KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке договір. Вимоги до оформлення.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Що таке договір. Вимоги до оформлення.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Що таке договір. Вимоги до оформлення.Повні уроки


Мета

  • отримати поняття про договір, різновиди договорів та правильне їх оформлення.
Економіка

Хід уроку

1. Означення поняття "договір".

2. Класифікація договорів за характером підстав висновку, за характером розподілу прав і обов'язків контрагентів та ін.

3. Зміст договору.

4. Вимоги до оформлення.Означення поняття "договір"

Договір - це угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних правовідносин.

Сторонами договору можуть бути фізичні особи, працівники підприємства, організації, установи, фірми. Договори складаються з урахуванням інтересів сторін відповідно до законодавства. Проект договору готує сторона-ініціатор (друга сторона може підготувати свій варіант проекту).

Договір

Підготовлений належним чином договір підписується сторонами. В окремих випадках необхідно переконатися в повноваженнях особи, яка підписує договір.

Тобто, договір у цивільному праві являє собою угоду, яка складається на основі збігу волі сторін із приводу певних прав і обов'язків. Ця воля повинна бути взаємною і погодженою, тобто збігатися як за обсягом, так і по змістом. Наприклад, громадянин продає будинок іншому громадянину, що хоче будинок купити, тобто є взаємна воля укласти договір купівлі-продажу житлового будинку. Однак покупець не згодний із ціною, установленою продавцем і пропонує меншу суму, на що продавець не погоджується.

Договір

У цьому прикладі є взаємність волі, але немає її збігу, і тому договір не може бути укладений. Звичайно, воля сторін не може бути погоджена по всіх дрібних деталях, але істотні умови, без яких укладання договору неможливо, повинні бути погоджені в самому договорі. Наприклад, мабуть, що без узгодження предмета й ціни неможливо укласти договір купівлі-продажу.Класифікація договорів

Цивільно-правові договори класифікують залежно від різних властивих договорам ознак. Наприклад, за характером підстав висновку розрізняють планові й непланові договори. Планові виникають із актів планування, які зобов'язують обидві сторони до укладання договору (договори, поставки, підряд на капітальне будівництво ит.п.). Непланові укладаються в тих випадках, коли план нікого з контрагентів не зобов'язує укласти цей вид договору, і тому він не є його юридичною підставою. По характеру розподілу прав і обов'язків контрагентів договори підрозділяють на однобічні й двосторонні (взаємні). В однобічному договорі одна сторона тільки має право й не несе обов'язків за договором, а інша має лише обов'язок при відсутності права (договір позики: позикодавець має право вимагати повернення позикової суми, а позичальник зобов'язаний погасити заборгованість).

Договір

Двосторонній (взаємний договір) породжує права й обов'язки для кожного з його учасників (уже згадуваний договір купівлі-продажу). Закон установлює, що двосторонні (взаємні) зобов'язання повинні виконуватися кожною зі сторін одночасно, якщо із закону, договори або суть зобов'язання не випливає інше. Значення цього правила полягає в тому, що кожна зі сторін може відмовити іншій стороні в задоволенні, поки інша сторона не виконає зустрічного обов'язку. Договори можуть бути оплатними й безоплатними. Абсолютна більшість договорів мають оплатний характер, тобто дія однієї сторони супроводжується відповідною майновою дією іншої (підряд, перевезення, майновий найм, купівля-продаж і т.буд.). Безоплатні договори харакгеризуються тим, що дія однієї сторони не вимагає відповідного задоволення (дарування, безплатне користування майном).


Важливе практичне значення має розподіл договорів на реальні й консенсуальні. Реальний договір вважається ув'язненим з моменту здійснення дій по передачі майна (договори, позики, зберігання, перевезення вантажу або багажу), а консенсуальний - з моменту досягнення угоди між сторонами (таких договорів більшість у цивільному праві).


Зміст договору


Змістом договору називають сукупність його умов, сформульованих сторонами витікаючими із закону, на якому засноване укладання договору. Умови укладання договору прийнято зводити до трьох груп: суттєві, звичайні й випадкові. Істотними є ті умови, які визнаються такими за законом або необхідні для договору даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін, повинне бути досягнуто згоди. При відсутності хоча б однієї з істотних умов договір не вважається дійсним, а якщо всі істотні умови є, то договір уважають дійсним навіть при відсутності інших умов.

Договір

Вимоги до оформлення

Для кожного виду договорів є свої істотні умови, які необхідні й достатні для їхнього висновку (наприклад, за договором майнового наймання обов'язково повинні бути присутні: предмет договору, строк договору, наймана плата). До істотних умов відносяться умови, які хоча б одна зі сторін вимагає включити в договір. Звичайні умови договору характеризуються тим, що їхня наявність або відсутність ніякого впливу на факт укладання договору не робить. Такі умови втримуються в нормах цивільної вдачі, і їхня відсутність у договорі є підставою для застосування приписань цих норм (наприклад, за договором підряду підрядник у відповідності зі статтею 635 ЦК України зобов'язаний особисто виконати роботу незалежно від включення цієї умови в договір). Випадкові умови звичайно не втримуються в Договорах такого виду, але можуть бути ввключені за згодою сторін. Наприклад, до таких випадкових умов можна віднести домовленість про впакування товару при відправленні його продавцем покупцеві або про умови винагороди повірника за договором доручення.
Договори можуть укладатися в усній або письмовій (простий, нотаріальної) формі. Форма залежить від виду договору, предмета, учасників договору й т.п.

Контрольні завдання

1.  Яким нормативно - правовим актом цивільного законодавства України регулюються цивільно - правові відносини?

2. Назвіть можливі сторони договору?

3. Чи є обов'язковим збіг волі сторін із приводу  прав і обов'язків обумовлених договором?

4. Назвіть види договорів. Поясніть чим вони відрізняються?

5. Вимоги до оформлення договору.Список використаних джерел

1. Урок на тему "Що таке договір. Вимоги до оформлення", Шинкаренко М.П., вчитель економіки, Летичівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

2. Цивільний кодекс України. Книга п'ята. Розділ 2.

3. Marketing media review. №14(44) 24.07.2007
4. Економіка: Навч. посібник для 10 – 11 класів / За ред. З. Г. Ватаманюка, С. М. Панчишина.– К.: Либідь,1999.
5. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”, 1998. – 512 с.
Над уроком працювали

Шинкаренко М.П.

Прокопенко Ю.А.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас