KNOWLEDGE HYPERMARKET


Природознавство 6 клас. Повні уроки

Природознавство 6 клас продовжить знайомити школярів з навколишнім світом, з різноманітними біоценозами природи. В ході інтерактивного навчання школярі зрозуміють, що таке  цілісність природи й місце людини у ній,  компоненти природи, роль природничих знань у формуванні наукової картини світу. Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів вже зібрано на Гіпермаркеті Знань саме для тебе. Не зволікай!

Гіпермаркет Знань>>Природознавство


ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ СИСТЕМИ В СЕРЕДОВИЩІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
Вступ

1. Поняття про системи. Природні та штучні системи.
2. Будова, внутрішні та зовнішні зв’язки систем.


Тема 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА
3. Органи рослин, тварин.
4. Властивості організмів: подразливість, дихання, живлення, обмін речовин, розмноження, ріст, розвиток.
5. Живлення, його типи.
6. Дихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів.
7. Обмін речовин та енергії.
8. Види розмноження рослин і тварин.
9. Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин.
10. Узагальнення з теми “Організм як жива система”

Тема 2. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ
11. Екосистема. Харчові ланцюги. Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ та прісна водойма. Охорона екосистем.
12. Штучні екосистеми. Поле. Рослини та тварини поля. Сад. Догляд за садом. Зелена архітектура. Значення штучних екосистем у житті людини.
13. Ґрунт, склад ґрунту.
14. Різноманітність ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її підвищення.
15. Поняття про добрива.
16. Узагальнення з теми “Світ явищ, у якому живе людина”

Тема 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ
17. Машини та механізми, їх роль у житті людини. Речовини та матеріали, з яких їх виготовляють.
18. Сила. Види сил. Сили в живій природі: тяжіння, тертя, пружності тощо.
19. Робота та енергія. Види енергії: механічна, електрична, атомна.
20. Прості механізми. Принципи роботи простих механізмів.
21. Перетворення енергії. Енергозбереження. Значення енергозбереження.
22. Узагальнення з теми “Рукотворні системи”

Тема 4. БІОСФЕРА – НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА

23. Склад та межі біосфери. Різноманітність живих організмів у біосфері. Цілісність біосфери.

24. Людина і біосфера. Зміна середовища в наслідок діяльності людини.
25. Охорона біосфери. Природоохоронні об’єкти і території свого регіону.
26. Червона книга. Рослини та тварини своєї місцевості, що занесені до Червоної книги України.
27. Узагальнення з теми “Біосфера – найбільша жива система”

УЗАГАЛЬНЕННЯ З КУРСУ
28. Цілісність природи. Компоненти природи. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу.
29. Науки, що вивчають природу: астрономія, біологія, географія, екологія, фізика, хімія.Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення