KNOWLEDGE HYPERMARKET


Урок тематичного оцінювання. Генріх Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас>>Зарубіжна література: Урок тематичного оцінювання. Генріх Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...», Михайло Шолохов «Доля людини».

 АНАЛІЗУЄМО Й ОБГОВОРЮЄМО ПРОЧИТАНЕ
1.    Що собою являє назва оповідання Генріха Белля? Поясніть, на що вона спрямовує читача.
2.    Зачитайте початок оповідання і визначте, за допомогою яких засобів автор вводить читача в атмосферу воєнної дійсності.
3.    Що бачить герой оповідання, коли його несуть коридорами гімназії? Яке значення мають ті деталі інтер'єру, які впадають в очі юнакові?
4.    Знайдіть у тексті і зачитайте фрагмент про те, які питання хотів з'ясу-вати для сели: поранений солдат.
5.    Чому героя бентежать сумніви, що він потрапив до рідної гімназії?
6Л Знайдіть і зачитайте ще одну обірвану цитату в тексті оповідання.
Поясніть, як вона співвідноситься з давньогрецькою епітафією, з якої взято обірваний рядок для назви твору.
7.    Як ви гадаєте, чому оповідачем виступає поранений юний солдат, чому автор не називає його імені?
8.    Коли юнак впізнає місце свого перебування? Як він дізнається про характер свого поранення?
9.    Як ви розумієте заключний рядок оповідання?

10.    На які ще характерні деталі ви звернули увагу? Наведіть приклади з тексту.
11.    Що спричинило перетворення гімназії на «мертвий дім»?
12.    Зробіть висновок, яким пафосом пройнято твір Генріха Белля, як відбувається засудження війни.
13.    Яке враження справило на вас оповідання Белля? Які почуття викликав у вас цей твір?

 АНАЛІЗУЄМО Й ОБГОВОРЮЄМО ПРОЧИТАНЕ
1.    Визначте тему та ідею оповідання «Доля людини».
2.    За яких обставин відбулося знайомство автора з Андрієм Соколовим?
3.    Зачитайте пейзажні замальовки в оповіданні і визначте їх зв'язок з
душевним станом оповідача.
4.    Яку роль виконують портретні і мовленнєві характеристики персо-
нажів в оповіданні Шолохова «Доля людини»? Наведіть приклади.
5.    У чому полягає своєрідність побудови оповідання Шолохова? Для чого
автор вдається до використання прийому «оповідання в оповіданні»?
6.    Як Андрій Соколов потрапив у полон?
7.    Коли розкривається героїчний характер Андрія Соколова?
8.    Як ви оцінюєте поведінку Андрія Соколова у полоні?
9.   Як поводився Андрій Соколов у зіткненні з комендантом табору?
10.    Перекажіть епізод втечі Андрія Соколова з полону.
11.    Що сталося з родиною Соколова? Як герой переніс втрату своїх близьких?
12.    Прочитайте епізод усиновлення Соколовим хлопчика Вані. Як сам герой оцінює свій вчинок?
13.    Поміркуйте, скільки кульмінацій в оповіданні Шолохова і що вони означають.
14.    Перечитайте фінал оповідання «Доля людини» і визначте, яким настроєм він пройнятий.15.    Чому доля Андрія Соколова постійно співвідноситься з історією його батьківщини?
16.    У чому виявилися сила духу Андрія Соколова, його вміння у всіх випробуваннях залишатися людиною?

УЗАГАЛЬНЮЄМО Й ПІДСУМОВУЄМО ПРОЧИТАНЕ

1.    На прикладі яких творів розглядається тема «Література проти
війни»? Які проблеми порушено в цих творах?
2.    Перечитайте епіграфи до статей про письменників, представлених у цьому розділі, і поясніть, як епіграфи розкривають позицію кожного з авторів у ставленні до війни.
3.    У яких рядках вірша Олександра Твардовського «Я поліг біля Ржева» найвиразніше відчувається мотив заповіту? Зачитайте їх і поясніть, яким пафосом, якими почуттями пройняті ці рядки вірша.
4.    Яка думка є провідною у вірші Твардовського «На карб не ставте дотепер мені...»? Поясніть, які важливі проблеми порушив автор у ньому.
5.    Визначте, що є спільного в оповіданнях німця Генріха Белля і росіянина Михайла Шолохова, як кожний з них вирішує проблему засудження війни. Свої висновки аргументуйте прикладами з творів.
6.    Яке враження справили на вас твори цього розділу, які роздуми вони викликали? Поділіться ними.
7.    Зробіть підсумок, за допомогою яких засобів кожний з авторів забезпечив високий антивоєнний і гуманістичний пафос своїх творів.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
1.    Складіть коротке повідомлення «Заповіт воїна» від імені загиблого
солдата, використовуючи звертання в заклику до живих з вірша Олек-
сандра Твардовського «Я поліг біля Ржева».
2.    Напишіть твір-роздум на одну з тем:
«Правда про війну у художній літературі»;
«Людина на війні та її доля»;
«Сторінка журналу "Пам'ять" про людські долі на війні»; «Поетичний заповіт О. Твардовського» (за лірикою на воєнну тематику).

Н.І. Дорофеєва, С.П. Касьянова

"Зарубіжна література 7 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

уроки зарубіжної літератури, програма із зарубіжної літератури, конспекти уроків зарубіжної літератури

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.