KNOWLEDGE HYPERMARKET


Цілісність природи. Компоненти природи. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 6 клас>> Природознавство: Цілісність природи. Компоненти природи. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу


Цілісність природи

Вивчаючи впродовж двох років природознавство, ви переконалися в тому, що природа надзвичайно різноманітна. Та незважаючи на це, у ній немає безладу і хаосу. Навпаки, тіла і явища перебувають у взаємозв'язку, а навколишнє середовище життя утворює єдине ціле. Це тому, що всюди діють закони природи. Пригадайте хоча б силу тяжіння, завдяки якій всі тіла, розташовані на Землі, а також її природний супутник Місяць, притягуються нашою планетою і не відлітають у космічний простір. Згідно з відкритим Ісааком Ньютоном законом всесвітнього тяжіння, в природі всі тіла притягуються між собою. Інша річ, що сила цього притягання різна, бо залежить від відстані між тілами та їхньої маси.

Цілісність природи підтверджується й тим, що тіла неживої та живої природи побудовані з атомів одних і тих самих хімічних елементів.

Так, ви вже знаєте, що атоми Карбону, Гідрогену, Нітрогену й Оксигену входять до складу таких неорганічних речовин, як вода, кисень, вуглекислий газ, азот, та органічних речовин - білків, жирів, вуглеводів тощо. Згадані неорганічні речовини є складовими неживої природи, й водночас без них не може існувати жива природа (пригадайте, як відбувається фотосинтез, чим дихають рослини і тварини, як в організм рослини потрапляють поживні речовини).

Як вам уже відомо, органічні речовини - вуглеводи та жири - є своєрідним пальним для живих істот. їхнє перетворення в організмі супроводжується виділенням енергії. Цей безперервний потік енергії також підтверджує цілісність природи. Варто сказати, що з відмерлих решток організмів через сотні років зможе утворитися паливо - торф чи вугілля. Усе це свідчить про цілісність живої та неживої природи.

Або ще такий приклад. Вітер підхоплює й несе дощові хмари. Врешті-решт важкі краплі води падають на землю рясним дощем. Його з нетерпінням чекають рослини - відтепер їхнє коріння одержало змогу всмоктувати воду разом з поживними речовинами.  З води, що надійшла, та вуглекислого газу завдяки сонячній енергії утворюються органічні речовини, які так потрібні тілам живої природи. Але ж не вся дощова вода затримується в ґрунті. Частина її струмками збігає в річку. З часом під дією все тієї ж сонячної енергії вода випарується й знову утворить хмари. Як бачимо, тут також простежуються взаємозв'язок і цілісність природи. Подумавши, ви зможете самостійно навести багато прикладів на підтвердження цього.

Цілісність природи проявляється також у тому, що окремі чинники живої та неживої природи діють на організм одночасно. Так само одночасно організм відповідає на їхню дію.


Підсумки
* В утворенні тіл живої і неживої природи беруть участь одні й ті самі атоми.
* З тілами живої та неживої природи постійно відбуваються зміни, тобто фізичні чи хімічні явища, наслідком яких є перетворення речовин та енергії.


О.Г.Ярошенко, Т.В.Коршевнюк, В.І.Баштовий, Природознавство, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Планування з природознавства, підручники та книги онлайн, курси та завдання з природознавства для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.