KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізкультура 2 клас

Фізкультура 2 клас містить чимало ексклюзивних уроків, спеціальних дидактичних матеріалів для уроків фізкультури. Футбол, гімнастика, плавання - все це представлено у формі конспектів уроків, рефератів, презентацій, кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів та багато інших цікавих матеріалів. Он-лайн навчання – це крок до майбутнього.


Гіпермаркет Знань>>Фізкультура>>Фізкультура 2 клас


1.   Одяг і взуття для занять легкою атлетикою. Правила безпеки та поведінки під час занять легкою атлетикою. Загальнорозвивальні вправи на місці. Високий старт. Рухлива гра «Біг з перешкодами».

2.    Загальнорозвивальні вправи на місці. Дріботливий біг. Рівномірний біг 100-200 м. Високий та низький старт. Рухлива гра «Біг з перешкодами».    
3.    Загальнорозвивальні вправи на місці. Біг з високим підніманням стегна. Біг на дистанції 30 м. Низький старт. Рухлива гра «Біг з перешкодами».   
4.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Біг з високим підніманням стегна. Стрибок у довжину з місця. Рухлива гра «Біг крізь обруч».   
5.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Біг з високим підніманням стегн.   
6.    Руховий режим дня. Загальнорозвивальні вправи у русі. Біг стрибками. Стрибок у довжину з місця. Рухлива гра «Біг крізь обруч».   
7.    Загальнорозвивальні вправи в парах. Біг стрибками. Метання м'яча з місця на відстань. Нахили тулуба уперед (руховий тест). Рухлива гра «Естафетна паличка».   
8.    Загальнорозвивальні вправи в парах. Човниковий біг 4x9. Метання м'яча з місця на відстань. Підтягування у висі (хлопчики) і у висі лежачи (дівчатка). Рухлива гра «Естафетна паличка». 


Футбол
9.     Історія українського футболу. Правила поведінки та безпеки на заняттях із футболу. Біг зі зміною напрямку і швидкості руху. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому.   
10.   Організовуючі вправи. Біг зі зміною напрямку і швидкості руху. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м'ячу. Індивідуальні дії без м'яча (відкривання і закривання).    
11.    Загальнорозвивальні вправи. Зупинка м'яча підошвою. Ведення носком ноги і середньою частиною підйому. Індивідуальні дії без м'яча. Рухлива гра на вибір.   
12.    Удари внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що котиться (від гравця, назустріч йому). Зупинка м'яча внутрішньою стороною стопи. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому.    
13.    Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Естафета з бігом і стрибками. Удари внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що котиться (від гравця, назустріч йому). Індивідуальні дії з м'ячем.   
14.    Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Удар внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що котиться. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Вкидання м'яча руками.    
15, 16. Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Знайомство з основними правилами футболу. Удари по м'ячу після зупинки та ведення м'яча. Навчальна гра за спрощеними правилами.   
17.    Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Удари по м'ячу після зупинки та ведення м'яча. Індивідуальні дії без м'яча (відкривання і закривання). Навчальна гра за спрощеними правилами.   
18.    Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку координації рухів. Удари по м'ячу після зупинки та ведення м'яча. Навчальна гра за спрощеними правилами.   
19.    Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку координації рухів. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м'ячу. Зупинка м'яча підошвою. Навчальна гра за спрощеними правилами.   
20.    Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Стрибки поштовхом двох ніг. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м'ячу. Індивідуальні дії з м'ячем.    
21.    Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м'ячу. Зупинка м'яча внутрішньою стороною стопи. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому   
22,23. Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Повороти на місці та в русі. Удари внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що котиться. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Групові дії з м'ячем (взаємодія двох, трьох, чотирьох гравців).   
Тема 24. Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Удари внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що котиться. Групові дії з м'ячем (взаємодія двох, трьох, чотирьох гравців).   
25.    Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Розвиток футболу в Україні та за кордоном. Естафета з бігом і стрибками. Групові дії з м'ячем (взаємодія двох, трьох, чотирьох гравців).


Гімнастика та рухливі ігри

26,27. Правила поведінки та безпеки на заняттях із гімнастики. Виконання команд «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!». Загальнорозвивальні вправи на місці у розімкнутому строю без предмета. Ходьба з подоланням перешкод. Стійка на гімнастичній лаві впоперек і вздовж. Рухливі ігри (згідно з програмою).   
28.    Загальнорозвивальні вправи на місці у розімкнутому строю без предмета. Підтягування на горизонтальній і похилій лаві, лежачи на животі. Рухливі ігри (згідно з програмою).   
29.    Ходьба широкими кроками і випадами. Переступання набивних м'ячів на гімнастичній лаві. Вис стоячи на низькій перекладині. Рухливі ігри (згідно з програмою).   
30.    Виконання команд «Вільно!», «Розійдись!». Загальнорозвивальні вправи на місці у розімкнутому строю без предмета. Ходьба широкими кроками і випадами. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Рухливі ігри (згідно з програмою).   
31.    Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Ходьба з прискоренням і зупинками по сигналу. Згинання і розгинання руку висі стоячи. Рухливі ігри (згідно з програмою).   
32.    Стрибки з поворотом у різні сторони 90°, 180°. Згинання і розгинання рук у висі стоячи. Рухливі ігри (згідно з програмою).   
33.    Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Ходьба з утриманням правильної постави з різними положеннями рук. Стрибки поворотом у різні сторони 90°, 180°. Розходження на гімнастичній лаві. Рухливі ігри (згідно з програмою)
34.    Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Ходьба з утриманням правильної постави з різними положеннями рук. Розходження на гімнастичній лаві. З вису стоячи кроком уперед перехід у вис лежачи. Рухливі ігри.   
35.   Загальнорозвивальні вправи з обручем. Розмикання та змикання приставними кроками. Ходьба присівши кроками по лаві або колоді. Рухливі ігри.   
36.    Загальнорозвивальні вправи з обручем. Перешикування з однієї шеренги у дві і навпаки. Ходьба присівши і з підстрибуванням. Рухливі ігри.   
37.    Загальнорозвивальні вправи з обручем. Перешикування з однієї шеренги у дві і навпаки. Стійка на лопатках зігнувши ноги. Підтягування у висі (хлопчики), у висі лежачи (дівчатка).    
38.    Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. «Міст» із положення лежачи зі страхуванням. Опускання на колоді в упор присівши і вставання, повороти. Рухливі ігри.   
39.    Загальнорозвивальні вправи. Розрахунок і розподіл у строю. Ходьба широкими кроками і випадами. Міст» із положенням лежачи зі страхуванням. Рухливі ігри.   
40.    Організуючі вправи: перешикування з однієї шеренги у одну і навпаки. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Акробатика: групування, перекати в різні сторони.Естафети.
41, 42. Організуючі вправи: повороти і ходьба на місці. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Акробатика: перекид вперед, стійка на лопатках зігнувши ноги, «міст» з положення лежачи зі страхуванням. Рухливі ігри.   
43.   Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Акробатика: перекиди вперед і назад; стійка на лопатках зігнувши ноги; "міст" із положення лежачи зі страхуванням; перекати в різні сторони з різних положень групувань. Рухливі ігри з м'ячем.   
44.    Виконання стройових вправ. Вивчення зв’язки акробатичних елементів. Рухливі ігри.   
45.    Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Виконання зв’язків акробатичних елементів. Рухливі ігри.   
46.    Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Виконання зв’язків акробатичних елементі. Естафети.   
47.    Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Акробатика: повторення попередніх уроків.   
48.    Підсумковий урок за І семестр. Рухливі ігри.   
49.    Правила поведінки і безпеки під час занять баскетболом. Загальнорозвивальні вправи у русі. Повороти на місці з м'ячем. Передача м'яча двома руками від грудей. Кидок м'яча двома руками від грудей на відстані 1-3 м. Рухливі ігри з м'ячем.   
50.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Біг із зміною напрямку руху. Ведення м'яча на місці і в повільному русі. Рухливі ігри з м'ячем.   
51.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Відбирання м'яча. Ведення м'яча на місці і в повільному русі. Рухливі ігри з м'ячем.   
52.    Загальнорозвивальні вправи в парах. Відкривання для отримання м'яча. Передача м'яча двома руками від грудей. Кидок м'яча двома руками від грудей з відстані 1-3 м.Рухливі ігри з м'ячем 
53.    Загальнорозвивальні вправи в парах. Ведення м'яча на місці і у повільному русі. Ведення м'яча з прискоренням і зупинками. Ігри-естафети з бігом і стрибками.   
54.    Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Передача м'яча двома руками з-за голови. Кидок м'яча однією рукою від плеча з відстані 1-3 м. Кидок м'яча однією рукою після ведення м'яча і зупинки. Ігри-естафети з бігом і стрибками та з веденням м'яча.   
55.    Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Відбирання м'яча. Вихід на вільне місце. Ведення м'яча у різних напрямках. Ігри-естафети з веденням м'яча.   
56.    Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Відкривання для отримання м'яча. Передача м'яча однією рукою від плеча. Обведення різних предметів з лівої і правої сторони. Ігри-естафети з веденням м'яча.   
57.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Передача м'яча однією рукою від плеча. Ловіння м'яча на різній висоті. Кидок м'яча двома руками від грудей з відстані 1-3 м. Обведення різних предметів з лівої і правої сторони. Ігри-естафети з веденням м'яча.   
58.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Ловіння м'яча на різній висоті. Ведення м'яча на місці і в повільному русі. Рухливі ігри з м'ячем.   
59.    Загальнорозвивальні вправи в русі. Відбирання м'яча. Вихід на вільне місце. Ловіння м'яча на різній висоті. Рухливі ігри з м'ячем.   
60.    Загальнорозвивальні вправи в парах. Біг на короткі відрізки (до 10 м) із зупинкою кроком або стрибком. Передача м'яча двома руками від грудей. Передача м'яча двома руками з-за голови.   
61.    Загальнорозвивальні вправи в парах. Кидок м'яча однією рукою після ведення м'яча і зупинки. Ведення м'яча з прискоренням і зупинками. Ігри-естафети з бігом і стрибками.   
62.    Загальнорозвивальні вправи в парах. Біг лівим, правим боком уперед. Передача м'яча двома руками з-за голови. Кидок м'яча однією рукою після ведення м'яча і зупинки.   
63.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Ведення м'яча із прискореннями і зупинками. Ведення м'яча у різних напрямках. Ігри-естафети з бігом, стрибками, з веденням м'яча.   
64.    Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Біг лівим, правим боком уперед. Передача м'яча однією рукою від плеча. Ведення м'яча у різних напрямках. Ігри-естафети з веденням м'яча.   
65.    Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Біг спиною уперед. Передача м'яча однією рукою від плеча. Кидок м'яча однією рукою від плеча з відстані 1-3 м.    
66.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Ведення м'яча у різних напрямках. Обведення різних предметів з лівої і правої сторони. Ігри-естафети з веденням м'яча і наступним кидком у кошик.   
67.    Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Відбирання м'яча. Ловіння м'яча на різній висоті. Обведення різних предметів з лівої і правої сторони. Ігри-естафети з веденням м'яча і наступним кидком у кошик. 


Плавання
68.    Загальнорозвивальні вправи на місці. Правила поведінки під час занять плаванням. Рухливі ігри. Вправи для освоєння з водою.Загальнорозвивальні вправи на місці. Правила поведінки під час занять плаванням. Рухливі ігри. Вправи для освоєння з водою.    
69.    Загальнорозвивальні вправи на місці. Вправи для освоєння з водою. Спеціальні плавальні вправи. Рухи ногами в положенні лежачи з утриманням дощечки руками.    
70.    Загальнорозвивальні вправи на місці. Вправи для освоєння з водою. Рухи ногами в положенні лежачи з утриманням дощечки руками. Поєднання рухів і дихання, лежачи на лаві. Рухливі ігри.   
71.    Загальнорозвивальні вправи на місці. Вправи для освоєння з водою. Поєднання рухів і дихання, лежачи на лаві. Рухи руками, як у плаванні, кролем на груді. Рухливі ігри.    
72.    плаванням. Загальнорозвивальні вправи на місці на суші. Вправи для освоєння з водою. Рухи руками як у плаванні «кролем на груді». Ознайомлення з технікою плавання « кролем на груді» або «брасом».    
73.    Загальнорозвивальні вправи на місці на суші. Вправи для освоєння з водою. Рухи руками, як у плаванні, «кролем на груді». Стрибки з місця вгору, витягнувши руки вгору.    
74.    Загальнорозвивальні вправи на місці на суші. Стрибки з місця вгору, витягнувши руки вгору. Ознайомлення з технікою плавання «кролем на груді» або «брасом».   


Футбол (продовження)
75.   Правила поведінки і безпеки під час занять футболом. Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Удари по м'ячу після зупинки та ведення м'яча. Зупинка м'яча внутрішньою стороною стопи.   
76    Організовуючі і загальнорозвивальні вправи. Удари по м'ячу після зупинки та ведення м'яча. Зупинка м'яча внутрішньою стороною стопи. Групові дії з м'ячем.   
77.    Організовуючії' загальнорозвивальні вправи. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м'ячу. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Індивідуальні дії без м'яча.  
78.    Організовуючі і загальнорозвивальні вправи. Удари внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що котиться (від гравця, назустріч йому). Зупинка м'яча підошвою. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому.  
79.    Організовуючі і загальнорозвивальні вправи. Удари внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що котиться (від гравця, назустріч йому). Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Вкидання м'яча руками. Індивідуальні дії з м'ячем.  
80.    Організовуючі і загальнорозвивальні вправи. Естафета з бігом і стрибками. Удари по м'ячу після зупинки та ведення м'яча. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Групові дії з м'ячем (взаємодія двох, трьох, чотирьох гравців).  
81.    Організовуючі і загальнорозвивальні вправи. Основні правила гри. Удари по м'ячу після зупинки та ведення м'яча. Зупинка м'яча підошвою. Навчальна гра за спрощеними правилами.   
82.    Організовуючі і загальнорозвивальні вправи. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Групові дії з м'ячем (взаємодія двох, трьох, чотирьох гравців). Навчальна гра за спрощеними правилами.   
83.    Організовуючі і загальнорозвивальні вправи. Удари внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що котиться (від гравця, назустріч йому). Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Навчальна гра за спрощеними правилами.   
84.    Організовуючі і загальнорозвивальні вправи. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Групові дії з м'ячем (взаємодія двох, трьох, чотирьох гравців). Навчальна гра за спрощеними правилами.  
85.    Стрибкові вправи. Удари внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що котиться (від гравця, назустріч йому). Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Навчальна гра за спрощеними правилами.
86.    Стрибкові вправи. Вкидання м'яча руками. Індивідуальні дії без м'яча (відкривання і закривання). Навчальна гра за спрощеними правилами.  
87.    Організовуючі і загальнорозвивальні вправи. Удари по м'ячу після зупинки та ведення м'яча. Зупинка м'яча підошвою. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною ноги. Індивідуальні дії з м'ячем (згідно з програмою). Навчальна гра за спрощеними правилами.  
88.    Організовуючі і загальнорозвивальні вправи. Біг зі зміною напрямку і швидкості руху. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Групові дії з м'ячем (взаємодія двох, трьох, чотирьох гравців). Навчальна гра за спрощеними правилами.
Легка атлетика 89.    Правила безпеки та поведінки під час занять легкою атлетикою. Загальнорозвивальні вправи в парах. Метання м'ячика з місця на відстань. Рухлива гра «Естафетна паличка».   
90.    Загальнорозвивальні вправи в парах. Метання м'ячика у щит (1x1 м), центр якого знаходиться на висоті 20 м, з відстані 3м. Рухлива гра «Естафетна паличка».   
91.    Загальнорозвивальні вправи. Рівномірний біг 100-200 м. Гра-естафета з бігом і стрибками. Підтягування у висі (хлопчики), у висі лежачи (дівчатка).   
92.    Загальнорозвивальні вправи. Рівномірний біг 100-200 м. Стрибок у довжину з місця. Гра-естафета з бігом і стрибками.   
93.    Загальнорозвивальні вправи. Низький старт. Метання м'ячика у щит (1x1 м), центр якого знаходиться на висоті 20 м, з відстані 5 м. Гра-естафета з бігом і стрибками.   
94.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Біг з високим підніманням стегна. Стрибок у довжину з місця. Метання м'ячика у щит (1x1 м), центр якого знаходиться на висоті 20 м, з відстані 8 м. Рухлива гра «Біг з перешкодами».   
95.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Низький старт (закріплення техніки). Метання м'ячика у горизонтальну ціль завширшки 2 м з відстані 8 м. Рухлива гра «Біг крізь обруч».   
96.    Загальнорозвивальні вправи у русі. Високий старт. Гра-естафета з бігом і стрибками. Метання м'ячика у горизонтальну ціль завширшки 2 м з відстані 8 м.    
97.    Загальнорозвивальні вправи у парах. Високий старт. Метання м'ячика на дальність у «коридор» завширшки 10 м. Гра-естафета з бігом і стрибками.   
98.    Загальнорозвивальні вправи у парах. Човниковий біг 4x9. Метання м'ячика на дальність у «коридор» завширшки 10 м. Гра-естафета з бігом і стрибками.   
99.    Загальнорозвивальні вправи у парах. Метання м'ячика на дальність у «коридор» завширшки 10 м. Гра-естафета з бігом і стрибками.    100.   Загальнорозвивальні вправи у русі. Рухлива гра «Біг крізь обруч».   
101.   Загальнорозвивальні вправи. Гра-естафета з бігом і стрибками.   
102.   Загальнорозвивальні вправи у русі. Рухлива гра «Біг з перешкодами».   
103.   Загальнорозвивальні вправи у парах. Гра-естафета з бігом і стрибками.   
104.   Загальнорозвивальні вправи в парах. Рухлива гра «Естафетна паличка».   
105.   Рухливі ігри за вибором учнів. 

Уроки фізкультури онлайн, уроки фізкультура, методичні розробки фізкультура, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg [1]ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg [2]обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.