KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хімія - природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 7 клас. Повні уроки>>Хімія: Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі

Содержание

Мета уроку

1. Створити умови для знайомства учнів з предметом і завданнями науки хімія, її значенням в житті суспільства.
2. Сформувати в учнів позитивне відношення до науки хімії і її досягнень.
3. Створити умови для прояву і формування умінь активної пізнавальної діяльності: виділяти головне, робити виводи, аналізувати побачене і почуте.

Хід уроку

Частина 1

Що вивчає хімія?

Хімія - наука про хімічні елементи, їх з'єднання і перетворення, що відбуваються в результаті хімічних реакцій. Вона вивчає, з яких речовин складається той або інший предмет; чому і як іржавіє залізо, і чому олово не іржавіє; що відбувається з їжею в організмі; чому розчин солі проводить електричний струм, а розчин цукру — ні; чому одні хімічні зміни відбуваються швидко, а інші — повільно.


Відео реакції крохмалу з йодом


Головне завдання хімії — з'ясування природи речовини, головний підхід до рішення цієї задачі — розкладання речовини на простіші компоненти і синтез нових речовин. Використовуючи цей підхід,  хіміки навчилися відтворювати безліч природних хімічних субстанцій і створювати матеріали, що не існують в природі.

Сучасна хімія є широким комплексом наук, що поступово та повільно складався в ході її тривалого історичного розвитку. Практичне знайомство людини з хімією та хімічними процесами сходить до глибокої старовини. Протягом багатьох століть теоретичне пояснення хімічних процесів ґрунтувалося на натурфілософським вченні про елементи-якості. Модифікований вигляд його став засновком для алхімії, що виникла приблизно в III-IV вв. н.е. і що прагнула вирішити завдання перетворення неблагородних металів до благородні

Взагалі наукова хімія має свій початок з другої половини XVII ст. Власне тоді вчений Р. Бойль і його однодумці і дали перше наукове визначення поняття «Хімічний елемент». Завдяки роботам М.В. Ломоносова і А. Лавуазье, важливою віхою на дорозі створення наукової хімії стало відкриття закону збереження маси при хімічних реакціях. Важливу і вирішальну роль в становленні хімії, як самостійної науки зіграло відкриття в кінці XVII — початку XIX вв. стехіометричних законів. Розробка хімічних переконань в XIX ст почалася із створення Д. Дальтоном основ хімічної атомістики. Приблизно тож часу А. Авогадро ввів поняття «молекула». Відкриття Д.І. Менделєєвим періодичного закону хімічних елементів належить до найбільш значних віх розвитку наукової хімії і всього природознавства. Але тільки на при кінці XIX — початку XX вв. до провідних напрямів розвитку цієї науки почало відноситися вивчення закономірностей хімічного процесу. Еволюційна хімія звернулася до здобуття найбільш високоорганізованих хімічних систем, які лише можливі в даний час.

А. Лавуазье
Малюнок 1. А. Лавуазье              

М.Ломоносов
Малюнок 2. М.Ломоносов        
      
 А. Авогадро
Малюнок 3 А. Авогадро

Найважливіші особливості сучасної хімії такі. 
1.    У фізичній хімії зараз з’являться багато самостійних наукових дисциплін (хімічна кінетика, хімічна термодинаміка, радіаційна хімія, електрохімія, термохімія, плазмохімія, фотохімія, лазерна хімія и тому подібне).
2.    Хімія дуже жваво інтегрується з останніми науками, завдяки чому й була поява біохімії, молекулярної біології, космохімії, геохімії, біогеохімії. Геохімія вивчає — закономірності поведінки хімічних елементів в земній корі. Біогеохімія — це наука про процеси переміщення, розсіяння і концентрації хімічних елементів в біосфері за участю організмів. Основоположником біогеохімії є В. І. Вернадський. Космохімія вивчає хімічний склад речовини у Всесвіті.
3.    У хімії що до сьогодні з'являються принципово нові методи дослідження (структурний рентгенівський аналіз, мас-спектроскопія, радіоспектроскопія і ін.). Наука дуже швидко і якісно опановує нові галузі людства.

Сучасна хімія вивчає перетворення, при яких молекули одного з'єднання обмінюються атомами з молекулами інших з'єднань, розпадаються на молекули з меншим числом атомів, а також вступають в хімічні реакції, в результаті, яких утворюються нові речовини. Атоми зазнають в хімічних процесах деякі зміни лише в зовнішніх електронних оболонках, атомне ядро і внутрішні електронні оболонки при цьому не змінюються.  

Модель атому

Малюнок 5. Модель атому


Відео Атоми та Іони

Контролюючий блок №1

1.    Розкажіть, що вивчає наука хімія?
2.     Яке на вашу думку головне завдання хімії?
3.    Який вчений ввів поняття «молекула»?
4.    Як ви вважаєте, які найважливіші особливості сучасної хімії?

Частина 2

Хімія в навколишньому світі

Будь-якого з нас в повсякденному житті оточують РЕЧІ. А речі складаються з РЕЧОВИН. Хімія - наука, яка вивчає речовини. Адже, всі ми постійно маємо справу з хімією. Вона допоможе виростити гарний врожай у садибі і на городі, нагодує смачною і живильною їжею, вимиє посуд, попере білизну і прибере в квартирі. Якщо в будинку планується ремонт або перевлаштування - знову до ваших послуг ХІМІЯ. У всі часи хімія служить людині в його практичній діяльності. Ще в старовині виникли ремесла, в основі яких лежали хімічні процеси: здобуття металів, скла, кераміки, фарбників.
Метал
Малюнок 6. Метал 

 Скло
Малюнок 7. Скло 
 Кераміка
Малюнок 8. Кераміка    
 

Хімічна і нафтохімічна промисловість є найважливішими галузями, без яких неможливе функціонування економіки. Серед найважливіших продуктів слід назвати кислоти, луги, солі, мінеральні добрива, розчинники, масла, пластмаси, каучуки і гуми, синтетичні волокна і багато що інше. Розвиток багатьох галузей промисловості пов'язаний з химієй: металургія, машинобудування, транспорт, промисловість будівельних матеріалів, електроніка, легка, харчова промисловість— ось неповний список галузей економіки, що широко використовують хімічні продукти.
Барвники
Малюнок 9. Барвники
 
Нафта
Малюнок 10. Нафта

Пластмасові  та гумові  вироби


Пластмасові  та гумові  вироби
Малюнок 11. Пластмасові  та гумові  вироби   Відео Відбілювач з хлору

Контролюючий блок №2

1. Перерахуєте предмети довкола вас, які зроблені за допомогою хімії. 
2.    Як ви вважаєте, чи дуже вплинула наука хімія на усесвітню економіку?
3.     Які галузі економіки найбільш пов'язані з хімією?
4.     Які продукти зроблені за допомогою хімії, найважливіші на вашу думку?

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Хімія для людини", вчителя Скрипець Г. А., ЗОШ №4, м. Вільнянськ
2.    Рукавніков П.Л. Хімія – наука майбутнього,  Харків, 2001р
3.    Головнер В.Н. Хімія. Цікаві уроки: із зарубіжного досвіду викладання.  – М.: Вид-во НЦ ЕНАС, 2001
4.    Гроссе Е., Вайсмантель Х. Химія для допитливих. Основи хімії і  цікаві досліди. – Л.: Хімія, 2002.
5.    Лєєнсон І.А. Школярам для розвитку інтелекту. Цікава хімія.  – М.: Росмен, 1999.
6.    Еткинс П. Молекули. – М.: Світ, 2001.Відредаговано та викладено Горбатко С. М.
Над уроком працювали

Горбатко С. М.

Скрипець Г. А.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 7 клас