KNOWLEDGE HYPERMARKET


Чим керується людина у вчинках та поведінці

Гіпермаркет Знань>>Етика>>Етика 5 клас>>Чим керується людина у вчинках та поведінці

Запрошуємо до світу етики

Запрошуємо до світу етики

Наші герої давно знайомі один з одним, адже провчилися разом цілих чотири роки. Проте в їхньому класі є кілька новачків, тож Олеся виявила ініціативу познайомитися.

Привіт! Мене звати Олеся, - відрекомендувалася дівчинка. -Я навчаюсь у цій школі з першого класу. Про мою вдачу найкраще промовляє моє ім'я. Адже Олеся - похідне від Олександра. Давні греки так називали мужніх оборонців, захисників слабших. Як і належить захисникам, я справедлива, добра, товариська.

Завдання 1:

 • Навіщо люди знайомляться?
 • Що означає «познайомитися»?
 • Що зазвичай ви розповідаєте про себе під час знайомства?
 • Які ситуації, на вашу думку, вимагають обов'язкового знайомства, а коли можна поспілкуватися, залишаючись незнайомцями?


1. Що таке етика
Ситуація, яку ви тільки-но обговорювали, є етикетною. Слово «етикет» вам, певно, доводилося чути не раз. Про етикет згадують, коли йдеться про гарні манери, вміння триматися на людях, тобто про правила поведінки.
Щоб краще збагнути, що означає слово «етикет», поміркуйте над значенням спорідненого з ним слова - етикетка. За етикеткою завжди яскравою - ми впізнаємо товар, робимо висновок про його споживацьку цінність. Етикетна поведінка, тобто вміння поводитися в різноманітних ситуаціях спілкування, є тим знаком, за яким упізнають людей.
Правила поведінки (їх іще називають нормами) в узвичаєних ситуаціях - таких, які часто повторюються, трапляються з усіма, - існували завжди. Це, звісно, не означає, що сучасні етикетні норми такі самі, які були кілька тисяч років тому. Йдеться про те, що люди завжди прагнули мати приписи для своєї поведінки, щоб справити якнайкраще враження на оточуючих і не заважати іншим. З тих правил складалися звичаї. Недарма назва науки про те, що є добрим, а що поганим у вчинках людини, «етика» походить від слова «звичай». Однак етика наука, що досліджує правила поведінки, вивчає не лише ті з них, що передбачені етикетом (повторювані), а передусім такі, на яких ґрунтуються стосунки між людьми. Саме вони визначають нашу щоденну поведінку, допомагають людям жити громадою, не заважаючи й не завдаючи шкоди одне одному. Такі пра-нила називають мораллю. Отже, етика - наука про мораль.

Етикет - 1) правила поведінки; 2) зведення норм поведінки, порядок дій, правила чемності у вельможних домах; нині ще - в дипломатичних колах. Етикетка - товарний знак, ярлик, що його наклеюють на товар або його упаковку.
Мораль - норми та приписи (правила) поведінки в ставленні людей один до одного й до суспільства.

Завдання 2:
Прочитавши діалог, поясніть, що означає словосполучення «читати мораль».
— Як справи в школі? - поцікавилася мама.
Вчителька знову читала мені мораль, - скрушно зітхнувши, відповів син.

Завдання 3:
У початковій школі вам доводилося читати байки - невеличкі повчальні твори, схожі на казки, бо героями в них є тварини, рослини тощо. Головну думку байки називають мораллю. Як ви гадаєте, чому?

Що означають поняття «мораль», «етика»? Які правила називають етикетними? Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що етику слушно називають наукою про добрі та лихі вчинки?

2. Для чого потрібно вивчати етику

Завдання 4:
За допомогою уявного мікрофона дайте відповідь на запитання: Навіщо треба вивчати етику?


На уроках етики йтиметься про те, як правильно спілкуватись, як налагодити гарні, тобто щирі й добрі, стосунки з однолітками та дорослими, що означає бути добрим, чесним, порядним, як не треба чинити, якщо ми хочемо, щоб нас поважали інші. А ще ви зможете дізнатися про багато звичаїв нашого народу, зрозумієте, чому добро є найвищою людською цінністю ік відрізнити його від зла.


Етика допоможе вам усвідомити, що таке дружба і навчить бути щирим другом. Вона підкаже, як уникати сварок, як зажи-поваги серед однокласників тощо. Усе перелічене можна узагальнити так: етика навчає, як бути доброю людиною.

Завдання 5:
Поясніть українські прислів'я: «Доброму всюди добре*', «Хто шанується, того й люди шанують»', «До доброї криниці стежка втоптана».

Чим етика подібна до інших навчальних предметів і чим відрізняється від них? Обмінявшись думками, доповніть твердження: «Етику потрібно вивчати для того, щоб...»

3. Як пов'язані етика та духовний світ людини
Моральні правила, або мораль, є виявом духовного світу людини. Духовним світом називають усе, що пов'язане з людською душею - почуття, думки, бажання, прагнення, інтереси.


Духовний світ людини називають іще внутрішнім. Цей світ дуже розмаїтий. Недарма про людську душу, тобто про те, що людина відчуває, що думає, чого боїться, у що вірить, чого прагне, кажуть як про найбільшу загадку. У численних прислів'ях, приказках, сталих зворотах (фразеологізмах) слово «душа» є синонімом слова «людина». Найкращі людські риси, на яких ґрунтуються моральні правила, називають чеснотами.


Навчитися етики означає удосконалити себе як людину, збагатити свій духовний світ. Доречно згадати ще й таке українське прислів'я: «Покращати людина не покращає, а подобрішати, як схоче, подобрішає».
Чеснота - позитивна моральна риса в характері людини, доброчесність.

Завдання 6:
Прочитайте розповідь про життя Святого Миколая - покровителя дітей, якого вшановують 19 грудня. Випишіть чесноти, що характеризують Миколая. Доведіть на прикладі Миколая, що найвищою чеснотою є добро.


Святий Миколай народився в місті Патарі в Малій Азії 280 року в родині благочестивих батьків Феофана й Нонни. Хоч сам змалку не знав злиднів, але не був байдужий до нужденних і голодних.


Миколай дуже засмучувався, коли бачив бідність, чужу біду. Тож увесь день щиросердно молився Богові, просив добра й справедливості для всіх, а вночі таємно носив до дверей осель бідняків дарунки: одяг, їжу, ласощі. Особливо щедрим Миколай був до тих, хто мав маленьких дітей.


Дядько хлопчика був єпископом у місті Патарі. За його прикладом, Миколай ще змалечку віддався служінню Богові. Втративши батьків, Миколай продав маєток, гроші роздав бідним і пішов до Палестини прочанином.На батьківщину він новернувсн вже священиком. За свою віру зазнав гонінь, був навіть ув'язнений. Проте переконань не зрікся, лишаючись вірним священицькій службі, а на схилку літ став ченцем. Слави угодника Божого, Чудотворця Миколай зажив ще за життя. Якось палка молитва Миколая врятувала його та інших прочан, які пливли морем, від загибелі - він втихомирив шторм. Святими молитвами Миколай зцілював калік, сліпих, недужих, рятував засуджених на страту. Він щиро любив людей, вірив у них, особливо піклувався про дітей.

Що ми називаємо внутрішнім світом людини? Про яких  людей кажуть, що вони мають багатий внутрішній світ? Наведіть приклади чеснот таких людей.


Що таке етика та мораль?


Коли слова «урок» і «мораль» вживаються як синоніми? Наведіть приклад. Для чого потрібно вивчати етику? Що означає бути доброю людиною?


1. Вивчіть кілька українських прислів'їв про ставлення до добрих людей.


2. Напишіть короткий твір-розповідь про людину, яка вразила вас своїми чеснотами, або про чесноту, яку вважаєте найціннішою.


3. Якості, якими зазвичай характеризуємо людей, об'єднуються в антонімічні пари: добрий - злий, охайний - неохайний. До кожної з наведених нижче якостей доберіть протилежну рису. Пари запишіть.
Доброзичливість, чуйність, чесність, брутальність, байдужість, непривітність, брехливість, жадібність, лінощі, мудрість, справедливість.


Підкресліть серед слів ті, які означають чесноти, поясніть свою думку.


4. Пограйте з однокласниками чи батьками в гру «Коло чеснот». Для цього ведучий обирає будь-яку чесноту, приміром «щирість». Учасники гри мають називати позитивні риси на всі літери, які є в слові, починаючи з останньої (терпимість, турботливість, сміливість, інтелігентність, розважливість...). Якщо на якусь літеру дібрати слово важко, її пропускають. Кожне слово записують на дошці або на аркуші паперу, а учасник, що його назвав, стає в коло. Новим словом для добору чеснот обирають те, що було назване останнім.


Етика. 5 клас. Оксана Данилевська; Олена Пометун

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Календарно-тематичне планування з етики 5 класу, завдання та відповіді школярукурси учителю з етики 5 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.