KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Презентація уроку

Хімія 10 клас

Тема "Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп"

Презентація уроку до теми "Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп" 


2. Фізичні властивості
Сріблястий, пластичний, ковкий, легко прокочується та піддається іншим видам механічної обробки.
Проявляє магнітні властивості.
tпл = 1 539 C;
tкип= 2 730 C
ρ = 7,87г/см³
Твердість - 15 НВ.


Одержують Ферум(III) гідроксид дією лугів на розчини солей Fe³FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl – бурий осад

Осад розчинний в кислотах:
Fe(OH)3 + HCl ?
Рівняння реакції записати вмолекулярній та йонній формах.

Нерозчинні основи й солі Феруму(II) й Феруму(III) розкладаються в процесі нагрівання.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Клунник Л.О.

Предмети > Хімія > Хімія 10 клас > Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп > Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Презентація уроку