KNOWLEDGE HYPERMARKET


Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас>>Історія України: Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Початок татарських походів на українські землі.

ЗАВОЮВАННЯ КРИМУ І ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я МОНГОЛАМИ
XIV ст. Кримський пів-острів називався Тавридою (Таврією), можливо, за іменем од- ного з народів, що населяв його в давнину, - таврів. Нова назва півострова з'являється у XIII ст. і походить від адміністративного центру Золотоординського намісництва (тумену) м. Кирим (Солхат, нині -Старий Крим). З IX ст. півострів потрапляє у сферу впливу Русі, й наприкінці наступного століття тут виникає Тмутараканське князівство, в якому правили чернігівські князі. З початку XII ст. половці відокремлюють його від Русі, і згодом воно припиняє існування. Проте в містах Судак, Херсонес, Солхат та інших продовжували мешкати впливові громади русичів.


Монгольське завоювання Криму розпочалося з нападу в 1223 р. на м. Судак та його пограбування й завершилося у 1238-1239 рр. створенням окремого улусу, або намісництва. Проте до його складу потрапили лише степові терени півострова, заселені половцями. Гірські й південнобережні райони з містами Судак і Херсонес перебували в залежності від Візантії. Протягом XIII ст. відбувалися помітні зміни у національному складі населення краю. Сюди переселялися тур-ки-сельджуки, вірмени й італійці, а монголи, осідаючи та змішуючись з половцями, започаткували формування кримськотатарського етносу. З кінця XIII ст. серед них поширюється іслам.


Золотоординська адміністрація сприяла розвитку міст, торгівлі й ремесел. З її згоди генуезці заснували у 60-х роках XIII ст. м. Кафу (сучасна Феодосія), а пізніше ними й венеціанцями створюються торгові й промислові поселення на узбережжі Чорного моря біля річок Дунаю, Дністра, Дніпра, Дону, Кубані та в Керчі. Особливо швидко розвивалася Кафа. що в XV ст. стає одним з найбільших портів світу й центральним ринком продажу невільників, захоплених татарами й турками переважно в українських землях. У 1318 р. у ній засновується католицьке єпископство. Важливу роль у Південному Криму відігравало створене наприкінці XII ст. греками князівство Феодоро, що визнало залежність від монголів.


Захоплення монголами Криму іі Північного Причорномор'я не призвело до економічного занепаду краю, а започаткувало процес формування кримськотатарського народу.


У другій половині XIV ст. Кримське намісництво стає основним володінням темника Мамая, а напри- кінці століття - опорним пунктом хана Золотої Орди Тохтамиша. Впливова татарська знать схиляється до думки про його перетворення на окрему державу. Виразником інтересів знаті став Гаджі Гірей - нащадок Чингісхана. Він народився в сім'ї вигнаного з Криму представника місцевої верхівки, що знайшов притулок у Литві. Не без допомоги останньої домігся влади в намісництві й протягом 1428—1430 рр. заснував на Кримському півострові нову державу -Кримський улус, що займав південно-східну частину півострова. У 1449 р.. за підтримки найвпливовіших родів Ширінів і Баринів Гаджі Гірей проголошує себе правителем Криму. В 1455 р. держава виборює самостійність і набуває статусу «великого улусу». До нього переселяються роди Аргинів і Кипчаків, розширюється територія шляхом приєднання причорноморських степів та підпорядкування прибережних міст.


З розпадом Золотої Орди її спадкоємниця - Велика (Заволзька) Орда - не полишала намірів повернути до своїх володінь Кримський улус. Після смерті в 1466 р. Гаджі Гірея розпочалася боротьба за владу між його синами. Скориставшись цим, хан Великої Орди Ахмат у 1474 р. захоплює Крим. Один із провідників роду Ширінів, Емінек, звернувся по допомогу до турецького султана Мегмеда II, котрий сам хотів утвердитися в Криму. В 1475 р. турецьке військо захоплює Кафу та інші міста Південного узбережжя, включаючи Мангуп - столицю Феодоро. Утворюється турецька провінція - Кафський санджак, до якої приєднуються захоплені пізніше міста Північного Причорномор'я (Копа, Кілія та ін.).


Намісником Османів у Криму призначається Емінек, котрий, враховуючи нову загрозу з боку Ахмата, в 1478 р. звернувся до султана з проханням відрядити для управління улусом сина Гаджі Гірея -Менглі Гірея. Визнавши васальну залежність від Османів, останній призначається володарем Кримського улусу. Титул хана він отримує в 1502 р. після розгрому Великої Орди й захоплення «тронного улусу». Відтоді Кримський улус стає ханатом.


Кримський ханат не зумів вибороти самостійність і вимушений був визнати васальну залежність від Османської імперії.   

Терени держави розширювалися і в середині XVI ст. уже становили 200 тис. кв. км. Крім власне території Криму (майже 27 тис. кв. км), до неї входили землі від гирла Дніпра до гирла Дону й р. Кубані аж до Грузії. Столицею ханату був Кирим, а згодом став Бахчисарай. Політичний устрій держави копіював золотоординський. За формою правління ханат був монархією, яку очолював хан. Формувалися адміністративні й судові органи влади. Знать складали князі (беї), котрі очолювали роди, темники (воєначальники), керівники військових підрозділів, що налічували по 1 тис. вояків, та ін. Хан мав заступників: калгу (правитель східної частини держави) й нуреддіна (правитель західної частини держави). Його влада суттєво обмежувалася князями чотирьох, а пізніше шести родів, котрі мали право збирати з'їзд родів - курултай, що розв'язував найголовніші питання, і входили до державної ради дивану. Вони ж командували значними військовими силами, могли здійснювати без відома хана військові виправи і вступати в самостійні відносини з іноземними володарями. Привілейовані члени інших родів (усіх близько 60) називалися мурзами.


До початку XVI ст. татари займалися кочовим скотарством, примітивне землеробство лише зароджувалося. Вони були вільними, сплачуючи незначні податки на користь мурз. Велика увага приділялася військовій справі, до якої чоловіків готували з дитинства. Кримське військо не мало рівних собі у світі щодо рухливості: за день могло подолати близько 120 км. Стан господарства в ханаті мав архаїчний^ характер і, як правило, не забезпечував матеріальних потреб більшості населення, що постійно жило в злиднях і часто голодувало. Тому, аби поліпшити своє становище, татари часто вдавалися до грабіжницьких нападів на сусідні землі, насамперед українські, масово забираючи людей у ясир, щоб потім продавати як рабів на невільницьких ринках.
Кримськотатарське суспільство було ранньодержавним, у ньому лише, зароджувалися феодальні відносини.

Трагедія України   Перший напад у 1474 р. кримські татари вчинили па Поділля й Галичину. Особливо великих утрат зазнало населення в околицях Кам'янця-Подільського. Галича й Збаража. Через кілька років загони кримських татар спустошили поселення Східного Поділля. Менглі Гірей 1 вересня 1482 р. напав на Київ і розгромив місто.


1 Архаїзм - пережиток старовини.
2 Ясир -  бранці, полонені; полон, неволя.


У подарунок князю він надіслав золоту чашу й таріль із храму Св. Софії. У 1487 р. у Східне Поділля вторгнулися татари Великої Орди, які були розбиті військом руських князів і польського королевича біля Копистирина. Наступного року відбувся новий напад татар; у 1489 р. вони дограбували Київ і дуже спустошили Київщину, а взимку наступного року - Волинь. Під час повернення неподалік Заслава татари зазнали нищівної поразки від руських і польських вояків.


Особливо страхітливих масштабів набуло руйнування України наприкінці XV ст. Окрім татар, у 1498 р. вперше на Галичину напали турки, які дощенту її спустошили, забравши до полону десятки тисяч людей. У 1500 р. чамбули (загони) синів Менглі Гірея пройшли «вогнем і мечем» Брацлавщиною, Волинню, Берестейщиною, Галичиною, Люблінщиною й Сандомирщиною, спаливши багато міст і захопивши 50 тис. українських і польських бранців. Походи татар тривали і в наступні десятиліття. В цілому з 1450 по 1556 р. вони вторглися в Україну не менше 86 разів. Татари руйнували й обезлюднювали поселення, грабували майно, захоплювали ясир, гальмуючи розвиток економіки й культури.


Напади татар були величезним лихом для населення українських земель, яке стало заручником неспроможності урядів Литви й Польщі організувати захист кордонів своїх держав.


Створення Кримського ханату мало важливе значення для формування кримськотатарського народу. Проте агресивність його еліти обернулася жахливою трагедією для населення українських земель.


ЗАПАМ'ЯТАЄМО ДАТИ
 1428-1430 рр. - утворення Кримського улусу (.; 1502 р. - Кримський ханат).
1478 р. визнання Менглі Гіреєм васальної залежності від Туреччини. 1 вересня 1482 р. - розгром кримськими татарами Києва.


ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ
1. У якому році розпочалося завоювання монголами Криму: а) 1216 р.; б) 1221 р.;в) 1223 р.?
2. Вставте в речення пропущені слова: «Монголи, осідаючи і змішуючись з .... започаткували формування ... етносу».
3. Творцем Кримського улусу був: а ) Гаджі Гірей; б) Ахмат; в) Менглі Гірей.
4. Як називалася Кримська держава у другій половині XV ст.: а) султанат: б) ханат; в) великий улус?
5. У1478р. Кримський улус: а) виборов незалежність; б) визнав васальну залежність від Туреччини; в) проголосив себе імперією.
6. Продовжте речення: «Влада хана істотно обмежувалася...».
7. Розкажіть про захоплення монголами Криму.

8. Яку економічну політику проводила золотоординська адміністрація?
9. Що ви знаєте про утворення Кримського ханату й здобуття ним самостійності?
10. За яких обставин Османська імперія опанувала Південне узбережжя Криму?
11. Покажіть на карті терени Кримського ханату на початку XVI ст.
12. Яку роль у житті ханату відіграли беї?
13. Чому татари часто здійснювали напади на землі сусідів?
14. Складіть хронологічну таблицю нападів татар на українські землі.
15. Віднайдіть відмінності в наслідках завоювання монголами українських земель і Криму.
16. Чи можна вважати прогресивним явищем утворення Кримського ха нату? Власну думку обгрунтуйте.
17. Складіть розширений план висвітлення питання «Суспільний устрій ханату».
18. Доведіть, що напади татар стали великою трагедією для України.


ПОПРАЦЮЄМО З ДЖЕРЕЛАМИ
№1
Історик про роль беїв у політичному житті Кримського ханату
...Група чотирьох, а потім шести беїв мала визначальний голос у державних справах. Без їхньої згоди хан фактично не міг нічого вдіяти. Беї вирішували військові справи, висловлювали перед султаном побажання курултаю у справі обрання чи усунення хана, радили володарю на засіданнях дивану, визначали основні напрями політики Криму, управляли майном роду і всім бейством. На терені своєї провінції виступали виразниками інтересів усього роду, часто суперечливих іншим родам, а також хану. Мали дуже велику військову владу і разом розпоряджалися більшими збройними силами, ніж сам монарх. Підрозділи згаданих родів билися на війні під власними корогвами, під керівництвом бея... Обрання бея належало до основних прав роду, і хани не могли до нього втручатися.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Доведіть, що беї мали великий вплив на політичний розвиток Кримського ханату.
2. У чому полягала особливість становища кримських селян?


РАДИМО ПРОЧИТАТИ
Вовк Ю. Й. Історія України в художньо-історичних образах з найдавніших часі в до середини XVI ст. ~ Тернопіль, 2005. - С. 244.

Гірняченко Г. Цвіт граната. З «Кримських оповідань»//Дерево пам"яті.

Книга українського історичного оповідання: Від найдавніших часів до 1648 року. - К., 1990. - Вип. 1. - С. 332-345.

Історія України 7 клас В.А.Смолій, В.А. Степанков
Вислано читачами інтернет-сайту


бібліотека книг по історії України, уроки з предмету історія України, конспекти уроків з усіх предметів,готові домашні завдання

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.