KNOWLEDGE HYPERMARKET


Числівник. Конспект уроку

 Конспект уроку до предмету Українська мова, 6 клас

Тема: «Числівник»
Числівник — це самостійна частина мови, що позначає число, кількість предметів та порядок їх при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?.

Схема розбору числівника як частини мови

1. Слово для розбору.

2. Частина мови (числівник).

3. Початкова форма (для числівників: а) кількісних — називний відмінок: б) порядкових — називний відмінок однини чоловічого роду).

4. Розряд за значенням (кількісний чи порядковий; якщо кількісний, то який саме: власне кількісний, дробовий, неозначено-кількісний, збірний).

5. Рід, число (якщо вони є), відмінок.

6. Група за будовою (простий — один корінь; складний — два корені: складений — кілька слів).

7. Синтаксична роль (може виконувати роль підмета, присудка, означен¬ня, обставини, додатка).

Зразок розбору числівників, використаних у реченні:

Сімсот соколят на одній подушці сплять. Що це?

Сімсот — числ., почат. ф. — сімсот, скільки?, власн. кільк., Н. в., склади підм.

(На) одній — числ., почат. ф. — один, котрий?, порядк., жін., одн., М. в прост., означ.

Зразок відмінювання числівників

Н. в. тисяча триста п'ятдесят три

Р. в. тисячі трьохсот п'ятдесяти (п'ятдесятьох) трьох

Д. в. тисячі трьомстам п'ятдесяти (п'ятдесятьом) трьом

Зн. в. тисячу триста п'ятдесят (п'ятдесятьох) три (трьох)

Ор. в. тисячею трьомастами п'ятдесятьма (п'ятдесятьома) трьома

М. в. (на) тисячі трьохстах п'ятдесяти (п'ятдесятьох) трьох

І тип відмінювання

Числівник один має форму числа і змінюється за родами. Числівники один, одна, одно, (одне), одні відмінюються як прикметники • твердої групи.


числівник


числівник


IV тип відмінювання

За цим типом відмінюються числівники п'ятдесят, шістдесят,  сімдесят, вісімдесят. Це складні числівники, у яких при відмінюванні  змінюється лише друга частина (десять). Ці числівники мають па¬ралельні форми в родовому, давальному, орудному і місцевому відмінках. Перед закінченнями -ох, -ом, -ома, -ма після [т ] пи¬шеться м'який знак.


числівник


числівник


Порядкові числівники відмінюються як прикметники,у складених порядкових числівниках відмінюється лише останнє слово.У дробових числівниках відмінюються обидві частини:чисельник, як кількісний числівник,знаменник як порядковий
Надіслано вчителем міжнародного ліцею «Гранд» Борисенко О.В.Предмети > Українська мова > Українська мова 6 клас > Тренувальні вправи на тему «Числівник» > Тренувальні вправи на тему «Числівник». Конспект уроку і опорний каркас