KNOWLEDGE HYPERMARKET


«Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму.

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас>>Зарубіжна література: «Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму. ТЛ. Визначення понять реалізм та морально-психологічний роман.

«Новий, прекрасний подарунок російській літературі»
Роман «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

У прозі, як і в поезії, Лєрмонтов виступив продовжувачем пушкінських традицій, а тематика його роману «Герой нашого часу» перекликалася з тематикою пушкінського «Євгенія Онєгіна». «Лермонтов-прозаїк буде ще сильнішим за Лермонтова-поета», — пророкував Микола Гоголь. Уже у XX ст., оцінюючи внесок, зроблений Лєрмонтовим у розвиток російської прози, письменник Олексій Миколайович Толстой писав: «Лермонтов-прозаїк — це диво, це те, до чого ми маємо прагнути... З цієї прози — і Тургенев, і Гончаров, і Достоєвський, і Лев Толстой, і Чехов. Уся велика ріка російського роману розтікається з цього прозорого джерела, що бере початок на снігових вершинах Кавказу».

Творчий задум роману. Роман Лєрмонтова «Герой нашого часу» друкувався окремими повістями, починаючи з 1838 р. Перше повне його видання побачило світ у 1840 р. В редакційному анонсі до публікації роману було сказано, що це «буде новий, прекрасний подарунок російській літературі».


Задум написати роман з'явився в Лєрмонтова у 1836 р. Його головний герой, гвардійський офіцер Григорій Печорін мав бути змальований у вирі світського петербурзького життя, в середовищі, яке б нагадувало читачеві пушкінського «Євгенія Онєгіна». Але, потрапивши на кавказьке заслання, Лєрмонтов змінив свій початковий намір. Тепер роман мав набути форми окремих фрагментів із записок офіцера, доповнених враженнями людей, які його знали. Так виник задум ланцюжка повістей, які ще не були об'єднані в роман, але вже були зв'язані постатями двох героїв — Печоріна і Максима Максимовича. Спільні герої, місце розгортання дії і, головне, спорідненість проблематики — усе це, зрештою, сприяло тому, що Лєрмонтов об'єднав окремі повісті в одне композиційне ціле, визначивши його жанр як роман під назвою «Герой нашого часу».


Жанрова структура лермонтовського роману доволі складна і незвичайна. Це і роман, і цикл окремих повістей, поєднаних наскрізним героєм та оповідачем. Водночас кожна з цих повістей має й власне жанрове забарвлення: «Бела» нагадує жанр пригодницької «кавказької» новели, «Максим Максимович» — дорожні нариси, «Тамань» — авантюрну новелу, «Княжна Мері» — психологічну повість, «Фаталіст» — філософську притчу. Крім того, в побудові роману використовується й жанрова форма щоденника. При цьому лермон-товський твір немовби синтезує окремі можливості кожного із цих жанрів, поєднуючи їх у нову жанрову якість — роман. За характером тематики, яка домінує в «Герої нашого часу», його прийнято визначати як роман морально-психологічний.


Морально-психологічний роман — це роман, в якому увага автора зосереджується на моральних засадах психологічного портрета героя, що, з одного боку, відображають мораль та звичаї суспільства, в якому живе цей герой, з другого — співвідносяться з вічними, філософськими питаннями сенсу людського буття.Проблематика «Героя нашого часу» наголошена вже в самій назві роману і є прямим продовженням того головного питання, яке ставив перед собою Пушкін у романі «Євгеній Онєгін»: доля непересічної людини в суспільстві, суперечність між прагненням людини до вищих моральних ідеалів і розумінням неможливості їх втілення в реальній дійсності. Зв'язок між обома романами підкреслений Лєрмонтовим навіть у виборі прізвища для свого героя: Печора й Онєга — дві майже сусідні річки на півночі Росії. Водночас Лєрмонтов суттєво поглиблює і дещо переорієнтовує висвітлену своїм попередником проблематику. Якщо Пушкін, розкриваючи психологію свого героя, здебільшого уникає і поглибленої моральної аргументації тих чи інших його вчинків, і широких філософських узагальнень (немовби надаючи це право читачам), то Лєрмонтов, навпаки, акцентує у своєму героєві його схильність до самоаналізу, причому  такого, який виявляє себе не тільки в логіці та аргументації мотивів його дій та вчинків, айв намаганні знайти їх глибинні, приховані важелі, які поєднують соціально визначені норми поведінки та моралі з вічними проблемами пошуку  людиною сенсу свого буття. Крім традиційної для російсь-ких романів того часу соціальної проблематики (моральна зіпсованість суспільства та наслідки його негативного впли-ву на людину, суспільні психологічні типи і визначальні риси їх характеру тощо), в лермонтовському творі поставлено і філософські проблеми: людина та її доля, цінність і сенс — людського життя, проблема добра і зла та діалектика їх протистояння в душі людини, свобода волі і її обумовленість моральним та соціальним обов'язками.


Поглибленість проблематики й ускладненість тих завдань, які поставив перед собою Лєрмонтов у своєму творі, зумовили й вищий ступінь його реалізму. В романі яскраво виражений і романтичний елемент, який виявляє себе, по-перше, у виборі сюжетних ситуацій, що наслідують сюжети романтичних поем (особливо в «Белі» і «Тамані»); по-друге, в особливостях композиції, яка ґрунтується на принципах фрагментарності і так званої вершинності дії, тобто її незавершеності і концентрації на найважливіших для розуміння цілого твору кульмінаційних епізодах; по-третє, в постатях багатьох персонажів і в першу чергу самого Печоріна, характер якого містить елементи деякої загадковості, змальовується не в процесі свого формування під впливом соціальних обставин, а готовим, сформованим і незмінним упродовж усього роману. Але романтичний елемент у романі все ж відчутно поступається реалістичному. Це виявляється і в об'єктивному відтворенні життєвих реалій, зображенні типових характерів у типових обставинах, в поглибленому психологічному аналізі людської душі, поєднаному з аналізом впливу на людський характер чинників суспільного середовища. Реалістичний метод Лєрмонтова збагачений суттєвими новаторськими рисами: не обмежуючись самоаналізом, якому постійно піддає себе його герой Печорін, автор поєднує цей самоаналіз із оцінками героя, що їх висловлюють інші персонажі.


Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

шкільний календарний план для всіх класів, найбільша бібліотека рефератів із зарубіжної літератури, домашнє завдання

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.