KNOWLEDGE HYPERMARKET


Широка панорама життя середньовічної Англії.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література: Широка панорама життя середньовічної Англії. Повні уроки.


ТЕМА: Широка панорама життя середньовічної Англії.


Содержание

Мета уроку

 • Ознайомлення з історичним романом «Айвенго»
 • Вивчення описаних в романі історичних подій Англії того часу


Задачі уроку

 • Ознайомитись зі змістом роману Скотта «Айвенго»
 • Розглянути історичні події Англії ХІІ ст., описані в романі


План уроку

 1. Скотт – творець історичного роману
 2. Роман «Айвенго»
 3. Особливості представлення історії Англії в творі Скотта


Історичне минуле в творах Скотта

   В історії англійської літератури XIX століття Вальтер Скотт займає особливе місце. Його творчість, що відноситься до періоду розквіту англійського романтизму, знаменує собою початок переходу від романтизму до реалізму. У історію літератури Скотт увійшов як творець історичного роману з яскраво вираженими рисами реалізму. Створюючи свої твори в період загостреної боротьби між революційним і консервативним романтизмом, Скотт не примикав безпосередньо ні до одного з цих двох таборів, що борються.

Z21-5.jpg    Z21-7.jpg
   Історизм Скотта, його народність і гуманізм, прагнення до об'єктивного зображення історичних процесів і розкриттю закономірності їх виникнення — все це визначає значення його творчості.
   За своїми політичними поглядами В. Скотт був консерватором, прибічником «справедливої монархії», письменником, який при всьому своєму співчутті до страждань простого народу був переконаним противником революції.


   Постійне звернення Скотта до історичного минулого не пояснюється лише його інтересом до історії. Не можна заперечувати, що при всій своїй правдивості в зображенні різних історичних епох, при всьому своєму розумінні закономірностей руху історії, Скотт з великою симпатією говорить про минаючу старизну. Будучи переконаним противником розвитку капіталізму в Англії, Скотт схильний ідеалізувати монархічний спосіб управління і його прибічників.
   Велика заслуга Скотта як творця історичного роману в зарубіжній літературі XIX століття. В той же час романи Скотта є важливим етапом в розвитку жанру соціального роману XIX століття; вони знаменують новий рівень в його розвитку порівняно до просвітницького роману XVIII століття.

Z21-4.jpg     Z21-6.jpg
   Звертаючись до історії, В. Скотт завжди дуже велику увагу приділяє народним рухам; його цікавить доля народу і він робить народ і окремих його представників героями своїх романів. В. Скотт глибоко усвідомив історичну роль народних рухів.


Середньовічна Англія в романі «Айвенго»

   Z21-1.jpg

   «Айвенго» — один з найцікавіших і значніших романів Вальтера Скотта. Дія роману відноситься до кінця XII століття, тобто до періоду затвердження феодальних стосунків в середньовічній Англії. До цього ж часу відноситься боротьба між англосаксами, що жили на території Англії вже декілька століть, і завойовниками — нормандцями, що оволоділи Англією в кінці XI століття. Це була боротьба між англосакськими і нормандськими феодалами. Вона ускладнювалася соціальними протиріччями між кріпосним селянством і феодалами (як нормандцями, так і англосаксами). Національний конфлікт тісно переплітався з соціальним. В той же час в цей період відбувалася боротьба за централізацію королівської влади, боротьба короля Річарда проти феодалів. Процес централізації Англії був історично прогресивним явищем, бо він готував грунт для виникнення англійської нації.
   У своєму романі Скотт правдиво відобразив цю складну епоху перевлаштування Англії, процес перетворення розрізнених феодальних володінь в єдине королівство.


   Основні конфлікти роману витікають як з національних, так і з соціальних протиріч, що мали місце в країні. Розкриваючи протиріччя між представниками старої англосакської знаті (Седрік, Ательстан) і нормандськими феодалами (нормандські лицарі Фрон де Беф, де Мальвуазен, де Брасі), Скотт показує неминучість краху всіх домагань саксонської знаті і саксонської династії на відновлення старих порядків. Не випадково Ательстан — останній нащадок саксонських королів — показаний в романі ледачою і бездіяльною людиною, огрядною ненажерою, втратив здатність активно діяти. І навіть Седрік — втілення чеснот старої англосакської знаті, що виступила на захист своєї національної честі і відвічних володінь, навіть він, не дивлячись на всю свою сміливість, рішучість, твердість, не здатний нічим перешкодити. Перемагають нормандці і ця перемога історично закономірна; вона означає перемогу нового громадського порядку з ускладненими формами феодалізму, із закінченою феодальною експлуатацією, із становою ієрархією і т. п.

Z21-2.jpg        Z21-3.jpg
   Велику увагу Скотт приділяє також боротьбі селян з нормандськими завойовниками. Селяни ненавидять їх як гнобителів.
   У своєму романі Скотт дає дуже гострі соціальні характеристики феодалів-пригноблювачів, причому не лише нормандських, але і англосаксонських. Скотт малює реалістичну картину жорстокості феодальних порядків і вдач.
   Середньовіччя змальоване в романі як кривавий і похмурий період. Роман Скотта дає уявлення про безмежне свавілля феодалів, про перетворення рицарських замків на розбійницькі кубла, про безправ'я і убогість селян, про жорстокість рицарських турнірів і нелюдяні процеси відьом. Епоха з'являється у всій її суворості.
   Демократичні симпатії автора виявилися в різко негативних характеристиках дворянства і духівництва. Віроломний принц Джон, розбещене і хиже рицарство — лютий Фрон де Беф, підступний Вольдемар Фітц Урс, безпринципний де Брасі, — ось галерея феодалів-розбійників, що грабують країну і її народ. Навіть в образі Седріка, що знаходиться в іншому від цих завойовників таборі, Скотт підкреслює непомірну пихатість, безмежний деспотизм і впертість.
   Феодали і представники лицарського ордена тамплієрів міцними узами пов'язані з церквою. Вона представлена в романі образами хижака і насильника Буагільбера, абата Еймера — користолюбного і розпусного, а також рядом образів ченців-злочинців, що проводять свій час в грабежах і пиятиках. Жорстокість феодальної церкви як би синтезована в образі великого магістра Луки Боманоара — жорстокого фанатика, що без жодного вагання ухвалив вирок про страту Ребеки.   Правдиво, без всяких прикрас змальовує Скотт табір феодальної реакції.
   Не менш важливе місце займають в романі образи слуг-рабів — Гурта і Вамби. Кожному з них властиві гордість, людська гідність, благородство. Принижений і ображений своїм господарем Седріком, Гурт говорить: «Він (Седрік) може зняти з мене голову, може відшмагати батогами, але я йому не слуга». Разом з Вамбой Гурт вступає у відважну дружину Локслі, бере участь в оєаді та взятті замку.
   В загальній системі образів роману зовсім особливе місце належить образам Айвенго і Ровени. І не випадково про центрального героя, по імені якого названий весь роман, ми говоримо в останню чергу. У романах Вальтера Скотта вельми часто (але, зрозуміло, не завжди) образи головного героя і героїні, долі і взаємини яких лежать в основі фабули роману, є найбільш безбарвними і однотипними.

Z21-8.jpg
   І в цьому романі на майстерно відтвореному історичному фоні при порівнянні з галереєю оригінальних і блискучих в своїй художній завершеності образів, фігура Айвенго явно програє. І це можна сказати не лише про Айвенго, але і про багатьох інших образів центральних героїв (Квентін Дорвард, жіночі образи — Ровена, Ізабелла та інші). Вони нудні в своїй живописній і бездіяльній чесноті; їх політичні погляди і симпатії невизначені; їх позитивні якості поєднуються з непереборною пасивністю; вони є глядачами подій, що відбуваються, але зовсім не їх активними учасниками. Звичайно, такому трактуванню образів головних героїв можна знайти відоме пояснення. Вони є як би приводом для зображення того або іншого явища. Потрапляючи в найнесподіваніші ситуації, переходячи з одного політичного табору в іншій, ці герої допомагають письменникові швидко міняти місце дії, допомагають в побудові захоплюючої авантюрної фабули, якою Скотт надавав дуже велике значення. За словами самого Скотта кожен з центральних героїв його романів є «пушинкою, що летить по волі вітру».
   Саме у такому плані і створений образ Айвенго. Його лінія в романі (як і лінія Ровени) як би випадає зі всього реалістичного характеру твору, визначаючи собою своєрідність фабули роману, що часом має яскраво виражений мелодраматичний відтінок.
   «Айвенго» є блискучим зразком історичного роману Скотта як по значності поставлених в ньому проблем, так і по майстерності і глибині їх розробки.


Запитання

 1. В який історичний період Скотт пише свої роботи?
 2. До жанру соціальних романів якого століття відносять роботи Скотта?
 3. Дії якого історичного періоду Англії описані в «Айвенго»?
 4. На чому грунтуються основні конфлікти роману?
 5. Яким Скотт зображає середньовіччя Англії в своїй роботі?
 6. Якими образами Скотт зображає в романі церкву?
 7. Яким героям Скотт відводить особливе місце?
 8. Що представляє фон роману «Айвенго»?


Список використаних джерел

 1. Урок на тему: Біографія та творче життя Скотта, Санін В.І., учитель української та зарубіжної літератури, сш №2, м.Канів.
 2. Урок на тему: Історія середньовічної Англії в романі Скотта «Айвенго», Прокопік П.В., учитель зарубіжної літератури, сш №3, м.Канів
 3. Михальська Н.Б. / Історія англійської літератури/ Н.Б. Михальська - М.: Наука, 2006.
 4. Бельський А.А. /Вальтер Скотт // Коротка літературна енциклопедія: В 8 т. / А.А. Бельський - Т.6. - М.: Рад. Енциклопедія, 2007.Відредаговано і надіслано Запорожець Н.В.Над уроком працювали

Запорожець Н.В.

Прокопік П.В.

Санін В.І.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 7 клас