KNOWLEDGE HYPERMARKET


Форми дієслова (загальне ознайомлення)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Форми дієслова (загальне ознайомлення)

Дієслово має п'ять основних форм:
• неозначена форма;
• особові форми;
• дієприкметник;
• безособова форма на -но, -то;
• дієприслівник.

Форми.jpg


70. Проаналізуйте таблицю. Визначте, до яких форм дієслова належать виділені в прислів'ях слова.
1. Добре того навчати, хто хоче все знати. 2. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. 3. Учись, на інших дивлячись. 4. Свою роботу вимірюй зробленим ділом. 5. Що написано пером, того не виволочиш волом. 6. Не хвалися, у поле йдучи, а хвалися, врожай везучи. 7. Хто що знає, тим і заробляє.
Які дієслівні форми, на вашу думку, трапляються в мовленні найчастіше? Поясніть, чому.

71. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставте дібрані з довідки дієслівні форми. За таблицею визначте їхні назви.
1. Базіка з мухи слона ... . 2. Ви говоріть, а ми будемо ... . 3. Два брехуни однієї правди не ... . 4. Брехню ... , брехунів б'ють. 5. Аж до діброви ... наші розмови. 6. У ... рот муха не влетить. 7. До чужого рота ... ворота. 8. За що куплено, за те ... .
Довідка: Зробить. Чути. Не приставиш. Підтакувати. Скажуть. Слухаючи. Закритий. Продано.
• У записаних реченнях визначте антоніми. До яких форм дієслова вони належать?
• Визначте в реченнях особові дієслова. Поясніть, як ви їх упізнаєте.

72. Перепишіть висловлювання, визначте в ньому дієслова. З'ясуйте граматичні ознаки кожного: час, особу, число, рід (якщо є).
  Людство поділяється на дві частини. Перша дивиться телевізор; друга не дивиться або майже не дивиться його.
  Я належу до другої, тому що вважаю телевізор хронофагом. Із жалем думаю про тих, хто всі свої уявлення та знання про світ черпає з «ящика». Вони йдуть крізь життя й тягнуть за собою, мовби свою тінь, невиліковну телезалежність.
  Вони все знають, усіх упізнають, носять у голові нав'язані кимось думки та погляди. Усе, чого не було в «ящику», для них не становить жодної цінності.
                                                              За М. Слабошпицьким.
• Лексичне значення слова хронофаг з'ясуйте за тлумачним словничком. Чи спільнокореневі з ним іншомовні слова хронічний та хронологічний? Перевірте себе за словником іншомовних слів.
• Виділене слово передайте звукописом. Поясніть відмінність між його вимовою та написанням.
• Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання. Свою думку доведіть.
 
Розкажіть, як ви ставитеся до телебачення. У відповіді вживайте дієслова, які називають процеси мовлення й мислення. Обговоріть із батьками та однокласниками переваги і вади телевізійної ери.

73. Складіть і розіграйте діалог, що міг би відбутися між двома семикласниками-прйятелями на стадіоні після футбольного матчу. Зміст розмови — обговорення гри. У репліках уживайте подані або самостійно дібрані дієслова-синоніми на позначення дій футболістів: форварда, захисника, воротаря.

           Бігти, мчати, нестися, гнатися, чесати.
  Рухатися, переміщатися, ворушитися, пересуватися, повертатися,
                    сунути, перелітати.
        Стрибати, скакати, вибрикувати, гопати.
       Налетіти, наскочити, нагрянути, налинути.
               Ловити, хапати, хватати.
 Штовхати, штурхати, штурляти, пхати, підпихати, стусати, тручати.
   Перемогти, побороти, подолати, подужати, виграти, розгромити,
               розмолотити, пересилити.

74. Складіть і розіграйте діалог, який міг би відбутися між семикласницями-подружками після концерту улюбленого співака (співачки, гурту) дорогою додому. Зміст бесіди — обговорення репертуару та його виконання. У репліках уживайте дієслова на позначення виконуваних артистами дій.

   С півати, виводити, заливатися, горланити, лебедіти, кургикати.
     Надірвати (про голос), зірвати, надсадити, підвередити.
   Танцювати, стрибати, кресати, вибивати, викаблучувати, садити,
                гопкати, чесати, шкварити, утинати.
     Говорити, казати, промовляти, балакати, прорікати, цідити,
               карбувати, скрипіти, сичати, шипіти.   
       
75. Складіть і розіграйте діалог, що міг би відбутися між класним керівником та матір'ю (або батьком) семикласника. Мета батька — дізнатися про успіхи сина. Мета вчителя — поінформувати про навчання й поведінку хлопця. У репліках уживайте дієслова на позначення дій і станів.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.