KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 2 клас
(/*                                          &)
Строка 1: Строка 1:
-
'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ''Календарно тематичний [[Заглавная страница|план урок]]ів з української мови 2 клас ''<metakeywords>Українська мова, 2 клас, українська мова 2 клас, календарно тематичний план, план уроків, української мови 2 клас</metakeywords>'''  
+
'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ''Календарно тематичний'''''<b>''[[Заглавная страница|'''план урок''']]''</b>'''''ів з української мови 2 клас ''<metakeywords>Українська мова, 2 клас, українська мова 2 клас, календарно тематичний план, план уроків, української мови 2 клас</metakeywords>'''
-
'''Розділ 1. Пригадайте, чого навчилися в 1 [[Українська мова|клас]]і''' <br> Тема 1. [[Тема 1. Звуки мовлення. Букви|Звуки мовлення. Букви]] <br>[[Тема 2. Склад. Перенос слів з рядка в рядок|Тема 2. Склад. Перенос слів з рядка в рядок]] <br> Тема 3. [[Тема 3. Слово. Речення|Слово. Речення ]]<br><br> '''Розділ 2. Мова і мовлення '''<br> Тема 4. [[Тема_4._Поняття_про_мову|Поняття про мову ]]<br> [[Тема_5._Усне_і_писемне_мовлення|Тема 5. Усне і писемне мовлення ]]<br> Тема 6. [[Тема_6._Сила_голосу_і_швидкість_мовлення|Сила голосу і швидкість мовлення ]]<br>[[Тема_7._Слова_ввічливості|Тема 7. Слова ввічливості ]]<br><br> '''Розділ 3. Текст''' <br> Тема 8. [[Тема_8._Що_таке_текст|Що таке текст ]]<br>[[Тема_9._Будова_тексту|Тема 9. Будова тексту ]]<br> Тема 10. [[Тема_10._Які_бувають_тексти|Які бувають тексти]] <br><br> '''Розділ 4. Речення''' <br>Тема 11. [[Тема_11._Поняття_про_речення|Поняття про речення ]]<br>[[Тема_12._Розповідні_речення|Тема 12. Розповідні речення<br>]] Тема 13. [[Тема_13._Питальні_речення|Питальні речення ]]<br>[[Тема_14._Спонукальні_речення|Тема 14. Спонукальні речення]] <br>Тема 15. [[Тема_15._Головні_слова_в_реченні|Головні слова в реченні ]]<br>[[Тема_16._Зв'язок_слів_у_реченні|Тема 16. Зв'язок слів у реченні <br>]]<br> '''Розділ 5. Слово''' <br>Тема 17. [[Тема_17._Слова,_які_означають_назви_предметів|Слова, які означають назви предметів ]]<br>[[Тема_18._Велика_буква_в_іменах,_по_батькові_та_прізвищах|Тема 18. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах ]]<br> Тема 19. [[Тема_19._Велика_буква_у_кличках_тварин|Велика буква у кличках тварин ]]<br> [[Тема_20._Велика_буква_у_назвах_міст,_сіл,_вулиць,_річок|Тема 20. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок ]]<br> Тема 21. [[Тема_21._Слова,_які_називають_ознаки_предметів|Слова, які називають ознаки предметів]] <br> [[Тема_22._Слова,_які_називають_дії_предметів|Тема 22. Слова, які називають дії предметів]] <br> Тема 23. [[Тема_23._Службові_слова_в_реченні|Службові слова в реченні ]]<br> [[Тема_24._Корінь_слова._Спільнокореневі_слова|Тема 24. Корінь слова. Спільнокореневі слова]] <br><br> '''Розділ 6. Звуки і букви. Склад. Наголос''' <br> Тема 25. [[Тема_25._Звуки_і_букви._Алфавіт|Звуки і букви. Алфавіт ]]<br> [[Тема_26._Голосні_звуки._Позначення_їх_буквами|Тема 26. Голосні звуки. Позначення їх буквами]] <br> Тема 27. [[Тема_27._Наголос._Наголошені_й_ненаголошені_склади_і_звуки|Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки]] <br> [[Тема_28._Ненаголошені_голосні_звуки_"е",_"и"._Позначення_їх_на_письмі|Тема 28. Ненаголошені голосні звуки "е", "и". Позначення їх на письмі]]<br> Тема 29. [[Тема_29._Приголосні_звуки._Позначення_їх_буквами|Приголосні звуки. Позначення їх буквами]] <br> Тема 30. [[Тема_30._Дзвінкі_й_глухі_приголосні_звуки|Дзвінкі й глухі приголосні звуки]] <br>[[Тема_31._Тверді_та_м'які_приголосні_звуки._Позначення_м'якості_приголосних_буквами_і,_я,_ю,_є|Тема 31. Тверді та м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є ]]<br>Тема 32. [[Тема_32._Позначення_м'якості_приголосних_знаком_м'якшення|Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення ]]<br>[[Тема_33._Подовжені_м'які_приголосні_звуки|Тема 33. Подовжені м'які приголосні звуки ]]<br>Тема 34. [[Тема_34._Апостроф|Апостроф ]]<br><br> '''Розділ 7. Повторення вивченого за рік''' <br>Тема 35. [[Тема_35._Повторення_вивченого_за_рік|Повторення вивченого за рік]]<br> ''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''  
+
'''<br>'''Тема 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв алфавіту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Звуко-буквений аналіз слів. Складання розповіді на тему «Наші літні канікули».&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Каліграфічне написання великих букв алфавіту.&nbsp; Слова, близькі за значенням.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Склад. Перенос слів зі рядка в рядок.<br>Тема 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перенос слів із збігом приголосних звуків.<br>Тема 6. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Перенос слів із буквами й та ь.<br>Тема 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Слово. Речення. Складання речень зі слів за малюнками. Роздільне написання слів у реченнях.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Урок розвитку зв’язного мовлення. Мова і мовлення. Слова ввічливості. Складання речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''<br>'''<br>
-
''українська мова<span lang="UK" style=""> [[Українська мова|2]]</span>[[Українська мова|клас]] план уроків в календарно тематичній програмі&nbsp;''  
+
'''Мова і мовлення<br>'''Тема 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поняття про рідну мову.&nbsp; Спорідненість української мови з російською та білоруською.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Старі й нові слова в українській мові.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Уявлення про усне й писемне мовлення. Культура мовлення. Ситуативні діалогічні вправи.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Звертання.&nbsp; Практичне&nbsp;&nbsp; засвоєння&nbsp; різних&nbsp; форм&nbsp; звертання. Побудова діалогу за поданими запитаннями.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сила&nbsp;&nbsp;&nbsp; голосу&nbsp;&nbsp;&nbsp; і&nbsp;&nbsp;&nbsp; швидкість&nbsp;&nbsp;&nbsp; мовлення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спостереження&nbsp; за особливостями&nbsp;&nbsp; мовлення,&nbsp;&nbsp; пов'язаними&nbsp;&nbsp; з&nbsp;&nbsp; різними умовами спілкування.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Слова ввічливості. Поглиблення знань про культуру мовлення. Вправляння в етиці мовленнєвої поведінки. Складання діалогу.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Урок розвитку зв’язного мовлення. Говоримо, записуємо, відповідаємо.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Урок контролю опрацьованого матеріалу з повторення розділу „Мова і мовлення”'''.&nbsp; <br>'''
 +
<br>
 +
 
 +
'''Текст<br>'''Тема 18.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту.&nbsp; Заголовок, його відповідність змісту тексту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 19.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Добір&nbsp; заголовків&nbsp;&nbsp; до&nbsp; текстів.&nbsp;&nbsp; Вправляння&nbsp;&nbsp;&nbsp; у&nbsp;&nbsp;&nbsp; стислому переказуванні тексту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 20.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 21.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Усний переказ тексту. Закріплення знань про будову тексту.&nbsp; Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації.'''<br>'''Тема 22.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Види текстів: розповідь, опис, міркування.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Узагальнення знань і вмінь учнів за темою „Текст”. Тематичне оцінювання&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання деформованих речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''<br>'''<br>
 +
 
 +
'''Речення<br>'''Тема 25.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Поняття про речення. Основні ознаки речення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 26.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Поділ тексту на речення. Зв'язок слів у реченні. Розрізнення завершених і незавершених речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 27.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 28.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 29.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Інтонаційне виділення в&nbsp; реченнях слів,&nbsp; найважливіших для висловлення думки.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 30.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 31.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Перевірка знань з мови. Мовна тема.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 32.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Урок розвитку зв’язного мовлення. Речення і текст. Усний твір.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 33.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення знань про види речень. Складання усної розповіді за малюнком та поданим планом.<br>Тема 34.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Вправи на переконструювання речень, різних за метою висловлювання&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 35.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Головні члени речення.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 36.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Визначення головних членів речення. Другорядні члени речення. Побудова речень за схемами.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 37.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Встановлення зв'язку слів у реченнях за питаннями.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 38.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Встановлення зв'язку слів у реченнях. Поширення речень. Навчальне аудіювання.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 39.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення». Тематичне оцінювання.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 40.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Урок розвитку зв’язного мовлення. Будова тексту. Відновлення тексту з деформованих складових частин.&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''<br>'''
 +
 
 +
'''<br>'''
 +
 
 +
'''Слово<br>'''Тема 41.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Слова, що означають назви предметів.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 42.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Розпізнавання іменників (без вживання терміна) за питаннями хто? що? Групування предметів за родовими та видовими ознаками.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 43.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини (без вживання термінів).&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 44.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Змінювання іменників за зразком «один-багато». Редагування тексту.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 45.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Перевірна робота. Контрольне аудіювання.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 46.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 47.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Вправи на закріплення написання імен, по батькові, прізвищ. Складання усної розповіді за серією малюнків.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
 +
 
 +
Тема 48.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Урок розвитку зв’язного мовлення.&nbsp; Засоби зв’язку речень у тексті. Удосконалення тексту шляхом заміни слів синонімами.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 49.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Велика буква у кличках тварин.
 +
 
 +
Тема 50.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вживання великої букви у кличках тварин. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок.<br>Тема 51.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перевірка знань з мови. Мовна тема.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 52.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вправи на закріплення написання географічних&nbsp; назв.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 53.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Закріплення правил написання іменників із великої &nbsp; букви. Перевірна робота. Діалог.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 54.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Узагальнення&nbsp; знань&nbsp; і&nbsp; вмінь&nbsp; учнів&nbsp; за&nbsp; темою &nbsp; «Слова,&nbsp;&nbsp; що означають назви предметів». Тематичне оцінювання.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 55.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Урок розвитку зв’язного мовлення.&nbsp;&nbsp; Говоримо – слухаємо, читаємо – пишемо.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>
 +
 
 +
'''Слова, що називають ознаки предметів&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''&nbsp; ''''''<br>''''''Тема 56.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметників (без вживання терміна) у мовленні.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 57.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Контрольне списування.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 58.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Змінювання прикметників з іменниками за зразком&nbsp;&nbsp; «один - багато». &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 59.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Контрольний диктант.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 60.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тренувальні вправи на добір ознак, характерних <br>для окремих предметів. Робота над загадками.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 61.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Назви ознак, близькі і протилежні за значенням.<br>
 +
 
 +
Тема 62.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Узагальнюючий урок за темами „Слова, які означають назви предметів”, „Слова, які називають ознаки предметів”.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 64.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний переказ тексту за малюнком та поданим планом. &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Тема 65.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Підсумковий урок за І семестр&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>''''''<br><br><br><br><br><br><br><br>'''<br> ''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''''
 +
 
 +
'''''українська мова<span lang="UK" style=""> </span>'''''<i><span lang="UK" style="">[[Українська мова|'''2''']]</span>[[Українська мова|'''клас''']]</i>'''''план уроків в календарно тематичній програмі&nbsp;'''''
-
<br>  
+
'''<br>'''
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці                        [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
+
  '''[[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці                        [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки]
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] '''[http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ '''нічого собі уроки''']'''
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи                                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи                                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
Строка 18: Строка 37:
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ  
   
   
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] '''[http://xvatit.com/Idealny_urok.html '''ідеальні уроки''']'''                                     [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці                        [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці                        [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
Строка 24: Строка 43:
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] '''[http://xvatit.com/forum/ '''коментарі та обговорення''']'''                           [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими
 +
'''
-
<br>  
+
'''<br>'''
-
<br>
+
'''<br>'''
-
== Статті по темі<br> ==
+
== '''Статті по темі<br>''' ==
-
[http://xvatit.com/zovn-test/ukr-mova/ukr-mova-vidpovidi/1612-perelik-pravilnikh-vidpovidejj-na-testovi.html ПЕРЕЛІК ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ 2009]<br>[http://xvatit.com/ja-i-ukraina/10-jj-ja-i-ukraina/178-ukranska-mova-problema-zberezhennja-ta.html Українська мова і проблема збереження та розвитку української нації]<br>[http://xvatit.com/ja-i-ukraina/programy-dlja-ja-i-ukraina/176-tema-uroku.-ukranska-mova-problema.html Тема уроку. Українська мова і проблема збереження та розвитку української нації.]
+
[http://xvatit.com/zovn-test/ukr-mova/ukr-mova-vidpovidi/1612-perelik-pravilnikh-vidpovidejj-na-testovi.html '''ПЕРЕЛІК ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ 2009''']'''<br>'''[http://xvatit.com/ja-i-ukraina/10-jj-ja-i-ukraina/178-ukranska-mova-problema-zberezhennja-ta.html '''Українська мова і проблема збереження та розвитку української нації''']'''<br>'''[http://xvatit.com/ja-i-ukraina/programy-dlja-ja-i-ukraina/176-tema-uroku.-ukranska-mova-problema.html '''Тема уроку. Українська мова і проблема збереження та розвитку української нації.''']

Версия 13:29, 29 октября 2009

                                                                                                                                         Календарно тематичнийплан уроків з української мови 2 клас


Тема 1.    Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв алфавіту.   
Тема 2.    Звуко-буквений аналіз слів. Складання розповіді на тему «Наші літні канікули».      
Тема 3.     Каліграфічне написання великих букв алфавіту.  Слова, близькі за значенням.   
Тема 4.    Склад. Перенос слів зі рядка в рядок.
Тема 5.    Перенос слів із збігом приголосних звуків.
Тема 6.      Перенос слів із буквами й та ь.
Тема 7.     Слово. Речення. Складання речень зі слів за малюнками. Роздільне написання слів у реченнях.   
Тема 8.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Мова і мовлення. Слова ввічливості. Складання речень.   

Мова і мовлення
Тема 9.       Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми.   
Тема 10.     Поняття про рідну мову.  Спорідненість української мови з російською та білоруською.   
Тема 11.     Старі й нові слова в українській мові.   
Тема 12.     Уявлення про усне й писемне мовлення. Культура мовлення. Ситуативні діалогічні вправи.   
Тема 13.     Звертання.  Практичне   засвоєння  різних  форм  звертання. Побудова діалогу за поданими запитаннями.   
Тема 14.     Сила    голосу    і    швидкість    мовлення.    Спостереження  за особливостями   мовлення,   пов'язаними   з   різними умовами спілкування.   
Тема 15.     Слова ввічливості. Поглиблення знань про культуру мовлення. Вправляння в етиці мовленнєвої поведінки. Складання діалогу.   
Тема 16.     Урок розвитку зв’язного мовлення. Говоримо, записуємо, відповідаємо.    
Тема 17.     Урок контролю опрацьованого матеріалу з повторення розділу „Мова і мовлення”

Текст
Тема 18.        Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту.  Заголовок, його відповідність змісту тексту.   
Тема 19.        Добір  заголовків   до  текстів.   Вправляння    у    стислому переказуванні тексту.   
Тема 20.        Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка.   
Тема 21.       Усний переказ тексту. Закріплення знань про будову тексту.  Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації.
Тема 22.      Види текстів: розповідь, опис, міркування.   
Тема 23.     Узагальнення знань і вмінь учнів за темою „Текст”. Тематичне оцінювання   
Тема 24.     Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання деформованих речень.   

Речення
Тема 25.        Поняття про речення. Основні ознаки речення.   
Тема 26.        Поділ тексту на речення. Зв'язок слів у реченні. Розрізнення завершених і незавершених речень.   
Тема 27.        Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень.   
Тема 28.      Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу.   
Тема 29.         Інтонаційне виділення в  реченнях слів,  найважливіших для висловлення думки.   
Тема 30.         Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання.     
Тема 31.        Перевірка знань з мови. Мовна тема.   
Тема 32.        Урок розвитку зв’язного мовлення. Речення і текст. Усний твір.   
Тема 33.        Закріплення знань про види речень. Складання усної розповіді за малюнком та поданим планом.
Тема 34.       Вправи на переконструювання речень, різних за метою висловлювання   
Тема 35.      Головні члени речення.   
Тема 36.      Визначення головних членів речення. Другорядні члени речення. Побудова речень за схемами.   
Тема 37.      Встановлення зв'язку слів у реченнях за питаннями.   
Тема 38.      Встановлення зв'язку слів у реченнях. Поширення речень. Навчальне аудіювання.   
Тема 39.       Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення». Тематичне оцінювання.     
Тема 40.        Урок розвитку зв’язного мовлення. Будова тексту. Відновлення тексту з деформованих складових частин.   


Слово
Тема 41.        Слова, що означають назви предметів.   
Тема 42.        Розпізнавання іменників (без вживання терміна) за питаннями хто? що? Групування предметів за родовими та видовими ознаками.           
Тема 43.        Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини (без вживання термінів).   
Тема 44.        Змінювання іменників за зразком «один-багато». Редагування тексту.   
Тема 45.        Перевірна робота. Контрольне аудіювання.   
Тема 46.        Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей.   
Тема 47.       Вправи на закріплення написання імен, по батькові, прізвищ. Складання усної розповіді за серією малюнків.   

Тема 48.      Урок розвитку зв’язного мовлення.  Засоби зв’язку речень у тексті. Удосконалення тексту шляхом заміни слів синонімами.   
Тема 49.      Велика буква у кличках тварин.

Тема 50.     Вживання великої букви у кличках тварин. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок.
Тема 51.     Перевірка знань з мови. Мовна тема.   
Тема 52.      Вправи на закріплення написання географічних  назв.                              
Тема 53.     Закріплення правил написання іменників із великої   букви. Перевірна робота. Діалог.   
Тема 54.    Узагальнення  знань  і  вмінь  учнів  за  темою   «Слова,   що означають назви предметів». Тематичне оцінювання.   
Тема 55.    Урок розвитку зв’язного мовлення.   Говоримо – слухаємо, читаємо – пишемо.   

Слова, що називають ознаки предметів      '
'
Тема 56.    Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметників (без вживання терміна) у мовленні.   
Тема 57.     Контрольне списування.   
Тема 58.     Змінювання прикметників з іменниками за зразком   «один - багато».    
Тема 59.     Контрольний диктант.   
Тема 60.    Тренувальні вправи на добір ознак, характерних
для окремих предметів. Робота над загадками.   
Тема 61.     Назви ознак, близькі і протилежні за значенням.

Тема 62.    Узагальнюючий урок за темами „Слова, які означають назви предметів”, „Слова, які називають ознаки предметів”.   
Тема 64.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний переказ тексту за малюнком та поданим планом.    
Тема 65.    Підсумковий урок за І семестр   
''

                                                                                                                 

українська мова 2класплан уроків в календарно тематичній програмі 


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченимиСтатті по темі

ПЕРЕЛІК ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ 2009
Українська мова і проблема збереження та розвитку української нації
Тема уроку. Українська мова і проблема збереження та розвитку української нації.