KNOWLEDGE HYPERMARKET


Шляхи мобілізації української нації. Ідея соборності українських земель

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас>> Історія України: Шляхи мобілізації української нації. Ідея соборності українських земель


ШЛЯХИ МОБІЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА. ІДЕЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ. РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНІ ПРОБЛЕМИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПИТАННІ


Шляхи мобілізації української нації

Академічні праці першого етапу визвольного руху, створені зусиллями вчених, були дуже важливими, але вони не задіювали, не відмобілізовували, не згуртовували український народ навколо духовних провідників ідей та завдань визвольного руху.

Культурницький етап українського визвольного руху. Питання мобілізації народу й поступового перетворення його в націю стали розв'язуватися на другому — культурницькому — етапі визвольного руху.

На основі зібраного матеріалу, особистих вражень і досвіду українські митці та громадські діячі — головні представники другого етапу — за допомогою художніх образів почали творити узагальнений образ України та української людини.

Так, шляхом мобілізації українського народу стало мистецтво в усіх його проявах: театральних виставах, музичних, живописних творах, створенні професійних і аматорських театральних труп, музичних і хорових колективів, організації концертів, тематичних вечорів, ювілеїв та інших культурно-мистецьких заходів.

Справі мобілізації народу надзвичайно посприяло витворення української літературної мови зусиллями всіх українських літераторів — від І. Котляревського до І. Франка. Твори письменників і поетів і передусім Т. Шевченка, «Руської трійці», О. Федьковича і О. Духновича перетворилися на її могутні засоби впливу на народ.

Безпосереднім учасником національного відродження й визвольного руху був і сам народ, залишаючись носієм народної (етнічної) культури.

У результаті спільних зусиль учених і митців на перших двох етапах визволь-22  ного руху почали формуватися культурні основи нації. Вона вже усвідомлює свою особливість, самобутність, має власну гідність, об'єднується навколо своєї культурної еліти, визначає свої інтереси, але ще не здатна захистити себе, оскільки безсила перед чужою державою. Така нація існує з ласки свого поневолювача — імперії — і постійно зазнає утисків, спрямованих на її повне розчинення в панівній нації.

Нація живе повноцінним життям, коли здатна захистити себе політично — за допомогою держави, її органів. Проте перша спроба Кирило-Мефодіївського братства перейти до політичних засобів і розпочати політичний етап мобілізації української нації була жорстоко придушена російським царизмом.

Ідея соборності українських земель

Спільність етнографічних рис, помічених ученими, і спільність історичного минулого всіх українських земель привела представників визвольного національного руху на всіх його етапах до ідеї соборності — згуртування, відновлення єдності розмежованого сусідніми державами українського народу та його земель.

СОБОРНІСТЬ - відновлення єдності розмежованого сусідніми державами, державами народу та його земель.

Ідея соборності вже чітко прослідковується за Княжої доби, за часів Української козацької держави. Нового дихання вона набула в середині XIX ст. її провідниками стали члени «Руської трійці», Кирило-Мефодіївського братства, Т. Шевченко, М. Драгоманов, В. Антонович, І. Франко, М. Грушевський. Вони передали естафету соборності новим поколінням українського визвольного руху.

Ідея соборності мала величезне націотворче значення і логічно завершувала український проект. Вона спрямувала увагу народу на власну землю, доводила йому, що він має територію, на якій можна створити власну державу. Про конкретні думки й спроби її втілення в життя ви прочитаєте в наступних параграфах.

Перевірте свої знання
1. Визначте шляхи мобілізації української нації.
2. Чому створення нації культурної не є достатнім для повноцінного національного життя?
3. Чому українську суспільно-політичну думку віками супроводжувала ідея соборності? Визначте загальний зміст цієї ідеї.


О. К. Струкевич, Історія України, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Скачати календарно-тематичне планування з історії України, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з історії України для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.