KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зарубіжна література 9 клас

Зарубіжна література 9 клас знайомить учнів з найвидатнішими творами таких літературних течій як бароко, класицизм, просвітництво, романтизм та реалізм. Саме тут зібрані найкращі уроки, пояснення літературних термінів та понять з будь-якої теми по зарубіжній літературі 9 класу. Гіпермаркет Знань  - інтерактивний провідник між школою та учнями у цікавому вивченні світової літературної спадщини.Гіпермаркет знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас


1. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.  Визначення бароко як літературного напряму.
2. Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського бароко. «Життя — це сон» як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.
3. Філософсько-моральний конфлікт драми.
4. Причини і наслідки еволюцій образу Сехісмундо.


Із літератури класицизму
5. Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму. ТЛ.  Визначення класицизму як літературного напряму XVII ст.
6. Мольєр — комедіограф, актор, театральний діяч. Провідні теми та художні особливості комедій Мольєра.
7. «Міщанин-шляхтич». Втілення в комедії рис класицистичної комедії (герой - носій однієї пристрасті).
8. Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість.
9. Засоби творення смішного в комедії. Виховний потенціал твору.
10. Урок позакласного читання П. Бомарше. «Весілля Фігаро».
11. Контрольна робота № 1 (тести) Література європейського бароко. Педро Кальдерон. Література класицизму. Мольєр.


Із літератури XVIII століття. Просвітництво
12. Урок розвитку зв'язного мовлення(Підготовка проекту з використанням мультимедійних технологій з метою представлення літературної епохи). Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість тощо).
13. Вольтер. «Простак». Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви.
14. Конфлікт «природної людини» Гурона і французького суспільства як центральний у творі. ТЛ. Визначення поняття філософська повість, її жанрові ознаки (головними героями є нелюди, а філософські ідеї; логіка розвитку подій зумовлена не логікою людських вчинків, а логікою філософської полеміки тощо).
15. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору, Гурон і Гордон у Бастилії.
16. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.
17. Контрольний твір на тему: «Проблема добра і зла в комедії Вольтера «Простак»
18. Йоганн Вольфганґ Гете. Життєвий і творчий шлях. Гете і Просвітництво.
19. Трагедія «Фауст» — вершина творчості Гете і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика.
20. Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.
21. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.
22. Контрольна робота № 2 (відповіді на запитання) Із літератури XVIII ст. Вольтер «Простак», Гете «Фауст».
23. Йоганн  Крістоф  Шиллер.  Естетичні  погляди письменника. Просвітницька тематика його драм.
24. «Вільгельм Телль» — народна драма. Поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.
25. Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.
26. Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення. Контрольний домашній твір за драмою Й. К. Шиллера «Вільгельм Телль».


Із літератури романтизму
27. Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники. ТЛ Визначення поняття романтизм.
28. Урок розвитку зв'язного мовлення
Захист рефератів на тему: «Особливості розвитку романтизму в Німеччині (Новаліс, Гофман, Гейне та ін.), Англії (поети «озерної школи», Скотт та ін.), Франції (Жорж Санд, Гюго та ін.) та США (По, Купер та ін.).
29. Ернст Теодор Амадей Гофман    —  багатогранний митець-романтик.
30. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер» - шедевр романтичної казки-новели.
31. Протистояння митця та філістера — основний конфлікт казки-новели. Сатирико-метафоричний зміст твору. Іронія і гротеск у творі. ТЛ. Визначення поняття гротеск.
32. Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого і заземлено-буденного, потворного.
33. Контрольна робота № 3 (анкета головного героя) Е. Т. А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер».
34. Підсумковий урок
35. Генріх Гейне — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму.
36. «Чому троянди немов живі», «Коли розлучаються двоє», «Не знаю, що стало зо мною...». Любов - - першооснова життя.
37. «Вечірні промені ясні», «Вмирають люди і роки», «Хотів би я слово єдине...». Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі.
38. Джордж Ноел Гордон Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму.
39. «Мій дух як ніч...». Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості. «Прометей». Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета. ТЛ. Визначення поняття байронічний герой.
40. Поема «Мазепа», історична основа та романтичний міф.
41. Риси романтичного героя в образі Мазепи.
42. Урок розвитку зв'язного мовлення. Твір-опис за картиною Луї Буланже «Страждання Мазепи» (1827).
43. Адам Міцкевич. Творчість Адама Міцкевича -апогей польського романтизму. Перебування в Росії й Україні, відтворення вражень у його поезії (цикл «Кримські сонети»).
44. «Кримські сонети» (№4 «Буря», №6 «Бахчисарай», №8 «Гробниця Потоцької», №14 «Пілігрим»). Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів».
45. Риси романтизму в монолозі Конрада («Дзяди», сцена II, Імпровізація).
46. Контрольна робота № 4 (контрольний літературний диктант) Генріх Гейне, Джордж Байрон, А дам Міцкевич.


Від романтизму до реалізму
47. Олександр Пушкін — видатний російський поет.
48. «До моря», «Я вас любив.,.», «Я мить чудову пам'ятаю...», «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...». Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.
49. Урок розвитку зв'язного мовлення. Ідейно-художній аналіз поетичного твору. О. Пушкін. «Пам'ятник».

50. Олександр Пушкін  «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман О. С. Пушкіна у віршах. ТЛ. Визначення понять: роман у віршах, соціально-психологічний роман.
51. Духовний світ головних героїв твору. Онєгін як втілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів і вчинків. ТЛ. Визначення поняття онєгінська строфа.
52. Духовний світ головних героїв твору. Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни.
53. Духовний світ головних героїв твору. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського.
54. Результати духовної еволюції героїв. Образи автора і природи у творі. Національний колорит.
55. Контрольний твір за романом О. Пушкіна «Євгеній Онєгін».
56. Михайло Лєрмонтов — видатний російський письменник.
57. «І нудно, і сумно...». «На дорогу йду я в самотині...» Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лєрмонтова.
58. «Герой нашого часу» —  морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму. ТЛ. Визначення понять реалізм та морально-психологічний роман.
59. Особливості композиції та її роль у розкритті характеру Печоріна. Романтичні й реалістичні елементи в поетиці твору.
60. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін.
61. Жіночі персонажі роману. Максим Максимович -образ «маленької людини».
62. Урок позакласного читання М. Лєрмонтов. «Маскарад».
63. Контрольна робота № 5 (тести) О. Пушкін. М. Лєрмонтов.
64. Микола Гоголь (1809-1852) — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.
65. «Шинель».  Високий гуманізм письменника у зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини». ТЛ. Визначення літературознавчого поняття «маленька людина».
66-67. Поєднання у творі елементів романтизму і реалізму.  Контрольний домашній твір за творами М. Лєрмонтова та М. Гоголя.  Підсумок
68. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.
69. Контрольна робота № 6 (тести)
70. Підсумковий урок. Література на літо.

Уроки зарубіжної літератури онлайн, методичні розробки, календарне планування, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.