KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізика 9 клас. Повні уроки

Фізика 9 клас – тут зібрані найкращі й наексклюзивніші уроки з фізики. Школярі познайомляться з такими розділами, як електричне поле, електричний струм, магнітне поле, атомне ядро, ядерна енергетика

Гіпермаркет Знань>>Фізика

 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ
1. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.

2. Дискретність електричного заряду.

3.  Будова атома. Електрон. Йон.

4.  Закон збереження електричного заряду.

5.  Електричне поле.

6. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.


ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ
7. Електричний струм. Дії електричного струму.

8. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах.

9. Електричне коло.

10. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.

11.  Сила струму.

12. Амперметр. Вимірювання сили струму.

13. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.

14. Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати. Залежність опору провідників від температури.

15. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. З’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.

16. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади.

17. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу у промисловості та техніці.

18. Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори.

19. Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.

20. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями.


МАГНІТНЕ ПОЛЕ
21. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда.

22.  Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.

23. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади.

24. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера.


АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
25. Атом і атомне  ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома.

26. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.

27. Активність радіонуклідів.

28. Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

29. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.

30. Екологічні проблеми ядерної енергетики.

Контрольна робота-1 (9 клас)


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення