KNOWLEDGE HYPERMARKET


21. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот

► Кислоти взаємодіють з основними оксидами.
Дослід 3. У пробірку з чорним порошком купрум(ІІ) оксиду додаємо трохи розбавленої хлоридної кислоти і пробірку підігріваємо. З'являється зеленкувато-блакитне забарвлення. Такий колір має розчин купруму(ІІ) хлориду СuСl2:
CuO + 2НСl = СuСl2 + Н20
Відбулася реакція, у процесі якої атоми Купруму з купрум(ІІ) оксиду CuO та атоми Гідрогену з хлоридної кислоти НСl обмінялися місцями. Такі реакції називаються реакціями обміну.


Реакції обміну — це реакції між двома складними речовинами, в процесі яких вони обмінюються своїми складовими, утворюючи дві нові складні речовини.


Реакції заміщення — це хімічні реакції, що відбуваються між простими і складними речовинами, в процесі яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини.


ВИСНОВКИ
Кислоти мають молекулярну будову. Завдяки наявності Гідрогену в їх молекулах, водні розчини кислот виявляють спільні властивості, а саме: — змінюють колір індикатора: лакмус і метилоранж у кислому середовищі набувають червоного забарвлення;
— взаємодіють з металами, що стоять у ряду активності металів ліворуч від водню, утворюючи сіль і виділяючи водень, тобто вступають у реакції заміщення;
— взаємодіють з основними оксидами, утворюючи сіль і воду, тобто вступають у реакції обміну.


Завдання для самоконтролю
1. Як виявити, що молоко вже почало скисати, хоча це ще не відчувається на смак?
2. Як хімічним шляхом відрізнити срібло від цинку?
3. В якому разі виділятиметься водень під час змішування: а) цинку і сульфатної кислоти; б) алюмінію і хлоридної кислоти; в) ртуті й хлоридної кислоти; г) магнію та сульфатної кислоти; д) барію та ортофосфатної кислоти. Напиши рівняння можливих реакцій.
4. Напиши рівняння хімічних реакцій, що відбуваються в разі таких перетворень: а) С → С02 → Н2С03; б) Р → Р205 → НР03.
5. Яка кількість речовини ферум(ІІІ) сульфату утвориться внаслідок взаємодії ферум(ІІІ) оксиду з сульфатною кислотою масою 490 г?
6. Поміркуй, чи розширилися твої знання про хімічні властивості оксидів у результаті вивчення кислот? Відповідь обґрунтуй.


Додаткові завдання
7. Склади формули кислот, які містять такі кислотні залишки: СlO4 із валентністю 1; Se04 із валентністю 2; As04 із валентністю 3. Назви ці кислоти.
8. Напиши рівняння реакцій у тих випадках, де вони можливі:

ZnO + НСІ →

Na20 + HN03

ВаО + HN03

Mg + Н3РО4 →     

Fe203 + НСІ →

К20 + H2S04

Cu + НСІ →          

Al + H2S04

Hg + H2S04

9. Унаслідок взаємодії магнію з хлоридною кислотою кількістю речовини 0,5 моль можна добути водень об'ємом (н. у.)
(а) 4,2 л; (б) 8,4 л; (в) 5,6 л; (г) 22,4 л.
10*. Яка кількість речовини сульфатної кислоти необхідна для взаємодії з тим алюміній оксидом, який утворився внаслідок взаємодії з киснем алюмінію масою 216г.


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Книги та підручники по всім предметам, шклільна бібліотека безкоштовно, хімія 8 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.