KNOWLEDGE HYPERMARKET


Анімаційні ефекти при переході між слайдами

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Анімаційні ефекти при переході між слайдами


 • Ви дізнаєтесь:

Як установити анімаційні ефекти при пе­реході між слайдами?
Як  привернути  увагу  аудиторії  до  об’єк­тів на слайдах?
Для  чого  використовуються  гіперпосилання в презентації та як їх створити?
Як додати до слайда кнопки дій?

 • Додатково:

Які об’єк­ти можна вбудувати до презентації? Яким чином?


Як установити анімаційні ефекти при переході між слайдами?

 • Анімація від англ.  to animate —  оживляти.
 • Анімація  —   це  спеціальний  відео-  або  аудіоефект,  доданий  до  ос­новного тексту або до певного об’єкта.

Наприклад, можна створити елементи текстового списку, що  «вилітати­муть» на слайд (по одному слову), або додати звук оплесків, які лунатимуть під час відкриття малюнка.

Щоб  застосувати  анімаційні  ефекти,  що  відтворюються  під  час  зміни слайдів,  треба  виконати  вказівку  меню  Показ  слайдів/Зміна  слайдів .  При цьому  з’являється  область  завдань  Зміна  слайдів  (мал.  6.1),  за  допомогою якої можна змінити значення параметрів анімаційного ефекту:

 • тип, вигляд ефекту, за допомогою якого один слайд замінює  інший;
 • швидкість відтворення ефекту;
 • звук, що супроводжуватиме процес зміни слайдів;
 • спосіб зміни слайдів: після клацання мишкою чи автоматично через визначений час.

Установлені значення вказаних параметрів будуть застосовані до виділе­них слайдів  презентації.  У  разі, якщо  потрібно встановити ці  параметри до всіх  слайдів  презентації,  слід  натиснути  кнопку  Застосувати  до  всіх слайдів.  Якщо  ввімкнути  прапорець  Автоперегляд,  то  після  встановлення параметрів анімації  їх дію буде відразу продемонстровано. Для  повторного перегляду  анімаційного  ефекту можна натиснути  кнопку Перегляд або  пе­рейти в режим Показ слайдів.

Якщо  потрібно  відмовитися  від  установленого  анімаційного ефекту, треба натиснути кнопку Видалити.

Не  варто  застосовувати  для  кожного  слайда різні  ефекти —  це  відволікає  увагу аудиторії.  У разі,  якщо  презентація  складається  з  кількох розділів,  можна  застосувати  однаковий  ефект для  групи  слайдів  і  тим  самим  підкреслити  пе­рехід до наступного розділу презентації. В іншо­му  випадку  доцільно  застосовувати  однаковий ефект анімації до всіх слайдів презентації.

Зміна слайдів

Вправа  6.1.1.   Установлення  анімаційного ефекту під час зміни слайдів презентації.

Завдання.  Встановити  до  презентації  Ка­терина  Білокур.рр,  що  зберігається  на  CD- диску,  анімаційний  ефект  зміни  слайдів  із  та­кими  характеристиками:  відкриття  праворуч, із  середньою  швидкістю,  відтворення  ефекту для  всіх  слайдів  після  клацання  лівою клавішею  мишки  або  автоматично  через  три секунди.

1.  Відкрийте  файл  Катерина  Білокур.ppt з  папки Презентації,   що  зберігається  на  CD-диску (мал.  6 .2).

Файл Катерина Білокур

2.  Збережіть  презентацію  з  тим  самим  іменем  у папці  Презентації вашої  структури  папок. Виділіть  перший  слайд.  Виберіть  вказівку ме­ню Показ слайдів/Зміна слайдів.

3.  В області завдань Зміна  слайдів задайте такі  параметри:

 • назва ефекту —  відкриття праворуч;
 • швидкість —  середня;
 • встановіть  прапорці  після  клацання  мишкою, автоматично  після та  у відповідному лічильнику задайте значення 00:03.

4.  Натисніть кнопку Застосувати до всіх слайдів.

5.  Перегляньте  презентацію  в  режимі демонстрації

6.  Збережіть у  файлі  всі  виконані  зміни.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.