KNOWLEDGE HYPERMARKET


Формені елементи крові. Еритроцити. Групи крові.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Формені елементи крові. Еритроцити. Групи крові.


Формені елементи крові. Еритроцити. Групи крові.


Пригадайте будову клітини, склад і значення плазми крові та еритроцитів.
Навчіться характеризувати будову і функції еритроцитів; характеризувати групи крові: системи АВО, резус-фактор.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: еритроцити, гемоглобін, недокрів'я, аглютиногени, аглютиніни, резус-фактор.

Яка будова і функції еритроцитів?

Еритроцити - клітини крові людини, що здійснюють в організмі надзвичайно важливу функцію – постачання кисню до кожної клітини. Вони переносять кисень від легень до клітин, а вуглекислий газ від клітин до легень. До виконання еритроцитами цієї функції добре пристосовані їхня будова, розмір і форма. Це дрібні без'ядерні клітини діаметром 7,5 мкм. Еритроцит має форму двоввігнутого посередині диска. Така форма збільшує його поверхню і сприяє кращому проникненню в нього кисню.

У нормі еритроцити живуть близько 120 днів, а потім руйнуються в селезінці й печінці. Кров постійно поповнюється новими еритроцитами, що утворюються в червоному кістковому мозку з особливих клітин, які називають стовбуровими. Ці клітини, на відміну від еритроцитів, мають ядро, яке під час дозрівання руйнується, а його місце заповнює білкова речовина гемоглобін (Нb).

Гемоглобін складається з білка глобіну і ферумовмісної сполуки - гема. Саме атом Феруму у складі гемоглобіну здатний приєднувати і віддавати молекули кисню без зміни валентності. Сполука гемоглобіну з киснем має яскраво-червоний колір і називається оксигемоглобіном (НbО2). Кров, насичена киснем, називається артеріальною. У капілярах тканин гемоглобін віддає кисень клітинам і частково приєднує вуглекислий газ. Така сполука має назву карбгемоглобін (НbСО2), у вигляді якого переноситься до 25% СО2. Решта СО2 у вигляді карбонатних сполук розчиняється у плазмі крові. Таку кров називають венозною. Вона має темніший колір, ніж артеріальна. Сполуки гемоглобіну з киснем і гемоглобіну з вуглекислим газом є нестійкими і тому легко розпадаються на Нb і О2 та Нb і СО2.

Гемоглобін здатний приєднувати чадний газ (СО), що виділяється під час неповного згоряння палива, й утворювати з ним стійку сполуку - карбоксигемоглобін (НbСО). У цій сполуці він втрачає здатність приєднувати і переносити кисень. Унаслідок настає важке отруєння організму.

Що таке недокрів'я?

За норми вміст гемоглобіну у чоловіків становить 130-180 г/л, у жінок - 120-140 г/л (г/л означає число грамів на 1000 мл крові). Проте під впливом різних негативних чинників кількість еритроцитів зменшується, що призводить до зменшення вмісту гемоглобіну в крові. Тоді кров переносить менше кисню, від чого настає киснева недостатність, яка впливає на розумову діяльність і фізичну працездатність. Такий стан називають недокрів'ям, або анемією. При недокрів'ї спостерігається кисневе голодування всіх органів і тканин організму. Людина скаржиться на задишку, відчуває слабкість, шум у вухах тощо. Шкірні покриви і слизові оболонки бліднуть. Спричинити недокрів'я можуть недостатнє харчування, особливо - нестача вітамінів і солей Феруму, а також руйнування еритроцитів алкоголем, промисловими викидами, що містять бензол і солі важких металів. Особливо шкідливо впливає на утворення еритроцитів радіаційне забруднення довкілля.

Що таке переливання крові?

При значних крововтратах і деяких захворюваннях виникає необхідність переливання крові. Для цього кров беруть у дорослих здорових людей - донорів. У дорослої людини без шкоди для її здоров'я за один раз можна взяти 200 мл крові. Взяту в донорів кров консервують, додаючи спеціальні хімічні речовини, що запобігають її зсіданню. Така кров може зберігатися тривалий час.

У минулому переливання крові здебільшого призводило до смерті хворого, поки не стало відомо, що кров однієї людини не завжди сумісна з кров'ю іншої.

Що таке групи крові?

У людей за системою АВ0 є чотири основні групи крові, які успадковуються від батьків і не змінюються впродовж життя. Групова належність крові залежить від особливих склеювальних речовин (білків) - аглютиногенів А і В в еритроцитах та аглютинінів α і β у плазмі.

У крові однієї людини ніколи не трапляються водночас аглютиноген А і аглютинін α, аглютиноген В і аглютинін β, тому власні еритроцити не склеюються. Змішування несумісної за групою крові призводить до склеювання (аглютинації) еритроцитів.

За наявністю в крові аглютиногенів і аглютинінів розрізняють чотири групи крові (див. таблицю).


Групи крові


Згідно з таблицею, людям, які мають 0 групу крові, можна теоретично переливати кров лише 0 групи. Кров 0 групи теоретично можна переливати особам з будь-якою групою крові. Люди з 0 групою крові теоретично є універсальними донорами. Особам, які мають АВ групу, теоретично можна переливати кров усіх чотирьох груп. Такі люди теоретично є універсальними реципієнтами.

Що таке резус-фактор і резус-конфлікт?

При переливанні крові враховують не тільки групу крові за АВ0, але й резус-належність, яка визначається наявністю на мембрані еритроцитів білка - так званого резус-фактора. Людей, що мають такий білок (а їх більшість - 86%), називають резус-позитивними (Rh+), а таких, що не мають, - резус-негативними (Rh-).

У разі вагітності, коли мати є резус-негативною (Rh-), а дитина - резус-по-зитивною (Rh+), виникає резус-конфлікт. У крові матері з'являються антитіла. Це специфічні білки, які утворюються у відповідь на так звані антигени - чужорідні речовини. Антитіла руйнують власні еритроцити матері або еритроцити плоду. Щоб уникнути наслідків розвитку резус-конфлікту, вживають спеціальних медичних заходів. Кожна людина повинна знати свою групу крові й резус-фактор.

Узагальнимо знання


Важливу функцію транспорту кисню від легенів до клітин, а вуглекислого газу - від клітин до легенів виконують еритроцити. Кисень і вуглекислий газ переносить білкова речовина гемоглобін, що міститься в еритроцитах. Зменшення кількості еритроцитів і зниження вмісту гемоглобіну призводить до розвитку недокрів'я.

У разі значних крововтрат і деяких захворювань виникає необхідність переливання крові. Переливати кров можна тільки сумісну за групою й резус-фактором.


Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Виберіть характеристики зрілих еритроцитів:
а) форма двоввігнутого диска, мають ядро;
б) форма двоввігнутого диска, не мають ядра;
в) не мають постійної форми і ядра;
г) мають ядро, але не мають постійної форми.

2. Вкажіть речовину, яку містять еритроцити:
а) гемоглобін;
б) міоглобін;
в) кисень;
г) вуглекислий газ.

3. Вкажіть захворювання, до якого призводить зменшення гемоглобіну в крові:
а) недокрів'я;
б) гемофілія;
в) лейкоцитоз;
г) лейкопенія.

4. Позначте групу крові, в якої відсутні аглютиногени в еритроцитах:
а) І;
б) II;
в) III;
г) ІV.

5. Позначте групу крові, в якої відсутні аглютиніни в плазмі крові:
а) І;
б) II;
в) III;
г) IV.

6. Схарактеризуйте роль гемоглобіну в організмі.

Побудуйте графік залежності кількості еритроцитів у крові від висоти над рівнем моря, якщо кількість еритроцитів в 1 мл крові людини: на рівні моря - 5 млн, на висоті 700 м над рівнем моря - 6 млн, 1800 м - 7 млн, 4400 м - 8 млн. Поясніть, чому із збільшенням висоти у крові зростає кількість еритроцитів. Як регулюється цей процес?

7. Поясніть, що таке резус-фактор і резус-конфлікт.

8. Сконструюйте відповідь у вигляді схеми «Виникнення резус-конфлікту».Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Планування з біології, підручники та книги онлайн, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.