KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок на тему: "Утвердження народної моралі та внутрішньої краси у п’єсі І.Котляревського „ Наталка Полтавка”.

             Урок на тему: "Утвердження народної моралі та внутрішньої краси у п’єсі І.Котляревського „ Наталка Полтавка”
Мета : навчити робити режисерський коментар до п”єси ; розвивати вміння характеризувати образи драматичного твору, розвивати творчі здібності учнів, вміння зв”язно і грамотно викладати свої думки;виховувати в учнів оптимізм, віру в можливість вибороти власне щастя, любов до рідного слова, формувати активну життєву позицію.


Тип уроку: комбінований ( урок- бесіда, урок- вивчення тексту, урок з використанням ілюстративного матеріалу).

 
Обладнання: опера М.Лисенка „Наталка Полтавка”, фотографії вистави „Наталка Полтавка”, текст п”єси.


„...Радість ,і горе, і сльози
Наталки були горем,
сльозами і радістю всієї 
зали”
І.Карпенко-Карий


Ланцюжок навчальних дій


1.Оголошення теми, мети й завдань уроку.
2.Бесіда з учнями про життєвість сюжету.
3 Створення режисерського коментарю до I дії п”єси( 1,2,3,7 яви).
4.Обговорення з учнями про особливостей творення образу Наталки.
5.Самостійна робота учнів з твором.
6.Підсумок учителя. Оцінювання.
7.Домашнє завдання.Хід уроку
1.Оголошення теми, мети і завдань уроку.


-Доброго дня, сьогодні ми продовжимо вивчати творчість І.Котляревського ,зокрема п’єсу „Наталка Полтавка”, звернемо увагу на життєвість та актуальність сюжету твору, характеризуватимемо персонажів та спробуємо себе в ролі режисерів.


2. Бесіда з учнями про життєвість сюжету.


-Давайте згадаємо історію створення п’єси з минулого уроку.
 П’єса «Наталка Полтавка» написана І. Котляревським для потреб Полтавського театру 1818 р. – саме тоді, коли Драматург перебував там на посаді керівника.


- Як ви думаєте, на якого глядача орієнтувався автор, для кого він творив?
Глядач українського театру був найрізноманітніший, але І. Котляревський хотів бачити в театрі найбільше простолюдина, тому основою для його п'єси стала жива дійсність, тогочасне народне життя, і героїв він обрав також з народу.


-Скажіть, що послугувало І.Котляревському джерелами написання твору?
• справжній життєвий факт;
• лірично-побутові, обрядові , купальські, баладні пісні;
• українські літ.традиції (укр.вертепні, шкільні драми, інтермедії).


-Де відбувається дія твору?
В селі на Полтавщині.


-Простежте, як розгортається драматичний конфлікт твору.
Конфлікт у творі вибудовується з двох сюжетних ліній: перша — Наталка любить бідного парубка — сироту Пет¬ра, кілька років чекає на нього. На перешкоді до щастя закоханої пари стає соціальна нерівність. До Наталки сватається пан возний — це друга сюжетна лінія.


- Як ви вважаєте, чи були життєвими події, відтворені у п’єсі? 
Котляревський виводив у своїх п'єсах саме українськi типовi характери у конкретних обставинах свого часу i стверджував моральнi принципи саме української народної моралi, надiляючи ними позитивних героїв. 


Видатний український актор i драматург I. Карпенко-Карий називав цю п'єсу "зразком народної поезiї в драматичнiй формi". Народнiсть "Наталки Полтавки" неодноразово пiдкреслювали й iншi письменни ки, теаро- та лiтературознавцi. Сюжет п'єси заснований на життєвiй ситуацiї, її образи змальовуються Котляревським живо i реалiстично. 

3.Створення режисерського коментарю до I дії п”єси ( 1,2,3,7 яви).


Отже, ми з’ясували основні моменти щодо життєвості сюжету драми. Саме це допоможе нам відтворити у своїй уяві фон , на якому відбувалися дії та уявити ,якими ж були персонажі, спробувати зрозуміти їхні переживання.

Як саме?
Усі разом ми спробуємо стати режисерами.
Відкрийте п’єсу ”Наталка Полтавка”, яку ви прочитали вдома. Відповідаючи на мої запитання ,пояснюючи рухи, жести, інтонацію героїв, усі разом ми створимо справжній режисерський коментар.


Дія 1,ява 1.
1)Яким ви уявляєте фон подій, які необхідно
 використати декорації, щоб відтворити відповідну атмосферу?
2)Опишіть Наталку, якому одязі вона являється, який вираз її обличчя?
3)Як Наталка виражає свої емоції під час пісні, які рухи робить?
4)Чим супроводжується монолог гол.героїні, чи змінюється її голос? 


Ява 2.
1)Опишіть Возного, як він одягнений? Як він з’являється? Яким тоном він звертається до Наталки?
2)Як зустрічає його Наталка? Які рухи робить при цьому? Чи змінюєься вираз її обличчя при появі Возного? 
3) Що має викликати у глядача пісня Возного?
4)Як виражають свої емоції герої під час діалогу:
- яким тоном звертаються один до одного;
- які рухи роблять?
5) Яка поза, жести, інтонації Наталки під час пісні? Що робить в цей момент Возний?
6)Яким тоном вона звертається до Возного після пісні?
7)До чого прагне Возний в кінці 2 яви,що цим образом хоче сказати автор?

3 і 7 яву спробуйте прокоментувати самостійно.
Подивіться на фотографії вистави і порівняйте з образами, які вийшли у нас.

4. Обговорення з учнями про особливостей творення образу Наталки.

Отже, втiленням внутрiшньої краси та народної моралi постає у п'єсi перш за все її головна героїня - Наталка: чесна, роботяща i здiбна селянська дiвчина. 
• Якою ви її бачите , за допомогою яких засобів автор розкриває її характер? Яка роль монологів у творенні цього образу?
• Що вона сама про себе говорить, що- люди про неї і як характеризують Наталку , її вчинки? Якою ціною Наталка здобула власне щастя?


 У найскрутнiших ситуацiях вона, виявляючи розум i винахiдливiсть, зберiгає почуття людської гiдностi, прагне утвердити особисту незалежнiсть та зберiгти свою глибоку любов до Петра як найбiльшу морально-етичну цiннiсть. Її життєва мудрiсть грунтується на мудростi народнiй, не випадково у п'єсi з її вуст часто звучать прислiв'я, наприклад: "все багатство єсть моє добре iм'я". Це i народна цiннiсть, i її особиста. Вона вiдкидає матерiальнi розрахунки в упорядкуваннi особистого життя. Шлюб з нерiвнею, на її думку, не може принести щастя - бiльш заможний чоловiк "буде на неї дивитися з презирством i обходитися з нею з неповагою, у пана така жiнка буде гiрше наймички, буде крiпачкою". єдине, що може змусити Наталку пiти на шлюб без кохання - турбота за долю матерi. 
Образ останньої втiлює суперечнiсть мiж хорошими намiрами, продиктованими вродженою добротою, i реальною дiйснiстю, мiрилом у якiй було матерiальне становище людини.
• Чи погоджуєтесь ви з тезою,що Наталка — типовий образ української дівчини-селянки. Які типові моменти дійсності ви можете виділити?


1. ВІддання дівчини заміж за ба¬гатого нелюба й розлучення з коханим парубком-бідняком).
2. Головні риси характеру Наталки (велика пошана до матері, до старших; працелюбність («Себе і матір свою на світі держить»); дівоча чистота; скромність; енергійність).
3. Глибоке кохання Наталки до Петра (чотири роки чекає повернення Пе¬тра, не отримуючи від нього жодного листа; відмовляє всім, хто до неї сватається — дяку, волосному писарю, підканцеляристу).
4. Самопожертва Наталки заради матері (бажання матері видати дочку за багатого; захист Наталкою своєї гідності — шлюб за розрахунком не при¬несе їй щастя; постійні нарікання та сльози матері; задля спокою неньки подає рушники Возному).
5. Боротьба Наталки за свою любов (після повернення Петра дівчина нехтує звичаями: «Окрім Петра, ні за ким не буду. До цього мене ніхто силою не принудить»).


• Обґрунтуйте твердження: що в образі Наталки Котляревський оспівав кращих українок, їх духовної краси.
Риси її характеру - не просто риси певної окремої особи, чи то просто iдеальної жiнки. Йдеться не лише про неї. Незважаючи на пiдкреслену iндивiдуалiзованiсть, живо та реалiстично змальований образ Наталки насамперед є узагальненим образом найкращих людських рис усього українського народу. Котляревський створив його, щоб оспiвати високi моральнi та розумовi якостi низiв тогочасного суспiльства. Цим видатний поет i драматург висловив свою вiру в народ i оптимiзм щодо його майбутнього, а зображуючи перемогу Наталки пiдкреслив вiру в перемогу загальнолюдських гуманiстичних принципiв. Саме через це образ Наталки не старiє, а продовжує зачаровувати новi поколiння читачiв та глядачiв. 

5.Самостійна робота учнів з твором.
(учнів вчитель ділить по варіантах, або групах, кожній групі дає своє завдання)


1в.Виділіть основні риси характерів Терпелихи (тезово), тези підтвердіть цитатами з тексту;
2в.Зробіть порівняльну характеристику Петра й Миколи, проаналізуйте художні засоби творення цих образів;
3в.Як у творі розкривається образ Виборного? 


Які гумористичні засоби ви можете виділити у творі? Яка їх роль?
( від кожної групи виступає доповідач, інші- доповнюють)


6.Підсумок учителя.Оцінювання


І.Котляревський дав українськiй лiтературi твори, вiдзначенi рисами народностi та насиченi народним гумором. Перша п'єса нової української лiтератури - "Наталка Полтавка" - дiстала цiлком заслужено назву народної опери, а її сценiчне життя почалося ще задовго до публiкацiї. Її сюжет вiдбиває суспiльнi вiдносини i типовi образи людей - представникiв простого народу та сiльської верхiвки. Але мотив вiддання бiдної дiвчини замiж за багатого нелюба i розлучення з бiдним коханим можна зустрiти й у багатьох народних пiснях, що свiдчить про типовiсть зображуваної ситуацiї. 


Цiнностi, якi утверджує Котляревський в своїх творах, були здебiльшого саме народними, проблеми - актуальними знов-таки для простого народу, мова - живою, то ж невипадково iдея п'єси була добре зрозумiлою навiть неосвiченим глядачам. Нова лiтература, що виникла з iдей Просвiтництва, взагалi проголошувала принцип зближення мистецтва i лiтератури з життям. Та не лише змiст п'єси є народним, а й форма подання сюжету, в якому дуже велику роль вiдiграють пiснi. 


8.Домашнє завдання: 
Підготуйте міні-твір на тему: Роль пiснi у п'єсi Iвана Котляревського "Наталка Полтавка".


Предмети > Українська література > Українська література 9 клас > Тема 9. Іван Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка» > Тема 9. Іван Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка». Конспект уроку