KNOWLEDGE HYPERMARKET


Інформатика 10 клас

Інформатика 10 клас продовжить знайомство учнів з текстовий процесором Microsoft Office Word 2007, розповість про комп’ютерні презентації та публікації, служби Інтернету  та багато іншої корисної інформації. За допомогою Гіпермаркету знань діти можуть навчатися інформатиці ніби в інтерактивній школі он-лайн, отримуючи лише найексклюзивніні різнобічні навчальні матеріали. Навчайтеся інформатиці цікаво!Гіпермаркет знань>>Інформатика>>Інформатика 10 клас

Календарне планування 2011-2012 року 


Інформаційні технології у навчанні 

1.  Використовуємо Інтернет для навчання 

1.1. Як можна навчатися в Інтернеті?
1.2. Як користуватися веб-енциклопедіями?
1.3. Що таке дистанційне навчання?
1.4. Як покращити знання іноземної мови за допомогою Інтернету?
1.5. Чого можна навчатися в Інтернеті?
1.6. Як здійснювати переклад за допомогою вбудованого Google-перекладача?

2.  Практична робота № 1. Ознайомлення з програмними засобами навчального призначення

Комп'ютерні презентації та мультимєдіа 

3.  Створюємо презентацію. Працюємо з текстом і зображеннями 

3.1.  Якими бувають комп’ютерні презентації?
3.2.  У яких режимах можна працювати з програмою підготовки презентацій Microsoft PowerPoint?
3.3. Як створити презентацію за допомогою програми Microsoft PowerPoint?
3.4. Як додавати слайди та текстові дані до слайдів презентації?
3.6. Які дії можна виконувати з графічними об’єктами?
3.7. Як вставити таблицю до слайда презентації?
3.8. Як налаштувати програму пакета MS Office відповідно до вимог користувача?
3.9. Як змінити вигляд маркера списку?

4.  Розробляємо дизайн презентації

4.1. Як розробляти структуру презентації?
4.2. Як користуватися макетами вмісту слайдів презентації?
4.3. Як змінити оформлення слайдів?
4.4. У  яких форматах можна зберігати презентації?
4.5. Що є запорукою успіху презентації?
4.6. Які існують типи шаблонів презентації та як додати колонтитул до слайда презентації?
4.8. Як підготувати презентацію до роздачі?

5.  Практична робота № 2. Створення слайдових презентацій засобами MS PowerPoint 

6.  Налагоджуємо анімацію та навігацію в презентації

6.1. Як установити анімаційні ефекти при переході між слайдами?
6.2. Як привернути увагу аудиторії до об’єктів на слайдах?
6.3. Для чого використовуються гіперпосилання в презентації та як їх створити?
6.4. Як додати до слайда кнопки дій?
6.5. Які об’єкти можна вбудовувати до презентації? Яким чином?

7.  Практична робота № 3. Налагодження анімації в слайдових презентаціях

8.  Ознайомлюємося з поняттям  «мультимєдіа» 

8.1. Що називають мультимедійними даними та які існують формати файлів звукозапису?
8.3. Які формати відеофайлів є поширеними?
8.4. За допомогою яких програм можна переглядати відео та слухати звукозаписи?
8.6. Як на базі ПК створити мультимедійний центр? Що таке відеоблоґи та подкасти?
8.8. Для чого використовується сервіс YouTube? Як шукати та переглядати відео на YouTube?
8.10. Як кодуються комп’ютерні звуки та образи? Які існують формати запису відео на носії?
8.12. Що таке плагін?

9.  Опрацьовуємо мультимедійні дані

9.1. За допомогою яких програм можна створити власний відеокліп?
9.2. Які особливі елементи інтерфейсу має програма Windows MovieMaker? Як додати мультимедійні об’єкти, збережені у  файлах, до Збірок?
9.4. Як захопити відео з відеокамери?
9.5. Як створити проект за допомогою майстра?
9.6. Як створити відеокліп, що складається з кількох відеозаписів? Як розділити відеокліп на два?
9.8. Файли яких форматів можна імпортувати до програми Windows MovieMaker? Як об’єднати кілька відеокліпів? Як приховати початок чи кінець відеокліпу?

10. Додаємо відеоефекти та налаштовуємо часові параметри відео та аудіо

10.1. Які відеоефекти можна додати до кліпів?
10.2. Як додати відеопереходи між кліпами чи зображеннями? Як створити назви й титри?
10.4. Як додати до відеокліпу музичний супровід та налаштувати часові параметри відео та аудіо?
10.5. Як зберегти створений відеокліп у форматі відео? Як видалити відеоефект? Як додати до відеокліпу коментар у вигляді голосового супроводу?
10.8. Які параметри проекту можна змінювати? Які параметри під час збереження фільму впливають на якість відео та обсяг файла?

Практична робота № 4. Створення відеокліпу 

12. Створюємо мультимедійні слайдові презентації 

12.1. Які особливості мають мультимедійні презентації?
12.2. Які складові мають мультимедійні слайдові презентації?
12.3. Якою є технологія створення ефективної презентації засобами програми MS Power Point?
12.4. Як використовувати мультимедійні об’єкти у презентації?
12.5. Як додавати  звуковий супровід до презентації?
12.6. Що слід знати під час налаштування параметрів показу презентації?
12.7. Яких етапів слід дотримуватись під час розробки мультимедійної презентації? Які особливості має відтворення презентації за допомогою інтерактивної дошки?

Текстовий процесор 

13.  Працюємо із вставленими в текст зображеннями. Налагоджуємо  середовище текстового процесора

13.1. Що спільного в процесі опрацювання зображень в середовищі текстового процесора MS Word та в програмі підготовки комп’ютерних презентацій?
13.2. Як створити фрагмент зображення? Як можна повертати вставлене зображення?
13.4. Як змінити порядок розміщення зображень у  різних шарах текстового документа?
13.5. Як працювати з вставленими в текст організаційними діаграмами?
13.6. Що називають списками у  текстовому документі? Які особливості нумерованих і маркірованих списків?
13.7. Як налагодити панелі інструментів під час роботи з текстовим процесором?
13.8. Як використовувати картинки з колекції  Microsoft, розміщеної в Інтернеті? Як до зображення додати рамки й тінь?
13.10. Які інструменти дають змогу вирівнювати графічні об’єкти?

14.  Практична робота № 5. Робота із зображеннями та організаційними діаграмами 

15.  Працюємо з таблицями 

15.1. Якими способами можна створити таблицю у  середовищі текстового процесора? Як змінювати розміри таблиці, висоту рядків і ширину стовпців?
15.3. Як налагодити значення параметрів меж таблиці? Як об’єднувати й розбивати клітинки таблиці?
15.5. Як вставляти та видаляти рядки та стовпці таблиці? Як правильно працювати із заголовком таблиці?
15.7. Як змінити напрямок тексту та вирівняти вміст клітинок таблиці?
15.8. Як перетворити таблицю на текст  і навпаки? Як застосувати автоформат?
15.10. Як впорядкувати вміст рядків таблиці?

16.  Практична робота № 6.  Робота з таблицями 

17.  Оформлюємо сторінки текстового документа 

17.1. Що таке стилі символів та абзаців?
17.2. Значення яких параметрів сторінки можна змінювати? Як створити в документі кілька розділів  та змінити значення параметрів  їх форматування?
17.4. Як додати колонтитули до документа? Як вставити номери сторінок без використання панелі інструментів Колонтитули?
17.6. Як створити зміст документа ?
17.7. Які існують режими відображення документа у текстовому процесорі Microsoft Word? Як працювати зі схемою документа?
17.9. Як створити власний стиль символів та абзаців? Як змінити значення параметрів форматування стилю? Які є загальні вимоги  до оформлення заголовків документа?
17.12. Які існують правила оформлення документів різних типів?

18.   Використовуємо шаблони для створення нових документів. Працюємо з макросами. Друкуємо документ

18.1. Що таке шаблон документа? Які види документів можна створювати за допомогою програми MS Word? Як створити новий документ на основі шаблону?
18.4. Що таке макроси та для чого їх створюють? Як створити макрос та виконати його? Як прив’язати до макроса комбінацію клавіш?
18.7. Як підготувати документ до друку?
18.8. Як створити новий шаблон на основі наявного документа чи шаблону?
18.9. Як створити шаблон форми?

19.  Практична робота № 7. Робота зі стилями та шаблонами документів

20.  Практична робота № 8. Створення та використання макросів


Комп'ютерні публікації

21.  Працюємо з публікаціями. Ознайомлюємося з програмою Microsoft Publisher. Створюємо буклет

21.1. Які види публікацій розрізняють? Що можна віднести до  комп’ютерної публікації? Які засоби потрібні для створення публікації? Що таке шаблон і макет документа?
21.4. Які особливості має програма Microsoft Publisher?
21.5. Як створити публікацію за допомогою програми Microsoft Publisher?
21.6. Як працювати з текстом у середовищі програми Microsoft Publisher?

22.  Працюємо з малюнками в публікаціях. Створюємо інформаційний бюлетень 

22.1. Як підготувати вдалу публікацію?
22.2. Як створити інформаційний бюлетень засобами програми MS Publisher?
22.3. Які особливості роботи із зображеннями у програмі MS Publisher?
22.4. Як роздрукувати публікацію?
22.5. Чим відрізняється підготовка інформаційного буклета від підготовки бюлетеня? Які графічні об’єкти містяться у бібліотеці макетів Microsoft Office Publisher?

23.  Практична робота № 9.Створення комп'ютерних бюлетенів та буклетів


Служби  Інтернету

24.  Створюємо поштову скриньку та відправляємо електронні повідомлення 

24.1. Що спільного та відмінного мають звичайна пошта та електронна?
24.2. Як формується адреса електронної пошти? Які особливості використання веб-пошти?
24.4. Як одержати поштову скриньку на веб-сервері?
24.5. Як листуватися за допомогою вєб-пошти? Як бути ввічливим,  користуючись електронною поштою?
24.7. Що таке спам? Що слід знати про ефективну роботу з веб-поштою?

25.  Використовуємо програму поштовий клієнт

25.1. Коли потрібно використовувати програму поштовий клієнт? Які особливості має інтерфейс програми Outlook Express?
25.3. Як створити поштове повідомлення у програмі Outlook Express?
25.4. Як ознайомитися з отриманими електронними листами? Як реагувати на одержані електронні повідомлення? Для чого і коли слід відправляти копію електронного повідомлення ?
25.7. Як приєднати файл до електронного листа? Як переглянути вміст файла,  вкладеного до електронного повідомлення?
25.9. Як налагодити програму Outlook Express?
25.10. Що можна дізнатися про повідомлення зі списку листів ?
25.11. Як користуватися Адресною книгою?
25.12. Що робити, якщо електронне повідомлення неможливо прочитати?
25.13. Як створити додаткові папки та переміщувати повідомлення з однієї папки в Іншу?

26.  Практична робота №  10.  Робота на поштовому веб-сервері

27.  Практична робота N9 11.  Робота з програмою Outlook Express


Інтерактивне спілкування 

28.  Ознайомлюємося із програмами миттєвого обміну повідомленнями, чатом  і форумом 

28.1. Які особливості мають програми миттєвого обміну повідомленнями?
28.2. Які програми миттєвого обміну повідомленнями користуються популярністю сьогодні? Які існують правила етикету електронного спілкування?
28.4. Які особливості має програма Skype? Які особливості має програма ICQ?
28.6. Що являють собою сучасні електронні форуми? Коли і для чого доцільно використовується чат під час спілкування?
28.8. Що спільного та відмінного між програмами для  підтримки електронної пошти та миттєвого обміну повідомленнями? Які існують види небезпеки,  пов’язані з використанням комунікаторів? Як підключити до комп’ютера мікрофон і навушники? Як підключити до комп’ютера веб-камеру?

29.  Практична робота № 12. Робота з комунікаторами

30.  Практична робота № 13. Спілкування у форумах і чатах

Робота в проекті
31.  Робота в проекті


Теми з тематичного планування 2010-2011 року

Початкове ознайомлення з ком’ютером

1. Текстовий процесор Microsoft Office Word 2007 (повторення)   

2. Підготовка текстового документа до друку. Друк текстового документа.   

3. Списки в текстовому документі.       

4. Таблиці в текстовому документі.

5. Вставка в текстовий документ графічних зображень.    

6. Практична робота № 1 «Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах»   

7. Використання стилів у текстових документах. Практична робота № 2 «Використання стилів в документах».   

8. Засоби автоматизації процесу створення документа. Практична робота № 3 «Використання засобів автоматизації створення і опрацювання документів».       

Комп’ютерні презентації та публікації
9. Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2007   

10. Створення комп’ютерних презентацій, опрацювання об’єктів презентацій   

11. Основні принципи дизайну слайдів. Стильове оформлення презентацій. Практична робота № 4 «Розробка

слайдової презентації».   

12. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Використання гіперпосилань та кнопок дій.        

13. Налаштування демонстрації презентації. Практична робота № 5 «Анімація в слайдових презентаціях».  

14. Поняття про мультимедійні дані та їх опрацювання   

15. Додавання звукових та відео об’єктів до слайдових презентацій.   

16. Створення та редагування відеофільмів (потокових презентацій   

17. Практична робота № 6 «Створення відеокліпу (потокової презентації.   

18. Основи створення комп’ютерних публікацій. Програма Microsoft Office Publisher 2007.   

19. Особливості роботи з текстовими та графічними об’єктами у Publisher 2007. Створення бюлетеня та буклету.   

20. Практична робота № 7 “Створення інформаційного бюлетеня і буклету”.   

Служби Інтернету
21. Електронна пошта.   
22. Робота з електронною поштою з використанням веб-інтерфейсу. Практична робота № 8. «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу»       
23. Робота з поштовим клієнтом.        
24. Практична робота № 9 «Електронне листування з використанням поштового клієнта».   
25. Служби миттєвого обміну повідомленнями. Практична робота № 10 «Обмін миттєвими повідомленнями».   
26. Форуми.   
27. Чати. Практична робота № 11 «Спілкування на форумах і в чатах».   

Програмні засоби навчального призначення 
28. Програмні засоби навчання шкільних предметів   
29. Навчання в Інтернеті   
30. Програмні засоби навчання іноземних мов.   

Теми з тематичного планування 2009-2010 року

1. Вступ.    

2. Інформаційні процеси. Тематичне оцінювання.    

3. Структура інформаційної системи. Пристрої введення-виведення даних.    

4. Основні характеристики ПК. Види програмного забезпечення.    

5. Архівування інформації.    

6. Програмні засоби навчального призначення.    

7. Комп'ютерні мережі.    

8. Глобальна мережа Інтернет.    

9. Провайдери.    

10. Основні послуги глобальної мережі Інтернет. 

11. Принцип роботи з гіпертекстом. Електронна пошта    

12. Поняття інформаційної моделі. Алгоритми та їх властивості.    

13. Порядок складання алгоритмів. Поняття програми.    

14. Системи опрацювання графічної інформації.    

15. Робота з графічними файлами.    

16. Сканування та друк графічних об'єктів.    

17. Введення та редагування тексту.    

18. Об'єкти в середовищі текстового редактора.   

19. Робота з фрагментами тексту.    

20. Робота з таблицями та графічними об'єктами.    

21. Форматування та друк документа.    


Уроки інформатики онлайн, методичні розробки, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.