KNOWLEDGE HYPERMARKET


Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням

499. Прочитайте. Самостійними чи службовими частинами мови є виділені слова? Свою думку доведіть. Спробуйте з'ясувати роль цих слів у реченнях.
1. Хіба знайдеться на світі така сила, що подужала б козацьку силу! (М. Гоголь). 2. Чи жила б Україна без кобзи-бандури? Чи світила б колись нам свободи зоря? Чи без неї діждалися б ми Кобзаря? (І. Коваленко). 3. Хай проміння б'є у сонні очі! Світлом виміряється життя (П. Перебийніс). 4. Не люблю каламутного слова (Л. Костенко).
Які з виділених слів слугують для творення способів дієслова? Для висловлення заперечення? Для оформлення запитання?

Частка — службова частина мови, яка слугує для творення граматичних форм, висловлення заперечення або ж надає реченню чи окремим його членам додаткових відтінків значення.
За призначенням частки поділяють на такі розряди:
• формотворчі, що утворюють форми дієслів умовного та наказового способу: би (б), хай, нехай;
• заперечні, які передають заперечення: не, ні, ані;
• питальні, що оформлюють питальні речення: чи, хіба, невже;
• модальні, що надають реченням або словам певного відтінку: як, атож, якраз, це, то, навіть, лише, аж, ж та ін.
Частки не мають самостійного лексичного значення. Вони не є членами речення.
У реченнях питальні і модальні частки не підкреслюють: Он зірка на небі пролетіла (В. Сосюра).
Формотворчі частки підкреслюють разом із дієсловом, з яким вони утворюють форму умовного або наказового способу: Хай сміється всім блакить! (Б. Грінченко).
Заперечні частки підкреслюють разом зі словами, з якими вони пов'язані за змістом: Не вмирає душа наша, не вмирає воля (Т. Шевченко ),
 
500. Прочитайте. з-поміж виділених часток визначте формотворчі, заперечні та модальні.
1. Не поміча хвилин людина, а час прудкий свій килим тче (Д. Луценко). 2. Я жив би двічі і помер би двічі, якби нам два життя було дано (М. Бажан). 3. Нехай бездомного не мучить туга! І знайде хай собі самотній друга! (О. Черненко). 4. Хай братерством, щирими трудами Вкраїна воскресне! (І. Франко). 5. Життя — це шлях, що переходить в шлях (Д. Павличко). 6. Це поезія, вірші? Чи тільки слова? (Л. Костенко).

501. Запишіть формотворчі, заперечні й модальні частки у три колонки.
Лише, нехай, ні, вже, оце, би, не, хай, навіть, ані.

502. Перепишіть речення, підкресліть у них члени речення.
1. Хай тішать серце рідний степ, зелена стежка (П. Перебийніс). 2. А як я легко б полетів над рідною землею! (Олександр Олесь). 3. Сонце таке прозоре, що його не помітять навіть (М. Бажан). 4. Хіба не бачите, як небо голубіє? (Олександр Олесь). 5. То не вогнем палає кущ калини, то на вітрах душа моя горить (М. Гурець).
• Чи в усіх реченнях ви не підкреслили частки? Поясніть.
• Зробіть усний синтаксичний розбір останнього речення.

503. Проаналізуйте таблицю. У поданих після неї реченнях визначте модальні частки, з'ясуйте, до якої групи за значенням кожна з них належить.
Групи.jpg
1. Як швидко дні легкі промчали! (В. Сосюра). 2. Що за золота у вас дитина! (А. Тесленко). 3. Я ж розжилася на власний імідж (О. Забужко). 4. В небесах цвіте хмарина лиш єдина, лиш єдина (Я. Перебийніс). 5. Лишилося тільки десять хвилин (М. Коцюбинський).

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.