KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас>> Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл  

§ 9. ФІЗИЧНЕ ТІЛО І РЕЧОВИНА. МАСА. ОДИНИЦІ МАСИ

■ Навколо нас існує безліч фізичних тіл — і всі вони відрізняються одне від одного, зокрема, речовиною, з якої складаються, та масою. Що таке речовина? Що таке маса тіла? Що вона характеризує і в яких одиницях вимірюється?


  1. Розрізняємо фізичне тіло і речовину
  У розділі 1 ми вже зустрічалися з такими фізичними поняттями, як «фізичне тіло» і «речовина». Пригадаймо, що будь-які предмети навколо нас називають фізичними тілами, а матеріал, із якого вони складаються,— речовиною. Фізичне тіло може складатися з однієї чи кількох речовин (рис. 2.1). Наприклад, ложки, виделки — фізичні тіла, виготовлені здебільшого зі сталі. Столові прибори можуть бути також зроблені з порцеляни або срібла. Ніж, як правило, роблять не з однієї речовини, а з двох: лезо — зі сталі, руків'я — з дерева. А от для виробництва такого фізичного тіла, як мобільний телефон, використовують десятки різних речовин.
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. фотоФізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. фото

Рис. 2.1. фізичні тіла, виготовлені з однієї речовини (ложка, виделка) та з різних (ніж, мобільний телефон)


  2. Знайомимося зі штучно створеними речовинами
  У давнину людина для виготовлення необхідних предметів шукала придатні речовини в природі (рис. 2.2): для наконечника стріли — твердий камінець, для теплого одягу — еластичні шкури з хутром тощо.
  Штучно створені речовини з'явилися пізніше. Сьогодні переважна більшість речовин, із якими ми маємо справу щодня, штучного походження. Усі вони створені людиною з конкретною метоюдля виготовлення фізичних тіл того чи іншого призначення. Як приклад штучно створених речовин насамперед слід назвати пластики. Кожний вид пластику створено для забезпечення якнайкращих властивостей того чи іншого фізичного тіла. Так, пластик для такого фізичного тіла, як бампер автомобіля, насамперед має бути міцним. Пластик, призначений для судків, у яких зберігають продукти в холодильнику, повинен не виділяти отруйних речовин. Пластик, що його застосовують для виготовлення окулярів і лінз, має бути прозорим (рис. 2.3). Безліч інших прикладів ви, певно, можете назвати й самі.
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. фото
Рис. 2.2. Давня людина виготовляла знаряддя праці та полювання з речовин, котрі вона знаходила в навколишній природі
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. фото

Рис. 2.3. Для виготовлення окулярів людина використовує різні види пластиків (штучно створених речовин)


 3. Знайомимося з масою тіла
  Усі фізичні тіла довкола нас, хоч кам'яна сокира, хоч пристрій, для виготовлення якого було використано високі технології, мають деякі спільні властивості. Однією з таких властивостей є здатність тіл притягатися до інших тіл завдяки гравітаційній взаємодії. Мірою цієї властивості тіл слугує фізична величина, що називається масою тіл. Фізики кажуть, що маса тілце міра гравітації. Маса позначається символом m.
  Поняття маси — одне з найскладніших у фізиці. У міру вивчення цієї науки ви будете
  
дедалі більш докладно знайомитися з цією фізичною величиною. Поки що ж ми повинні запам'ятати, що кожне фізичне тіло: Сонце, людина, краплина роси, мікрочастинка будь-якої речовини — має масу.


  4. Пригадуємо одиницю маси та один зі способів її вимірювання
  Оскільки маса — фізична величина, її можна вимірювати. Щоб виміряти масу якогось тіла, його потрібно порівняти з тілом, масу якого взято за одиницю.
  За одиницю маси в Міжнародній системі одиниць (СІ) узято кілограм (1 кг). Це одна з основних одиниць СІ, тому для нього існує еталон. Сучасний еталонний кілограм являє собою циліндр, виготовлений із сплаву платини й іридію (рис. 2.4). Міжнародний еталон кілограма (рис. 2.5) зберігається у Франції, неподалік від Парижа. Із цього еталона знято точні копії, що є в багатьох країнах, зокрема в Україні.
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. фото
Рис. 2.4. Виміри міжнародного еталона кілограма
 Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. фото
Рис. 2.5. Міжнародний еталон кілограма 
  Крім кілограма, допускається використання, якщо це необхідно, інших одиниць маси, наприклад тонни (т), грама (г), міліграма (мг).
  Одним зі способів вимірювання маси тіл є зважування (рис. 2.6), саме ним і користуються в повсякденному житті. Із цим способом визначення маси ви докладно ознайомитесь у ході виконання лабораторної роботи.
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. фото

Рис. 2.6. Один зі способів визначення маси тіл — зважування
  Однак сучасна фізика також має найсучасніші способи вимірювань, які дозволяють із великою точністю визначати і маси мікрочастинок речовини, і маси гігантських об'єктів.


  ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ
  Будь-які предмети навколо нас називають фізичними тілами, а матеріал, із якого вони складаються,— речовиною. Фізичне тіло може складатися з однієї чи кількох речовин.
  Усі штучно створені речовини розроблені людиною з конкретною метою — для виготовлення фізичних тіл того чи іншого призначення.
  Маса тіла (m) — це фізична величина, яка характеризує здатність тіл притягатися до інших тіл завдяки гравітаційній взаємодії.
  Одиницею виміру маси в СІ є кілограм (1 кг).
  Масу тіла можна визначити за допомогою зважування.


  Контрольні запитання
1. Наведіть приклади різних фізичних тіл. Із яких речовин вони виготовлені?

2. Наведіть приклади штучно створених речовин. Із якою метою створено ці речовини?

3. Яку властивість тіл характеризує маса тіла?

4. У яких одиницях вимірюється маса тіла?

5. Що взято за еталон маси в СІ?

6. Як можна виміряти масу тіла?

   Вправи
1. Подайте в кілограмах такі маси тіл: 5,3 т; 0,25 т; 4700 г; 150 г.

2. Подайте в грамах і кілограмах такі маси тіл: 5 кг 230 г; 270 г 840 мг; 56 г 910 мг; 764 г 20 мг.

3. На лівій шальці зрівноважених терезів лежить тіло, масу якого не-обхідно виміряти, а на правій — такі гирі: одна 100 г, дві по 20 г, одна 5 г і по одній 200, 20 і 10 мг. Визначте масу зважуваного тіла й подайте її в грамах і кілограмах.

4. Маса склянки з соком складає 340 г 270 мг. Обчисліть масу налитого в склянку соку, якщо відомо, що маса склянки дорівнює 150 г 530 мг.


  Експериментальні завдання
  1. Сконструюйте терези, використовуючи учнівську лінійку, дві плас-тикові склянки, нитки. Як важки візьміть папір у клітинку та різні монети (їхня маса є в таблиці). За допомогою виготовлених вами терезів визначте масу декількох невеликих тіл.
Z2.т.jpg

2. Маючи терези, набір важків, піпетку, склянку з водою й порожню склянку, визначте середню масу однієї краплі води.


  Фізика й техніка в Україні
  Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. фото
  Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України— один із відомих наукових центрів світу, діяльність якого спрямована на створення нових матеріалів в умовах дії екстремально високих технологічних параметрів — надвисоких тисків і температур. Тут досліджують фізико-хімічні процеси синтезу карбонових матеріалів, надтвердих нітридів та бор оксидів, інших сполук багатокомпонентних систем. Науковоприкладні роботи інституту застосовуються в різних галузях економіки України, таких як машинобудування, будівельна індустрія видобуток і обробка природного каменю, геолого-розвідувальне буріння, електроніка, оптика, медицина тощо.
  З 1995 р. інститут є провідною організацією Науково-технологічного алмазного концерну АЛКОН, продукція якого експортується в різні країни світу.


  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. фото

  Тема. Вимірювання маси тіл.
  Мета: навчитися працювати з важільними терезами та за їхньою допомогою визначати масу тіл.
  Обладнаня: важільні терези, набір два тіла для зважування, хімічна склянка, колба з водою.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ  
  Готування до експерименту
  Уважно прочитайте правила зважування.
  Правила зважування 
  1. Терези ставлять перед собою, праворуч від них розташовують футляр із важками. (Учні, у яких провідна рука ліва, футляр розташовують навпаки, ліворуч. Відповідно слід чинити й далі.)
  2. До початку зважування необхідно перевірити, чи зрівноважено терези.
      Нагадуємо! Для зрівноважування терезів на легшу шальку потрібно покласти смужки паперу або картону.
  3. Зважуване тіло акуратно кладуть на ліву шальку терезів.
  4. Важки виймають із футляра спеціальним пінцетом і кладуть на праву шальку терезів.
  5. Починають зважування з важка, маса якого близька до маси зважуваного тіла. Якщо виявляється, що маса цього важка є більшою, ніж маса тіла, його ставлять назад у футляр, а на його місце кладуть важок меншої маси. Якщо маса важка недостатня для зрівноважування терезів, додають важки меншої маси доти, доки буде досягнуто рівноваги.
  6. Зрівноваживши терези, підраховують загальну масу важків, що лежать на шальці, і за допомогою пінцета переносять їх назад у футляр.
  7. Закінчивши зважування, перевіряють, чи всі важки покладено у футляр і чи кожний із них є на призначеному для нього місці.
      Нагадуємо! На шальки терезів не можна класти мокрі, брудні, гарячі тіла, наливати рідини й без використання підкладки насипати порошки.
  Експеримент
  1. Чітко дотримуючись правил зважування, визначте масу:
      а) запропонованих вам тіл;
      б) порожньої склянки;
      в) склянки з певною кількістю води.
2. Результати всіх зважувань занесіть до таблиці.
Ла.т.jpg
3. Обчисліть масу води в склянці як різницю мас склянки з водою і порожньої склянки.
 Аналіз результатів експерименту
  Зробіть висновок, у якому не забудьте зазначити, яку фізичну величину і за допомогою якого приладу ви вимірювали.
  Додаткове завдання  
  Визначте масу скріпки для степлера.

Фізика. 7 клас: Підручник / Ф.Я. Божинова.Збірка конспектів уроків по всім класами, реферати з з фізики 7 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з фізики 7класуЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум