KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища. Конспект уроку

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас>>Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища


Конспект уроку до теми "Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища" 

Урок № 1. ФІЗИКА – НАУКА ПРО ПРИРОДУ

Вступ. Природа та зміни в ній
Земля є частиною безмежного Всесвіту. Тут на Землі цвітуть дерева, співають птахи, живе людина – істота, здатна мислити і творити.
Світ навколо нас людина назвала природою. Природа – це ліси, гори, степи, моря та океани. Сама людина теж є її частиною.

Природничі науки
У природі постійно відбуваються зміни. Вони суттєво впливають на життя людей, тому їх необхідно вивчати.
Науки, що вивчають природу: біологія – наука про живу природу, рослини та тварини; географія – наука про Землю та зміни на ній; хімія – наука, що вивчає речовини та їх перетворення; астрономія – наука про Всесвіт (зорі, Сонячну систему та міжзоряний простір); фізика – наука про загальні властивості природи, матерію, з якої вона складається.
Матерією називають усе, з чого складається природа.

Людина пізнає природу
Вивчення законів природи дає можливість пояснити і передбачити зміни, що відбуваються в ній. Учені, вивчивши рух планет, пояснили зміни пір року, створили календар, передбачили затемнення Місяця та Сонця тощо.

Фізика та техніка
Фізика – основа сучасної техніки. Знання законів фізики дало змогу створити різні машини, оптичні прилади, сучасні засоби зв’язку та піднятися в космос.
Усі відкриття людина використовує у своїй практичній діяльності, чим полегшує собі життя.

Біоніка
Живі організми протягом мільйонів років пристосовувались до умов існування. Вивчення польоту птахів, руху насіння кульбаби в повітрі, тіл китів, дало змогу створити літаки, парашути, розробити досконалу форму підводної частини корабля тощо.
Можливості використання в техніці пристосувань живих організмів до умов життя вивчає спеціальна наука – біоніка.

Зв’язки фізики з іншими науками
Фізика має зв’язки з іншими науками. Знання її законів потрібні в астрономії, хімії, біології для пояснення різних процесів. Фізика як наука широко використовує знання з математики, яку недарма називають «царицею наук».
Фізика пояснює, чому літають птахи, причини змін погоди, як утворюються хмари, та інші зміни в природі.

Учені-фізики
Шлях наукових відкриттів – це тернистий шлях пошуків, конфліктів думок, теорій, ідей. Кожен наступний крок наближав учених до істини, відкривав нові закони, іноді заперечував думки попередників.
Багато вчених присвятили своє життя науці, але серед них вирізняються імена тих, хто зробив найвагоміший внесок у фізичну науку.

Архімед (287-212 рр. до н.е.)
Математик, фізик, астроном. Автор багатьох винаходів: ґвинтів, блоків, військових метальних машин. Вивчав рідини, умови плавання тіл.
Винаходи Архімеда використовували при обороні міста Сиракузи від римлян

Галілео Галілей (1564-1642 рр.)
Італійський фізик і астроном. Вивчав рухи тіл, в тому числі їх падіння. Усі висновки про рухи тіл робив на основі дослідів, чого не завжди дотримувалися його попередники.
Підтримував систему світу, в центрі якої Сонце (геліоцентрична система Коперника)

Ісаак Ньютон (1643-1727 рр.)
Одна з найвидатніших постатей у науці. Вивчав рух тіл, світло, рухи планет. Відкрив Закон всесвітнього тяжіння. Відомі праці Ньютона і в математиці

Альберт Ейнштейн (1879-1955 рр.)
Найвизначніша постать у науці ХХ ст. У своїх працях принципово змінив уявлення про простір, час, матерію.
Після його праць науку про рух тіл поділяють на класичну (основні закони сформулював І. Ньютон) та нову теорію, розроблену Ейнштейном. Різниця полягає в тому, що Ньютон вивчав рухи тіл із малими швидкостями, а Ейнштейн – рухи зі швидкістю, близькою до швидкості світла (300000 км/с)

Іван Пулюй (1845-1918 рр.)
Народився на Тернопільщині. Працював у Празькій політехніці. Декан першого в Європі електротехнічного факультету.
Основні його праці стосувалися електричного струму

Юрій Кондратюк (1897-1942 рр.)
Народився в місті Полтава. Розробляв теорію космічних польотів, зокрема польоту до Місяця.
Ідеї Кондратюка використали американські вчені при розрахунках польоту «Аполлонів», траєкторію яких назвали «Трасою Кондратюка».
На початку Великої Вітчизняної війни разом з ополченцями Московського університету пішов на фронт.
Був зв’язківцем. У 1942 р. пропав безвісти, пішовши налагоджувати лінію зв’язку.

Сергій Корольов (1907-1966 рр.)
Народився на Житомирщині. Конструктор космічних кораблів. Під його керівництвом були створені космічні ракети, які дали змогу запустити штучні супутники Землі, направити космічні апарати до Місяця та планет Сонячної системи

Кабінет фізики
Уроки фізики проводять у фізичному кабінеті школи. У ньому є багато різного обладнання, приладів, якими ви навчитеся користуватися і з якими проводитимемо досліди на уроках фізики.
З дослідами, які не можна безпосередньо побачити, ви познайомитеся на уроці або вдома за допомогою спеціальної програми, скориставшись комп’ютером.

Техніка безпеки
У фізичному кабінеті потрібно дотримуватися певних правил:
1. У кабінет заходити тільки з дозволу вчителя або лаборанта;
2. Заходити потрібно спокійно, без шуму і завжди займати своє місце;
3. Без дозволу вчителя не можна чіпати обладнання, прилади, під’єднувати їх до джерела живлення;
4. Не пробувати речовини, рідини на смак. Бути обережними при користуванні нагрітими тілами;
5. Берегти майно фізичного кабінету;
6. Дотримуватися додаткових правил безпеки при виконанні лабораторних робіт. З ними вас познайомить учитель.

Завдання
Що таке природа?
Які науки про природу ви знаєте?
Чому знання з фізики використовують в усіх природничих науках? Поясніть це на прикладі.
Що вивчають природничі науки?
Яке відношення має фізика до практичної діяльності людини?


Нові поняття
Астрономія – наука про планети, зорі, їх виникнення і будову
Біологія – наука про рослинний та тваринний світи, світ живих організмів
Біоніка – наука про використання у техніці пристосувань рослин, тварин і живих організмів до умов життя
Всесвіт – світ навколо нас. Земля, Сонце, планети, зорі, міжзоряний простір
Космос – позаземний простір. Синонім Всесвіту
Матерія – все те, з чого складається природа
Природа – світ навколо нас на Землі
Фізика – наука про найбільш загальні закони природи
Хімія – наука про речовини та їх перетворення

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд 

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика і астрономія 7 клас > Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ > Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ. Конспект уроку
Предмети > Фізика і астрономія > Фізика і астрономія 7 клас > Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища > Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища. Конспект уроку
Предмети > Фізика і астрономія > Фізика і астрономія 7 клас > Фiзичнi величини та їх одиницi > Фiзичнi величини та їх одиницi. Конспект уроку
Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас > Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади > Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади. Конспект уроку