення, фразеологізми, які можна використати для характеристики дії в поданій ситуації.

Стомлений дідусь задрімав у гамаку. Ми знали, що він відпочиває, і проходили повз нього (я к?)....


II. Зачитайте по черзі свої приклади, не повторюючи слова своїх попередників.


481.    Уявіть ситуацію. Ви з другом (подругою) загубились у незнайомому місті і вам треба дістатися до автобусної зупинки (вокзалу). Обміркуйте зі своїм однокласником (своєю однокласницею), як краще це зробити.


482.1. Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Підкресліть і поясніть орфограми.
1. Если хочешь иметь друзей, умей быть другом сам (Нар. творчість). 2. Она училась рисованию. 3. Опять прозвенел звонок. 4. Слышно только, как скрипит дверь. 5. Здоров ли сын Василия Фёдоровича? (З тв. Л. Дугіна). 6. Тут была конечная остановка (М. Колесников). 7. Возвращались вдвоём. 8. Они разговаривали по-французски. 9. Он сидел у рояля и перелистывал ноты (А. Чехов). 10. Я узнал об этом от мамы. 11. Приехали навсегда.


II. Як ви розумієте прислів'я?
483.1. З'ясуйте значення слів спроквола1, погойдує. Зробіть звуковий запис слів цвіт, течії, хитнеться, безшумно.

II. Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення, вкажіть у тексті характерні ознаки стилю. Доберіть заголовок і спишіть текст.


За верболозами — річка. Від річки поміж осокою стелиться рукав із блакитно-зеленою водою, а в воді стоїть риба.
Риба геть дрібна, стоїть більшими та меншими зграйками, тремтить на ледь видній течії, що стиха погойдує їх, наче тем¬ний світ водоростей. Зграйки дрібних риб стоять проти течії, зрідка яка риба вивернеться боком — і тоді спалахне-зблисне на сонці дрібнесенька луска та й погасне, бо риба вирівнялась у зграйці. Та через якусь мить друга риба так само хитнеться, так само спалахне-зблисне, через якийсь час третя риба так само ...


У воді — наче в небі темному — безшумно, загадково пульсують мініатюрні блискавки, наче там спроквола збирається на таємничу грозу, але без грому (Є. Гуцало).


1Спроквола — рос. медленно, не спеша.
 
III.    Поясніть правопис слів стелиться, блакитно-зелений, меншими, дрібнесенька, безшумно.
IV.    Третє речення розберіть за частинами мови. Зробіть розбір виділе¬них слів як частин мови.


Світ який — мереживо казкове!


484.1. З'ясуйте значення слова міріади. Зробіть звуковий запис слів літній, зеленню, розсипаними, місця, нижче. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення.


Жовте полум'я кульбаб
День був майже літній. Трава, що вже набрала соків, вилискувала свіжою зеленню. Кульбабки, яких було тут рясно, здавалися сонячними бризками, розсипаними по смарагдовому оксамиту.


Через довгі паузи подавала голос зозуля. Високо в небі шугали ластівки, наздоганяючи одна одну. У теплому повітрі прозорими хмарками мерехтіли міріади комашок, і метелики, мов розфарбовані клаптики паперу, то злітали в повітря, то пили нектар із  квітів, тріпочучи ламкими крильцями.


Привела сюди Маргариту ще минулого року ледь помітна стежка. Їй здавалося, що, крім неї, ніхто в цілому світі не знає цього місця. Восени вона приходила сюди слухати співучих дроздів, милувалася старими дубами, що стояли купою непо¬далік. І лише весною Маргарита помітила дві високі черешні. Коли вони зацвіли, то стали схожі на дві величезні рожеві повітряні кулі.


З оберемком1 кульбабок Маргарита присіла біля кринички і примостила квіти так, щоб не падали у воду.
Синіло у високій траві мілке озерце. Звідки пробивається вода? Куди біжить?


1Оберемок — рос. охапка.


Узяла кульбабку за жовтогарячу голівку, потягла. Повільно вивільнилася довга ніжка з оберемка. Укладала голівку до голівки. Слухняно1 влягалися. Загинала раз, другий елас¬тичні стебла, що безвідмовно2 корилися її пальцям.
Якщо брати по дві квітки, вийде широка корона. Можна й комбінувати: дві разом, а тоді одну, дві разом, а тоді одну ...


Все повільніше ковзали між пальцями гнучкі3 стебла. Усе нижче й нижче схилялася  її голова. Маргарита не відчувала ні простору, ні часу.


Ледь чутно туркотіла лісова горличка (За М. Сидоряком).


II.    Якою ви уявляєте за текстом картину літнього дня? Розгляньте малюнок на с 223. Якою зображено героїню твору?


III.    Розберіть за будовою слово розфарбовані. Поясніть правопис слів зеленню, сонячними, мерехтіли, крильцями, ніхто, неподалік, оберемок, жовтогарячу, повільно, безвідмовно, схилялася. Складіть речен¬ня зі словами в рамці (усно).


IV.    Зробіть розбір виділених слів як частин мови.
485.    І. З яким відмінком іменника вживаються подані у схемі прийменники?


II. Складіть речення з цими прийменниками (усно).
486.    Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені букви.


1. Со..нце вже сіло за га..м. Остан..є промін..я позолотило д..ревам в..рховіт..я й погасло (В. Грінченко). 2. Тиш..ю сповнився з..мовий палац (С. Плачинда). 3. Настя мит..ю зникла (О.Югов). 4. Микола як дві краплі води схожий на н..ого (М. Сидоряк). 5. Дощі випадали щоден..о (М.Коцюбинський). 6. Половина наловл..н..ої риби буде моя, а половина — ваша (І.Нечуй-Левицький). 7. І храмам золотим подібні ліси в оранж..вім вогні (Г. Гордасевич).
487.    Спишіть речення, знімаючи скісну риску. Поясніть орфограми.


1. Стоять жоржини мокрі/мокрі (Л. Костенко). 2. День був погожий, по/осінньому променистий (3. Тулуб). 3. З/липи раз/у/раз падали жовті листки (Р.Іваничук). 4. У/степу де/не/де засиніли озера (3. Тулуб).


1Слухняно — рос. послушно. 2Безвідмовно — рос. безотказно. 3Гнучкий — рос. гибкий.


5. За/довгими темними віями світилися золотисто/зелені очі (М. Сидоряк). 6. Сніг був не/глибокий (3. Тулуб). 7. Не/заскленими залишалось п'ять лоджій. 8. Час було підводитися з/за столу (М. Сидоряк). 9. Здавалось, от/от усе пригадаю (С. Васильченко). 10. На/зустріч біг Микола (І. Чендей). 11. Цієї пісні за/моєї пам'яті ні/хто у/нас ні/коли не/співав (Григір Тютюнник).


488.    Замініть дієприслівники у зворотах прислівниками. Поясніть, чому немає коми у поданих зворотах.
1. Розповідав не поспішаючи. 2. Бігли не чуючи ніг. 3. Говорив не переводячи духу. 4. Біг не зупиняючись.

489.    Перебудуйте речення, замінюючи в кожному з них дієприслівниковим зворотом другий присудок разом із залежними від нього словами. Запишіть за зразком. Поясніть творення дієприслівників.


Зразок. 1. Юнак ішов, наспівуючи улюблену мелодію.


1. Юнак ішов і наспівував улюблену мелодію. 2. Дівчина сидить в альтанці й захоплено читає книжку. 3. Новосели в'їхали у нову квартиру і розставили у ній меблі. 4. Юнак із дівчиною гуляють парковою алеєю і милуються різнобарв'ям весняної природи.


490.    Поясніть, як ви розумієте крилатий вислів: Здоров'я — це ще не все, але все без здоров'я — це ніщо. Розберіть це речення за частинами мови.


491.    Визначте види помилок і запишіть відредаговані речення.
1. Довго дивлячись телевізор, псується зір. 2. Ідучи, мені набралося піску в черевик. 3. Виходячи з тролейбуса, в мене підвернулася нога. 4. Прикрашаючи ялинку, у нас з'явився св'ятковий настрій. 5. Читая роман, перед нами постає умний і волевой герой. 6. Під'їхавши до свого дому на таксі, у нього не оказалося з собою грошей. 7. Падає сніг, равномірно покриваючий вулиці (3 учн. творів).


492.    Уявіть ситуацію. Напередодні літніх канікул ви зустріли друга (подругу). Обговоріть свої плани на літо.


493.    Перекладіть і запишіть речення українською мовою.


1. Прежде всего осмотрели библиотеку. 2. Встреча с осенью вдохновляла Пушкина. 3. Я шёл вдоль длинной аллеи акаций (Із тв. О. Купріна). 4. Вечером он остался один в своей комна¬те. 5. Мальчик ничуть не испугался. 6. Я давно уже ниоткуда не получаю писем. 7. Друзья шли рядом. 8. Отошли в сторону. 9. Откуда им всё известно? 10. До летних каникул оставались считанные дни (3 тв. Л.Дугіна). 11. Я люблю ходить босиком по траве (В. Солоухін). 12. День начался как всегда (В. Тендряков).


494.    Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.
Поясніть пунктограми.


1. Омите дощем грозової ночі сяяло блискуче сонце (М. Си-доряк). 2. Дрімала земля вкрита синьою безоднею неба (Панас Мирний). 3. Розсівшись на траві хлопці заходилися обідати (Григорій Тютюнник). 4. Женя сидів зіщулившись (Є. Гуцало). 5. Мерехтить догораючи камін (С. Васильченко). 6. З дуба ви¬стукуючи по гілках опадає запізнілий жолудь (М. Стельмах).


495.    І. Прочитайте текст, уявіть змальовану в ньому картину. Визначте тип і стиль мовлення, вкажіть у тексті істотні ознаки стилю.
Доберіть заголовок і спишіть текст, ставлячи розділові знаки.

Світає. На небі погасли зорі. Рожево спалахнув обрій на сході світанок звів над Дніпром свої вітрила.
Заграв вітерець на хвилях а згодом рожева смуга пролягла по воді. То сонце розіслало свої червоні шовкові полотна (І. Цюпа).


II.    Зробіть синтаксичний розбір передостаннього речення.


III.    Назвіть у тексті всі частини мови. Поясніть орфограми та пунктограми.


496.    Напишіть невеликий твір на тему «Чого я чекаю від літа».Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.