KNOWLEDGE HYPERMARKET


Будова, внутрішні та зовнішні зв’язки систем. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 6 клас. Повні уроки>>Природознавство: Будова, внутрішні та зовнішні зв’язки систем. Повні уроки


Тема. Будова, внутрішні та зовнішні зв’язки систем.

Содержание

Мета уроку:

  • познайомитися з будовою і зв`язками систем.

Задачі уроку:

  • вивчити структуру та внутрішні і зовнішні зв`язки систем.

Основні терміни:

  • домінантні види, видова структура біоценозу, біогеоценоз, топічні, фабричні зв`язки, екотон.

Хід уроку

Будова та видова структура біоценозу.


Кожен біоценоз характеризується видовою і просторовою (вертикальною і горизонтальною) структурою і різними біотичними взаємовідносинами організмів.
 Priroda6 2 1.jpg
Мал. 1 Структура екосистеми
У будь-якому біоценозі розрізняють три групи організмів: виробники органічної речовини (зелені рослини), його споживачі (рослиноїдні, всеїдні і хижі тварини) і руйнівники (грунтові черв'яки, бактерії, плісневі гриби). Діти, подивіться на малюнок 1, щоб наглядно це зрозуміти.  Також, пропоную вашій увазі відео 1 «Харчові зв`язки в екосистемі»


Прикладами рослинних співтовариств є ліс, болото і луг. Усі рослини цих співтовариств пристосовані до особливих умов спільного життя. Роль рослин в житті природного співтовариства величезна. Зелені рослини збагачують атмосферне повітря киснем, необхідним для дихання переважній більшості організмів.
Біогеоценоз – стійке співтовариство тварин, рослин, і мікроорганізмів, що знаходяться в тривалій взаємодії з компонентами атмосфери, гідросфери, літосфери. Важливо відмітити межі біогеоценозу. У просторі біогеоценоз обмежується: на суші переважаючим видом рослинності (діброва, сосновий бор), в океані глибиною. Але загальним для них є довге існування в часі.
Друзі, пророную вам переглянути наступне відео. Відео 2 «Водно-болотні угіддя»


Видова структура біоценозу. Кожен біоценоз можна описати, грунтуючись на сукупності складових його видів. Видова різноманітність різних биоценозов різне, що обумовлено їх різним географічним положенням. Встановлено: воно зменшується по напряму від тропіків у бік високих широт, що пояснюється погіршенням умов життя організмів.
 Priroda6 2 2.jpg
Мал. 2 Домінантні види
Якщо який-небудь вид рослини (чи тварини) кількісно переважає в співтоваристві (має велику біомасу, продуктивність або чисельність), то такий вид називається домінантним, або домінуючим.
Домінантні види є у будь-якому біоценозі. Друзі, на малюнку 2 зображено схему домінантних видів в різних природних зонах.
Просторова структура біоценозу. Види розподіляються в просторі відповідно до їх потреб і умов місця життя. Такий розподіл в просторі видів, що становлять біоценоз, називається просторовою структурою біоценозу. Розрізняють вертикальну і горизонтальну структуру біоценозу.
Вертикальна структура біоценозу утворена окремими його елементами, особливими шарами, які називаються ярусами.
 Priroda6 2 3.jpg
Мал. 3 Вертикальна структура біоценозу
Ярус - групи видів, що спільно ростуть, рослині, що розрізняються по висоті і положенню у біоценозі асимілюючих органів (листя, стебла, підземні органи - бульби, кореневища, цибулини і тому подібне). Як правило, різні яруси утворені різними життєвими формами (деревами, кущами, чагарничками, травами, мохами). Найчіткіше ярусність виражена в лісових біоценозах. Друзі, подивіться на малюнок 3.
 Priroda6 2 4.jpg
Мал. 4 Біоценоз океану
Ярусність спостерігається також у біоценозах океанів і морів. Різні види планктону тримаються на різній глибині, залежно від освітлення, а різні види риб - залежно від того, де вони знаходять собі харчування. Учні, подивіться на малюнок 4.
Живі організми розподілені в просторі нерівномірно. Зазвичай вони складають угрупування, що є пристосовним чинником в їх житті. Такі угрупування організмів визначають горизонтальну структуру біоценозу.
Розчленована в горизонтальному напрямі - мозаїчність - властива практично усім біоценозам. Прикладів такого розподілу можна привести множину. Величезними косяками пересуваються з місця на місце багато видів риб. У великі зграї збираються водоплавні і гороб'ячі птахи, підготовлювані до далеких перельотів.
Наявність мозаїчності має важливе значення для життя співтовариства. Мозаїчність дозволяє більш повно використати різні типи мікромісцезнаходжень. Особинам, що утворюють угрупування, властива висока виживаність, вони найефективніше використовують харчові ресурси. Це веде до збільшення чисельності і різноманітності видів у біоценозі, сприяє його стійкості і життєздатності.

Контролюючий блок №1


1.    Які основні три компоненти має кожний біоценоз?
2.    Які види структури системи ви знаєте?
3.    Що таке ярусність? Наведіть приклади.

Зв`язки організмів у біоценозах.

Особини різних видів існують у біоценозах не ізольовано. Вони вступають між собою в різноманітні прямі і непрямі стосунки.
Прямі (внутрішні) стосунки розділяють на чотири типи: трофічні, топічні, форичні, фабричні.
Priroda6 2 5.jpg 
Мал. 5 Трофічні відносини в біоценозі океану
Трофічні стосунки виникають тоді, коли один вид у біоценозі живиться іншим (або мертвими залишками особин цього виду, або продуктами їх життєдіяльності). Сонечко, що живиться попелюхою, корова на лугу, що поїдає соковиту траву, вовк, що полює на зайця, - це усе приклади прямих трофічних зв'язків між видами. Діти, подивіться на малюнок 5, щоб зрозуміти ці стосунки.
Топічні відношення характеризують зміну умов мешкання одного виду в результаті життєдіяльності іншого. Учні, на малюнку 6 зображені зображені типові паразити птахів. У пір'яному покриві мешкають блохи, кліщі, клопи, пухоеды, мухи, у внутрішніх органах і м'язах - паразитичні черв'яки, трематоди, гриби, бактерії, віруси. Регулярно очищаючи своє пір'я дзьобом, птах не дає надмірно розмножитися пір'яним паразитам, а спеціальні кров'яні тільця і антитіла стримують чисельність внутрішніх паразитів, і тому уся система "Хазяїн - паразити" знаходиться в стані рівноваги.

Priroda6 2 6.jpg
Мал. 6 Топічні відношення на прикладі паразитів птах.
Ялина, затінюючи грунт, витісняє світлолюбні види з-під своєї крони, ракоподібні поселяються на шкірі китів, мохи і лишайники розташовуються на корі дерев. Усі ці організми пов'язані один з одним топическими зв'язками.
Форичні відношення - участь одного виду в поширенні іншого. В цій ролі зазвичай виступають тварини, що переносять насіння, спори, пилок рослин. Так, насіння лопуха або черги, що має шпильки, що чіпляються, може захоплюватися шерстю великих ссавців і переноситися на великі відстані.
Фабричні відношення - тип зв'язків, при яких особини одного виду використовують для своїх споруд продукти виділення, мертві залишки або навіть живі особини іншого виду. Наприклад, птахи будують гнізда з сухих гілочок, трави, шерсті ссавців і тому подібне. Личинки ручейников для будівництва своїх будиночків використовують шматочки корыпесчинки, уламки раковин або ж самі раковини з живими молюсками дрібних видів.
Прикладом непрямих (зовнішніх) міжвидових стосунків можуть служити наступні. Комахоїдні птахи не живляться рослинами, але поїдають багатьох комах, які годуються листям або запилюють квітки. Поїдаючи комах-обпилювачів, птахи непрямим чином впливають на число вироблюваних деревом плодів, тобто на кількість їжі, доступної тваринам, які живляться плодами і проростками, на хижаків і паразитів цих тварин.
З усіх типів біотичних стосунків між видами у біоценозі найбільше значення мають топічні і трофічні зв'язки, оскільки вони утримують один біля одного організми різних видів, об'єднуючи їх в досить стабільні співтовариства різного масштабу.
Діти, давайте розглянемо відео 3, щоб краще зрозуміти масштаби топічних відносин. Відео 3 «Паразити риб. Міф, реальність»


За розміром біоценози можуть бути різними - від дрібних (купина на болоті, мурашник, подушки лишайників на стволах дерев, невеликий ставок) до дуже великих (біоценоз лісу, лугу, озера, болота, ковилового степу).
Біоценози найчастіше не мають чітких меж. У природі вони переходять один в одного поступово, завдяки чому неможливо визначити, де кінчається один біоценоз і починається інший. Наприклад, біоценоз сухого лісу поступово переходить у біоценоз зволоженого лугу, який змінюється болотом. Візуально ми можемо відмежувати лісовий біоценоз від лугового і болотяного, але сказати чітко, де проходить лінія межі, ми не в змозі. У переважній більшості випадків ми матимемо справу зі своєрідною перехідною смугою різної ширини і довжини, тому що жорсткі, різкі межі в природі - рідкісне виключення. Така перехідна смуга (чи зона) між суміжними фізіономічно помітними співтовариствами називається екотоном.

Контролюючий блок №2


1.    Які відносини існують в біоценозах?
2.    Стисло розкажіть про значення утворюванних зв`язків у системах. Наведіть яскраві приклади.
3.    Що таке форичні відношення?
4.    Що таке екотон?

Список використаної літератури


1) Урок на тему «Структура природної системи» Максимова О. Д., вчителя біології, м. Мелітопіль, сш №2.
2)  Урок на тему «Біоценоз» Лимар І. О., вчителя біології,  м. Херсон, сш №1.
3) Урок на тему «Внутрішні та зовнішні відношення співтовариств»  Казанова І.І., ,  м. Донецьк, сш №3.
4) Плешаков А. А., Сонин Н. И. Природоведение. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. / А. А. Плешаков, Н. И. Сонин.- 2-е изд., испр. и дораб.- М.: Дрофа, 2008.
5) Плешаков А. А. Природоведение.6 кл.: рабочая тетради к учебнику "Природоведение" / А. А. Плешаков, Н. И. Сонин.- 11-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2008.


Відредаговано та вислано Чепець Т.П.


Над уроком працювали:

Максимова О.Д. Лимар І.О.

Казанова І.І.

Чепець Т. П.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Природознавство > Природознавство 6 клас