KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хімічні формули речовин

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 7 клас>> Хімічні формули речовин 

Складні речовини не зберігають властивостей тих простих речовин, з яких вони утворилися, як це властиво для сумішей. Наприклад, кухонна сіль, або натрій хлорид має інші властивості, ніж прості речовини натрій і хлор, з яких вона утворилася. Так, кухонна сіль не реагує інтенсивно з водою, як це властиво для простої речовини натрію, і вона не є отруйною, як проста речовина хлор.
Між складними речовинами і сумішами існують суттєві відмінності, вони подані в табл. 3.

Відмінність між сумішами речовин і складними речовинами. фото

Таблиця 3. Відмінність між сумішами речовин і складними речовинами.
Атоми хімічних елементів, з яких побудована речовина, визначають її склад. Якщо тобі пропонують розповісти про склад речовини, то це означає, що треба назвати, з атомів яких елементів ця речовина складається (якісний склад), а також зазначити, скільки атомів кожного хімічного елемента входить до її складу (кількісний склад).
Складні речовини бувають молекулярної, атомної та йонної будови. Для речовин молекулярної будови їхні формули відбивають склад молекул цих речовин.
Якісний і кількісний склад речовин молекулярної будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження або способів добування речовин.
Запиши формули речовин, молекули яких містять:
а) один атом Нітрогену і три атоми Гідрогену;
б) два атоми Фосфору і п'ять атомів Оксигену.
Порівняй якісний і кількісний склад речовин молекулярної будови за їх формулами: а) Н2O і Н2S; б) СН4 і С2Н6; в) SO2 і SОз.
Якщо ж речовини мають атомну або йонну будову, то їхні формули відбивають співвідношення атомів різних елементів у кристалі.
Хімічні формули речовин виводяться або на підставі аналізу їх якісного і кількісного складу, або на підставі будови речовини.
Хімічна формула — це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів та індексів.   
Твоє завдання полягає в тім, аби розібратися у позначеннях, що застосовуються у хімічних формулах. Так, запис О означає один атом Оксигену, а запис 20 (два-O) — два окремі атоми Оксигену. Якщо маємо позначення О2 (O-два), то це означає молекулу кисню, що складається з двох атомів Оксигену. Щоб позначити дві молекули кисню, треба перед формулою написати велику цифру 2 (коефіцієнт) — 2O2.
Інший приклад: запис 4Н (чотири-аш) означає чотири окремі атоми Гідрогену, а запис 4Н2 (чотири-аш-два) — чотири молекули водню, кожна з яких складається з двох атомів Гідрогену.

КОРОТКІ ВИСНОВКИ
Усі речовини — це і є хімічні сполуки. Вони бувають прості та складні. Прості речовини складаються з атомів одного елемента, складні речовини — з атомів різних елементів. Хімічна формула показує якісний і кількісний склад речовини молекулярної будови, взятої у чистому вигляді. У речовин атомної або йонної будови хімічна формула виражає співвідношення атомів різних елементів у складі речовини. У формулах речовин молекулярної будови індекс показує кількість атомів хімічного елемента в кожній молекулі речовини. У формулах речовин атомної або йонної будови індекси виражають співвідношення елементів у речовині.

Завдання для самоконтролю
1. На підставі яких ознак хімічні сполуки поділяють на прості та складні? Наведи приклади.
2. Із наведеного переліку випиши спочатку прості, а потім складні речовини: хлор, йод, ферум оксид, вода, алюміній, барій хлорид.
3. Із наведеного переліку символів хімічних елементів випиши окремо символи елементів-металів і елементів-неметалів: Fе, О, Н, Zn, Нg, S, C, Р. Зазнач назву кожного елемента. До складу яких простих речовин ці елементи входять? Назви їх.
4. Що показують коефіцієнт та індекс у хімічних формулах? Наведи приклади.
5. Що означають такі записи: ЗН, 4Н2O, 2СO2, ЗН2?
6. Прочитай хімічну формулу сульфатної кислоти Н2SO4. Яку інформацію ти можеш із неї дістати?
Додаткові завдання
7. Як ти гадаєш, якими двома способами можна довести, що вода — складна речовина?
8. Чим відрізняються між собою складні речовини і суміші?
9. Напиши символи трьох елементів-металів і трьох елементів-неметалів. Зазнач назви кожного з них і назви відповідних простих речовин.
10. Розглянь мал. 50 і обґрунтуй своє судження про те, в якому з прямокутників (а, б, в, г, д) зображено прості речовини, складні речовини, суміш речовин, чисті речовини.

Моделі структурних частинок деяких речовин. фото

Мал. 50. Моделі структурних частинок деяких речовин.
11. Напиши формули: а) гідроген броміду; б) гідроген сульфіду; в) хлор оксиду за відомою структурою їхніх молекул (мал. 51).
Кулестержневі моделі молекул. фото

Мал. 51. Кулестержневі моделі молекул.


Хімія 7. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Н. М. Буринська


Планування уроків з хімії , відповіді на тести, завдання та відповіді по класам , домашнє завадання та робота з  хімії 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.