KNOWLEDGE HYPERMARKET


Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. Що таке самоврядування. Громадські об’єднання та дитячі організації.

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. Що таке самоврядування. Громадські об’єднання та дитячі організації. Демократія у шкільному життіІ. Демократія в житті українського суспільства.
Які ознаки, на вашу думку, характерні для демократичною суспільства?
Більшість держав забезпечують панування демократії, діють відповідно до вимог, що характеризують демократичне суспільство.


Демократична держава має гарантувати й забезпечувати реальну рівність усіх громадян перед законом, реалізацію проголошених прав і свобод. У більшості демократичних країн ці права скріплюються в Конституції — Основному Законі або ж в інших законодавчих актах. Щоб створити можливості для участі всіх громадян в економічному та політичному житті, демократична держава забезпечує існування різних форм власності, свободу діяльності політичних й інших об'єднань, розмаїття політичного життя (інакше його називають плюралізмом).
У демократичній державі забезпечується верховенство права і незалежність правосуддя.


На відміну від демократичної держави в антидемократичних суспільствах громадяни позбавлені можливості брати участь у розв'язанні державних питань (або ця участь є формальною). Здебільшого в таких країнах утверджується влада однієї особи (або групи осіб), інші партії та ідеології зазнають переслідувань. В антидемократичних державах права особи не гарантовані, вони постійно обмежуються.


Дуже важливим є те, що демократичні засади повинні діяти на всіх рівнях суспільства — від учнівського колективу школи та трудового колективу підприємства до найвищих державних щаблів — розв'язання найважливіших державних справ.


У демократичному суспільстві народ бере участь в управлінні державою двома основними шляхами. Перший — пряма, або безпосередня, демократія (народні збори, раніше — віче, референдум — загальнонародне голосування). Другий шлях — представницька демократія, через обрання представників до органів влади.


повстання


Участь в управлінні державою вимагає від людини певного рівня життєвого досвіду, знань і компетенції. Саме тому Конституція України надає право брати участь у голосуванні на референдумі і на виборах народних депутатів, депутатів органів місцевого самоврядування та Президента України громадянам України, які досягли 18 років.
Ще суворіші вимоги висувають до тих, хто бажає представляти Інших людей в різних органах влади. Якщо стати депутатом органів місцевого самоврядування або очолити село, селище, місто можна (осягнувши повноліття — 18 років, то народним депутатом України може стати лише громадянин України, який досягнув 21 року, а Президентом — 35 років. До того ж кандидат у народні депутати повинен останні п'ять, а кандидат у Президенти України — останні десять років перед виборами прожити на території України. Щодо кандидата в Президенти України встановлена також вимога про обов'язкове знання державної мови.


2. Самоврядування.
Важливим елементом діяльності держави та суспільства є самоврядування. Про самоврядування ідеться тоді, коли люди самі забезпечують управління своїми справами, коли відсутнє стороннє міркування. Самоврядування в Україні діє в селах, селищах, містах - у них створюються органи місцевого самоврядування — ради, існують також органи самоорганізації населення — будинкові, квартальні, вуличні комітети.


Самоврядування існує і в навчальних закладах. Робота навчального закладу здебільшого залежить від того, хто ним керує. В управлінні закладами освіти поєднуються державне управління та громадське самоврядування. Державне управління освітою здійснює Міністерство освіти і науки України, на місцях — відділи або управління освіти місцевих державних адміністрацій і виконкомів місцевих рад. Саме вони призначають керівників державних навчальних закладів, зокрема директора школи.


Разом із державним управлінням в освіті діє система органів громадського самоуправління. Це з'їзди та місцеві конференції працівників освіти, збори чи конференції навчального закладу, рада інституту тощо.


Кожний із вас може брати участь у загальних шкільних учнівських зборах, бути обраним на загальношкільну конференцію. Саме від цих органів залежить визначення змісту освіти (які профілі навчання створити, яким предметам приділити більшу увагу), розподіл наявних коштів, розв'язання інших питань навчально-виховної роботи.


Кожна школа приймає статут, який регламентує життя навчального закладу. Він повинен бути зареєстрований в органах місцевого самоврядування.


Визначте, які питання доцільно вирішувати за участю шкільною самоврядування. Проведіть збори класу, обговоріть актуальні для вашого колективу питання, які можна вирішити за допомогою самоврядування.


3. Громадські організації в демократичному суспільстві.
Існує притча про віник, який не може зламати той, хто легко впорається з кожним його прутиком. Так само і в людському житті. Уявіть собі, що ви вирішили організувати протест проти будівництва хмарочоса на місці єдиного в мікрорайоні спортивного майданчика. Якщо ви один, зробити це досить важко — надто багато справ потрібно вирішити. Як же бути? Один із можливих шляхів і вирішення цієї проблеми — об'єднання небайдужих людей. Право на таке об'єднання гарантовано Конституцією України.

хлопчик


Конституція України
Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, установлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. (...)


Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.


Усі об'єднання громадян рівні перед законом.


Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.


Важливо зазначити, що партії — це об'єднання громадян, які ставлять перед собою переважно політичні завдання, боротьбу за владу. їхніми членами можуть бути лише повнолітні громадяни України. Нині, за даними Міністерства юстиції, в Україні діє понад 150 політичних партій. Серед найвідоміших — Партія регіонів, Політична партія України, партія «Народний союз "Наша Україні" тощо.


Громадські організації спрямовують діяльність на задоволення найрізноманітніших потреб та інтересів своїх членів. Членами цих організацій можуть бути не лише громадяни України, а й іноземці, особи без громадянства.


туристи


Якщо партії можуть створюватися лише загальноукраїнські, то громадські організації можуть бути загальноукраїнськими, місцевими (у межах району, міста, області тощо) і навіть міжнародними.


Право на участь у громадських організаціях мають і діти. Закон України «Про дитячі й молодіжні громадські організації» передбачає право вступу до дитячих організацій з 6 років (до 9 років — за письмовою згодою батьків), а до молодіжних — з 14 років. Ви й самі маєте право створити молодіжну організацію у своєму районі, селі, місті або вступити до однієї з уже існуючих організацій. Однак потрібно пам'ятати, що Закон України «Про охорону дитинства» заборонив створення дитячих організацій політичного та релігійного спрямування.


Для створення громадської організації проводять установчі збори, на яких затверджують статут організації, обирають її керівні органи — правління, комітет, раду тощо. Статут визначає мету і завдання нового об'єднання, порядок його діяльності, прийняття членів, особливості керівництва організацією й інші питання, передбачені законом. Після цього треба повідомити місцевий орган виконавчої влади про створення організації, а якщо організація бажає отримати статус юридичної особи (лише в цьому випадку матиме право відкрити рахунок у банку, отримати печатку), потрібно подати документи для реєстрації об'єднання. Держава проголосила політику підтримки дитячих організацій, зокрема, дитячі об'єднання звільнені від сплати реєстраційного внеску, а членські внески та добровільні пожертвування, отримані ними та спрямовані на їхню діяльність, не оподатковуються. Подальша ж доля організації залежатиме від активності й ініціативи її членів.


Більшість країн світу прагнуть побудувати демократичне суспільство. Ознаками демократичної держави є реальна влада народу, наявність системи поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, верховенство права, незалежність правосудді, політичне й економічне розмаїття, додержання прав і свобод усіх людей.
Важливим елементом демократичного суспільства є самоврядування. В Україні діє система місцевого самоврядування, самоврядування діє також у навчальних закладах. Учні мають право брати участь у самоврядуванні свого навчального закладу.


У реалізації права на участь в управлінні державою, своїм населеним пунктом, у задоволенні власних інтересів громадянам сприяють об'єднання громадян — громадські організації та політичні партії.


Запам'ятайте: демократія, самоврядування, референдум, статут навчального закладу, громадська організація.Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський


Календарно-тематичне планування з правознавства 9 класу, завдання та відповідіГіпермаркет Знань - перший в світі!школяру, курси учителюз правознавства 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.