KNOWLEDGE HYPERMARKET


„Дама з собачкою”. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 10 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література: „Дама з собачкою”. Повні уроки


Тема:  „Дама з собачкою”.
Мета: З'ясувати особливості стилю А.П. Чехова, майстра слова, деталі, підтексту. Формування особстих цінностей на прикладі пробудження вищих прагнень у героїв розповіді «Дама з собачкою».
Тип уроку: урок вивчення основ теорії та історії літератури: урок-лекція

Творчість  Антона Павловича Чехова продовжує велику праця попередників і в той же час несе в собі межі нового художнього відкриття світу російського життя на межі двох століть. 

T30c.jpeg

     Час Чехова вимагав великої мужності, щоб вистояти в єдиноборстві з міщанкою і вульгарністю, які, «як іржа», роз'їдали російську інтелігенцію тих років.


Потрібно було володіти гострозорим поглядом і чуйним серцем, щоб по гідності оцінити пустопорожнюю базікання лібералів, реакційних народників і, залишаючись сином свого часу, зберегти високе звання людини, громадянина, художника. Чехову це вдалося повною мірою. Його не захлиснула війна обивательщини - він став її непримиренним ворогом.
Володіючи незвичайним умінням піднімати в крихітній розповіді великі запитання сучасності, письменник зумів загострити увагу читача на проблемі особистої відповідальності людини за свою долю, тому що рано усвідомив парадокс: стислість життя і нескінченність людини, що не вміє серйозно розпорядитися нею. Не втратити час, не прогавити життя, не опритомніти, коли вже пізно буде, для цього потрібно жити гострозоро, працювати, скільки можеш, навіть в останні тодв коли вичерпано всі сили.
У розповідях неможливі просторові описи, внутрішні монологи, тому і виступає на перший план художня деталь. Саме деталі несуть у Чехова величезне смислове навантаження.

T30dss4.jpeg

     Ганна Сергіївна, героїня розповіді «Дама з собачкою», приїхала до Ялти, будучи не в змозі більш переносити обстановку свого будинку і суспільство чоловіка, людини, якої вона не любила і не поважала. У певному значенні вона була підготовлена до роману з Гуровим, якого вона сприймала як людину з іншого життя.


Символом того задушливого світу, звідки вона намагається бігти, в розповіді є лорнет: перед тим, як полюбити Гурова, Ганна Сергіївна втрачає її, тобто це початок «втечі». Пізніше в театрі міста С. Гуров побачив її знов з «вульгарним лорнетом» в руках - спроба «втечі» не вдалася.

T3-dss1.jpeg

     Звичайно, при прочитанні розповіді потрібна підвищена чуйність і пильність. Коли Чехов своїм рівним і матовим голосом повідомляє, що дружина Гурова звала чоловіка не Дмитро, а Димитрій, він хоче, щоб ми по одній цією маленькою, майже непомітною рисою  відчули, як ця жінка претензійна, фальшива, тупа, вузьколоба. Впродовж розповіді ми чуємо її голос лише одного дня: «- Тебе, Димитрий, -- говорит она, -- совсем не идет роль фата.» І більше не виголошує  а ні слова, але сказане нею сигналізує нам, що в добавок до всього вона деспотична, повна зарозумілості і пихата, вірить в свою етичну перевагу над чоловікіом  і взагалі дивиться на нього звисока, а її книжкове вираження «роль фата» остаточно розкриває перед нами її манірність і пихатість. Такі багатозначні образи Чехова. Вся людина в одній фразі.


Чехов ніде не говорить, що життя під однією стелею з цією претензійною, самовдоволеною, деспотичною жінкою була для Гурова щоденним стражданням, він лише повідомляє читача, що вона була «солідна», «важлива», що у неї була пряма спина і що сама вона звала себе «мислячою», і уважний читач крізь цю, здавалося б, беззлобну, абсолютно нейтральну характеристику Гурової відчує антипатію автора до неї.

T30dss2.jpeg

   

      Авторське розчленовування прозаїчного тексту на абзаци - один з важливих елементів композиції художнього твору. Абзац несе певне смислове і стилістично-експресивне навантаження, допомагає виділити істотне, підкреслити яку-небудь деталь.  Між абзацами у складі цілого тексту теж існує тісний зв'язок.
Основну об’єднуючу  роль грають початкові і кінцеві пропозиції абзацу. У чудового майстра розповіді А.П. Чехова початкові і кінцеві абзаци виконують різні функції.
Так, перший абзац не лише представляє читачеві дійових осіб, вказує на місце або час дії, але і створює певний соціально-психологічний, побутовий або пейзажний фон.  Кінцевий абзац ще більш  значимий. Відомо, що А.П. Чехов одним з перших письменників XIX століття впровадив стиль  розповіді «без кінця», без традиційної розв'язки, хоча насправді завершальному моменту своїх творів він надавав дуже велике значення. Саме в закінченнях розповідей з великою силою відчувається той особливий, «глибинний» сенс кожного факту, кожної деталі, яка складає невід’ємну специфіку манери чеховського оповідання.

T30dss32.jpeg
   

      Розповідь «Дама з собачкою» починається так: «Говорили, що на набережній з'явилася нова особа: пані з собачкою». Далі автор представляє читачеві головного героя Гурова і як би через його сприйняття дає збіглий портрет героїні - «молодої пані невисокого зросту  в береті».  Початок  дуже спокійний, епічний. Невизначено-особиста пропозиція ("Говорили, що...") додає подальшому викладу відчуття якогось нудьгуючого інтересу до цієї "нової особи". Гуров ніби роздивляється «пані з собачкою» просто так. І яким контрастом звучить схвильований фінальний абзац розповіді: «И казалось, что еще немного - и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко и что самое сложное и трудное еще начинается».
Яка музичність, завороженність вічувається в танній о фразі розповіді!
 От як із цього приводу говорив про А.П. Чехова Г.І. Россолімо:  «... А.П. Чехов ділився зі мною спостереженнями над своїм творчим процесом. Мене особливо вразило те, що він часом, закінчуючи абзац або главу, особливо старанно підбирав останні слова по їх звучанню, шукаючи як би музичного закінчення  речення»

T30dss5.jpeg

     Отже, ми бачимо, що перший і останній  абзаци у складі однієї розповіді, виявляються єдиними складним цілим, усередині якого, залежно від жанру і змісту твору, можна відмітити або тісний граматичний і лексичний зв'язок, або зв'язок більш відверий , логічний , який дозволяє авторові створити контрастне освітлення для виявлення основної думки розповіді. Історія, розказана в “Дама з собачкою”, - це не просто історія таємної любові і подружньої невірності. Головна подія розповіді - зміна, яка під впливом цієї любові відбувається.  Найменший сюжет розповіді «Дама з собачкою» про суть любові розростається у Чехова ледве не до вселенських розмірів.Список використаних джерел:
1. Урок на тему: А. П. Чехов велике в маленькому, Бобринець В. Л., викладача світової літератури, Сш №9, м Кривий Ріг.
2. Урок на тему: А. П. Чехов образи розповіді « Дама з собачкою» , Вовкун М. М., викладача світової літератури, Сш №15, м. Тернопіль.
3. Катаєв В.Б. Проза Чехова: проблеми інтерпретациі:/ В.Б. Катаєв - М-код: Видавництво Московського університету, 2009. - 326 с.
4. Лінков В.Я. Художній світ прози А.П. Чехова:/ В. Я. Лінков - М-код: Видавництво Московського університету, 2002. - 128 с.
5. Семанова М.Л. Чехов в школе:/ М.Л. Семанова - Л: Учпедгиз, 2004.-282 с.
6. Солженіцин А.І. Творчіст А.П. Чехова/ А. І Солженіцин// Новий світ. - 2003. - № 10 - С. 178.

Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.


Над уроком працювали

Бобринець В. Л.

Пилипенко В.В.

Жоленко Д.Ю.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 10 клас