KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фізкультура 5 клас. Повні уроки

 Гіпермаркет Знань>>Фізкультура

Фізкультура 5 клас продовжить знайомство школярів з різноманітними видами спорту: футболом, лекою атлетикою, гімнастикою,баскетболом, гімнастикою та ін. Школярі дізнаються про правила безпеки на уроках фізичної культури; здійснення самоконтролю за станом організму під час занять фізичними вправами; вміння правильно харчуватись; поняття фізичний розвиток та фізична підготовка; руховий режим підлітка. Окрім того, здобудуть вміння правильно плавати, бігати й стрибати. Працюючи з поданими на Гіпермаркеті знань поданими матеріалами, учні полiпшать свої знання й практичнi вміння з різноманітних видів спорту, окрім того, це сприятиме не лише фізичному розвитку школярів, а й їх самоорганізації , самодисципліни та вмінню роботи в команді.


План тем з фізкультури 5 клас

 
1.    Організований перехід до місць занять. Ознайомити учнів з завданнями на перший семестр: - правила безпеки на уроках фізичної культури; - здійснення самоконтролю за станом організму під час занять фізичними вправами; вміння правильно харчуватись;
- поняття фізичний розвиток та фізична підготовка; - руховий режим підлітка.   
2.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повторення стройових вправ на місці та в русі. Різновидів ходьби та бігу.
Повторити техніку бігу на короткій дистанції. Навчити тактиці бігу на середній дистанції та правильному диханню під час бігу. Розвиток швидкості засобами рухливих ігор та естафет.   
3.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Ознайомлення учнів з поняттям здорового способу життя. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити перешикуванню з колони по одному в колону по чотири "дробленням" і "зведенням".
Повторити техніку стрибка в довжину з розбігу способом "зігнувши ноги". Навчити тактиці бігу на середній дистанції та правильному диханню під час бігу. Розвиток витривалості засобами рухливих ігор та естафет.   
4.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повторити стройові вправи на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити перешикуванню з колони по одному в колону по чотири "дробленням" і "зведенням".
Повторити техніку стрибка в довжину з розбігу способом "зігнувши ноги". Навчити тактиці бігу на середній дистанції та правильному диханню під час бігу. Розвиток швидкості засобами рухливих ігор та естафет.   
5.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Ознайомлення учнів з правилами загартування організму. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ у парах.
Повторити техніку стрибка в довжину з розбігу способом "зігнувши ноги". Навчити тактиці бігу на середні дистанції та правильному диханню під час бігу. Розвиток швидкості засобами рухливих ігор та естафет.   
6.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повторення стройових вправ на місці (перешикування з однієї шеренги в дві, три). Різновиди ходьби, бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ у парах.
Повторити техніку стрибка в довжину з розбігу способом "зігнувши ноги", раніше вивчені вправи з футболу. Навчити техніці удару по м'ячу внутрішньою частиною підйому.   
7.    Ознайомлення учнів з впливом фізичних вправ на розумову та фізичну працездатність. Повторення стройових вправ в русі (повороти), різновидів ходьби га бігу. Навчити комплексу загально розвиваючих вправ.
Повторити техніку бігу на короткі дистанції (низький старт, стартовий розбіг, біг по дистанції, фінішування). Навчити техніці удару по нерухомому м'ячу внутрішньою частиною підйому та гри 4x4.   
8.    Ознайомлення учнів з спрощеними правилами гри у футбол. Повторення стройових вправ на місці та в русі (повороти). Різновиди ходьби, бігу, комплекс загальнорозвиваючих вправ у парах.
Повторити техніку бігу на короткій дистанції. Навчити техніці удару по нерухомому м'ячу внутрішньою частиною підйому та гри 4x4.   
9.    Ознайомлення учнів з руховим режимом підлітка. Повторення стройових вправ в русі. Різновиди ходьби, бігу.
Повторити техніку бігу на короткій дистанції. Навчити техніці удару по нерухомому м'ячу внутрішньою частиною підйому та гри 4x4. Розвиток витривалості (рівномірний біг до 800 м).   
10.    Ознайомлення учнів з поняттям здорового способу життя. Повторення стройових вправ на місці, різновидів ходьби та бігу.
Повторити техніку бігу на короткій дистанції, раніше вивчені елементи гри у футбол. Навчити грі 4x4.   
11.    Ознайомлення учнів з правилами загартування організму.
Повторити раніше вивчені елементи гри у футбол, навчити удару по нерухомому м'ячу внутрішньою частиною підйому.   
12.    Ознайомлення учнів з правилами харчування. Повторення стройових вправ на місці, різновидів ходьби та бігу.
Навчити техніці удару по нерухомому м'ячу внутрішньою частиною підйому. Виконати контрольний навчальний норматив (передача м'яча з місця партнеру на точність).   
13.    Ознайомлення учнів з умінням здійснювати самоконтроль за станом організму. Повторення стройових вправ, різновидів ходьби та бігу.
Виконати контрольний навчальний норматив(передача м'яча з місця партнеру на точність). Навчити техніці удару головою по м'ячу з місця.   
14.    Ознайомлення учнів з впливом фізичних вправ на розумову та фізичну працездатність. Повторення стройових вправ на місці. різновидів ходьби та бігу.
Навчити удару по нерухомому м'ячу та внутрішньою частиною підйому та грі 4x4. Розвиток швидкості засобами рухливих ігор та естафет.   
15.    Ознайомлення учнів з спрощеними правилами змагань з футболу. Повторення стройових вправ в русі, різновидів ходьби та бігу.
Повторити раніше вивчені елементи гри у футбол. Навчити грі 4x4.   
16.    Ознайомлення учнів з поняттями про фізичний розвиток і фізичну підготовку. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з амортизаторами.
Повторити раніше вивчені елементи гри в баскетбол.   
17.    Ознайомлення учнів з значенням та правилами виконання фізично-оздоровчих заходів (ранкова гімнастика). Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Повторити раніше вивчені елементи гри в баскетбол.   
18.    Ознайомлення учнів з гігієнічними вимогами під час занять фізичними вправами. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Повторити раніше вивчені елементи гри в баскетбол. Розвиток спритності засобами рухливих ігор та естафет.   
19.    Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з гантелями.
Повторити раніше вивчені гімнастичні вправи (перекиди вперед, назад, стійка на лопатках, махом однієї ноги, поштовхом другої ноги, підйом з переворотом в упор, нахилом назад зіскок прогнувшись з поворотом на 90°) Розвиток гнучкості і вправи на розвиток рухливості хребта.   
20.    Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з гантелями.
Повторити раніше акробатичні вправи. Розвиток гнучкості (вправи для розвитку рухливості кульшових суглобів).   
21.    Ознайомлення учнів з згубним впливом шкідливих звичок на організм дитини. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з гантелями.
Повторити раніше вивчені акробатичні комбінації. Розвиток гнучкості (вправи для розвитку рухливості в плечових суглобах).   
22.    Ознайомлення учнів з впливом фізичних вправ на розумову та фізичну працездатність. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з гантелями.
Навчити опорного стрибка способом ноги нарізно через низького і малого коня (хл.) та гімнастичного козла (дівч.). Розвиток гнучкості (вправи для розвитку рухливості хребта).   
23.    Ознайомлення учнів з здійсненням самоконтролю за станом свого організму. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Навчити довгому перекиду (хл.), перекиду назад у напівшпагат (дівч.).   
24.    Ознайомлення учнів з поняттям правильності чергування при заняттях фізичними вправами. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною лавою.
Навчити довгому перекиду (хл.), підйому переворотом в упор на низькій жердині (дівч.), нерекиду назад у напівшпагат (дівч.). Розвиток сили (вправи для м'язів ніг і тазу).   
25.    Ознайомлення учнів з поняттям про фізичний розвиток та фізичну підготовку. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною лавою.
Навчити зв'язці акробатичних елементів. Розвиток сили (вправи для розвитку м'язів живота).   
26    Ознайомити учнів з руховим режимом учня. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною лавою.
Навчити зв'язці акробатичних елементів. Розвиток сили (вправи для розвитку м'язів спини).   
27.    Ознайомлення учнів з гігієнічними вимогами підчас занять фізичними вправами. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з набивними м'ячами.
Навчити зв'язці акробатичних елементів. Розвиток сили (вправи для м'язів шиї).   
28.    Ознайомити учнів з правилами загартування організму. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з набивними м'ячами.
Навчити зв'язці акробатичних елементів.    
29    Ознайомлення учнів із значенням та правилами виконання ними фізкультхвилинок. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з набивними м'ячами.
Перевірити виконання орієнтовного комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовки (сила).   
30.    Ознайомити учнів з спрощеними правилами змагань з гімнастики (опорний стрибок). Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Повторити зв'язки акробатичних елементів.   
31.    Ознайомлення учнів зі спрощеними правилами змагань з гімнастики (опорний стрибок). Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Повторити зв'язки акробатичних елементів.   
32    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт.
Підведення підсумків за І семестр, завдання на II семестр. Завдання на канікули. Провести бесіду з правил поведінки та безпеки під час канікул.   
33.   Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт.
Завдання на ІІ семестр. Ознайомити учнів з поняттям фізичний розвиток та фізична підготовка, з першою допомогою при обмороженні, з правильністю харчування, правилі безпеки під час занять фізичними вправами, гігієнічними вимогами, видами туризму. організацією походів та подорожей.   
34.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомити учнів з правилами безпеки на воді..
Навчальні вправи плавання. „Поплавок", „Медуза". Навчити рухам руками в плаванні способом „кроль". Навчити рухам ногами способом „кролем".   
35.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомити учнів з правилами безпеки на воді.
Навчальні вправи плавання. „Поплавок", „Медуза". Навчити рухам руками в плаванні способом „кроль". Навчити рухам ногами способом „кролем". Навчити правильно дихати при плаванні способом „кроль".   
36.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомити учнів з правилами безпеки на воді.
Навчальні вправи плавання. „Поплавок", „Медуза". Навчити рухам руками в плаванні способом „кроль". Навчити рухам ногами способом „кролем". Навчити правильно дихати при плаванні способом „кроль".   
37.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомити учнів з правилами безпеки на воді.
Навчальні вправи плавання. „Поплавок", „Медуза". Навчити рухам руками в плаванні способом „кроль". Навчити рухам ногами способом „кролем". Навчити правильно дихати при плаванні способом „кроль".   
38.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомити учнів з правилами безпеки на воді.
Навчальні вправи плавання. „Поплавок", „Медуза". Навчити рухам руками в плаванні способом „кроль". Навчити рухам ногами способом „кролем".   
39.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомити учнів з правилами безпеки на воді.
Навчальні вправи плавання. „Поплавок", „Медуза". Навчити рухам руками в плаванні способом „кроль". Навчити рухам ногами способом „кролем". Навчити правильно дихати при плаванні способом „кроль".   
40.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомити учнів з правилами безпеки на воді.
Навчальні вправи плавання. „Поплавок", „Медуза". Навчити рухам руками в плаванні способом „кроль". Навчити рухам ногами способом „кролем". Навчити правильно дихати при плаванні способом „кроль".   
41.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомити учнів з правилами безпеки на воді.
Навчальні вправи плавання. Поплавок", „Медуза". Навчити рухам руками в плаванні способом „кроль". Навчити рухам ногами способом „кролем". Навчити правильно дихати при плаванні способом „кроль".   
42.    Ознайомлення учнів з правилами загартування організму. Повторення стройових вправ на місці та в русі.
Подолання смуги перешкод на швидкість. рухливі ігри та естафети на місцевості (кросова підготовка). Навчити поворотів дугою, присівши кроками, проходження дистанції 300 - 500 м.   
43.    Ознайомлення учнів із згубним впливом шкідливих звичок на організм. Повторення стройових вправ на місці та в русі.
Рухливі ігри та естафети на місцевості. Повторити тіехіику ковзання на поворотах, проходження дистанції 300-500 м.   
44.    Ознайомлення учнів з наданням першої допомоги при обморожуванні. Повторення стройових вправ на місці та в русі.
Контрольній біг (кросова підготовка 1500м) Оцінка техніки ковзання по прямій та гальмування. Рухливі ігри та естафети на місцевості.   
45.    Ознайомити учнів з правилами безпеки на уроках фізичної культури. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу, Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною лавою.
Навчити ведінню, ловінню баскетбольного м'яча однією та обома руками від плеча в русі. Розвиток спритності засобами рухливих ігор та естафет.   
46.    Ознайомлення учнів з гігієнічними вимогами до занять фізичними вправами. Повторити стройові вправи на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною лавою.
Навчити ведінню м'яча поперемінне правою лівою руками, кидки м'яча зверху в русі. Навчальна гра за спрощеними правилами.   
47.    Ознайомлення учнів з правильністю харчування. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Навчити кидку м'яча правою лівою руками зверху в русі. Перевірити техніку виконання ведення м'яча. Навчальна гра за спрощеними правилами.   
48.    Ознайомлення учнів з впливом фізичних вправ на розумову та
фізичну працездатність. Повторення стройових вправ на
місці та в русі. Різновидів ходьби, бігу.
Ознайомити учнів з грою воротаря (переміщення, відбивання). Гандбол. Навчальна гра за спрощеними правилами.   
49.    Ознайомлення учнів з спрощеними правилами гри у волейбол. Повторення стройових вправ на місці та в русі. Різновиди ходьби, бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з амортизаторами.
Навчити верхній передачі м'яча на місці та в русі, стійці волейболіста, переміщень.   
50.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт.
Повідомлення завдань уроку. Ознайомити учнів з правилами гри у волейбол.
Навчити нижній передачі м'яча, повторити передачу м'яча зверху. Провести навчальну гру за спрощеними правилами.   
51.    Ознайомлення учнів зі спрощеними правилами гри у волейбол. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ з набивними м'ячами.
Повторити верхню передачу м'яча, нижню передачу м'яча. Навчальна гра за спрощеними правилами.   
52.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомлення учнів з спрощеними правилами гри у волейбол. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Повторити верхню передачу м'яча в парах, нижню передачу м'яча. Провести навчальну гру за спрощеними правилами.   
53.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомлення учнів з правилами безпеки на уроках фізичної культури. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Повторити техніку метання малою м'яча з місця та з 1-3 кроків способом „з - за спини через плече”, ведення футбольного м'яча носком, способи переміщення гравців, удар по нерухомому м'ячу внутрішньою частиною підйому.   
54.    Ознайомлення учнів з правилами безпеки на уроках фізичної культури. Повторити стройові вправи на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу, комплекс загальнорозвиваючих вправ.
Повторити техніку метання малого м'яча з 3 - 5 кроків способом "з - за спини через плече", ведення футбольного м'яча правою, лівою ногою (носками), удар внутрішньою частиною підйому.   
55.    Ознайомлення учнів із поняттями фізичний розвиток та фізична підготовка. Повторити стройові вправи на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу, комплекс загально розвиваючих вправ.
Повторити техніку метання малого м'яча способом "з - за спини через плече" на дальність з 3-5 кроків розбігу і більшого, удар по нерухомому м’ячу внутрішньою частиною підйому, ведення м'яча.   
56.    Ознайомити учнів з руховим режимом підлітка. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Повторити техніку ведення м'яча, удар по нерухомому м'ячу внутрішньою частиною підйому, і жонглювання м'ячем правою, лівою ногою.   
57.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомлення учнів з значенням та правилами виконання ранкової гімнастики. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Повторити техніку гри воротаря, жонглювання м'ячем правою та лівою ногами.   
58.    Ознайомлення учнів із впливом фізичних вправ на розумову та фізичну працездатність. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Навчити техніці удару толовою з місця, повторити удар по нерухомому м'ячу внутрішньою частиною підйому, провести ігрові вправи 4x4. жонглювання м'ячем правою та лівою ногою.   
59.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомлення учнів з умінням здійснювати самоконтроль за станом організму.
Навчити техніці удару головою з місця, повторити техніку удару по нерухомому м'ячу внутрішньою час піною підйому, провести ігрові вправи 4x4.   
60.    Ознайомлення учнів із правильністю харчування. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу. Комплекс загальнорозвиваючих вправ.
Навчити техніці удару головою з місця, повторити техніку удару по нерухомому м'ячу внутрішньою час піною підйому, провести ігрові вправи 4x4.   
61.    Ознайомлення учнів з спрощеними правилами гри у футбол. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Навчити техніці удару по м'ячу головою в русі, ігрових вправ 4x4.   
62.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу.
Навчити техніці удару по м'ячу головою в русі, ігрових вправ 4x4.   
63.    Ознайомлення учнів з видами туризму, організацією та підготовкою до походу чи подорожі.
Навчити учнів умінню орієнтуватись в поході та топографії. Рухливі ігри на місцевості.   
64.    Ознайомлення учнів з правилами загартування. Повторення стройових вправ на місці та в русі, різновидів ходьби та бігу, комплекс загальнорозвиваючих вправ.
Навчити учнів умінню орієнтуватись в поході та топографії. Рухливі ігри на місцевості.   
65.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт. Повідомлення завдань уроку. Ознайомлення учнів з руховим режимом підлітка.
Навчити учнів користуватись компасом, визначати азимут та рухатись за ним. Рухливі ігри на місцевості.   
66.    Ознайомлення учнів з видами туризму, організацією і підготовкою до походу чи подорожі. Повторення стройових вправ на місці та в русі.
Навчити учнів користуватись компасом, визначати азимут та рухатись за ним. Рухливі ігри на місцевості.   
67.    Організований перехід до місць занять. Шикування. Рапорт.
Повідомлення завдань уроку. Ознайомлення учнів з видами туризму, організацією та підготовкою до походу чи подорожі.
Навчити учнів умінню вибирати місце для бівуаку і його
обладнання. Рухливі ігри на місцевості.   
68.    Підвести підсумки за II семестр та навчальний рік. Поставити завдання перед учнями на літні канікули. Провести бесіду на тему безпеки та поведінки учнів під час канікул.   

----

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов&nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.<br>