KNOWLEDGE HYPERMARKET


Бібліотеки, енциклопедії і словники в Інтернеті. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 10 клас. Повні уроки>> Інформатика: .

Содержание

Тема

  • Бібліотеки, енциклопедії і словники в Інтернеті.

Мета

  • Розглянути і показати на прикладах бібліотеки, енциклопедії і словники в Інтернет-варіанті.

Тип уроку

  • теоретичний

Хід уроку

Електронні бібліотеки

Сучасні інтернет-ресурси освітнього призначення, розміщені у вигляді електронних бібліотек, енциклопедій і словників, зараз користуються особливою популярністю.

Адже, вони надають вільний доступ до текстів інформаційних ресурсів електронного формату - підручників і посібників, художніх творів і хрестоматій, науково-популярних статей і довідкових видань і т. д.


Електронні бібліотеки


Такі ресурси Інтернету розділяються на детальні каталоги, а також оснащуються системами пошуку потрібної інформації.

Ці сервіси дуже полегшують роботу з ресурсами Мережі, оскільки орієнтовані на отримання найбільш достовірних джерел.


Електронна бібліотека - інформаційна система, яка дозволяє зберігати і використовувати колекції електронних документів, розміщених в самій системі, а також надавати доступ до них через телекомунікаційні мережі.

Основні завдання ЕБ - об'єднання інформаційних ресурсів і ефективна навігація по них.

Електронні бібліотеки

Принцип, який лежить в основі електронних бібліотек, можна віднести до глибокої старовини.

Деякі називають цей принцип александрійським - за назвою Александрійської бібліотеки.

Суть його полягає в тому, що зафіксована інформація зберігається у вигляді одного матеріального об'єкту (документу) в одному місці, і усі охочі мають до неї доступ і можуть в міру необхідності її копіювати для своїх потреб.
Умовно можна розділити бібліотеки на три типи:

  • паперова («аналогова») з картковими каталогами
  • гібридна, тобто «аналогова» бібліотека, що має комп'ютерний електронний каталог і електронну доставку документів
  • електронна (цифрова) бібліотека, в якій інформація знаходиться в електронному форматі і до якої користувач має безпосередній доступ.


Електронні бібліотеки

Цікаві факти

За результатами досліджень американських учених, загальний об'єм інформації, створеної в 2002 році завдяки Інтернету, дорівнює об'єму всесвітньо відомої бібліотеки Конгресу, помноженому на 500 тисяч - 5 мільярдів гігабайт даних. Це приблизно 800 мегабайт на кожного жителя Землі або купка книг заввишки 10 метрів.


Електронні бібліотеки


Основна заслуга такого надзвичайного росту електронної інформації належить жорстким дискам, які з кожним роком стають все об`ємнішими і швидшими.

Фанатам електронного офісу буде цікаво дізнатися, що об'єм паперової інформації за той же термін виріс на 43% - це ще раз доводить нездатність Інтернету і електронних комунікацій замінити деякі «паперові» зв'язки.
Всесвітню електронну бібліотеку планується створити на базі Бібліотеки Конгресу США.

У рамках проекту рідкісні книги, плакати, карти, марки і інші матеріали будуть відскановані і розміщені в Інтернеті .

Ознайомитися з ними зможе будь-який охочий, за умови наявності комп'ютера і доступу до Всесвітньої Павутини.


Електронні бібліотеки

Енциклопедії в Інтернеті

Інтернет-енциклопедія - це енциклопедія, діюча у Web-середовищі. Вони поділяються на дві групи:

- енциклопедії, написані колективом авторів. Є аналогом паперової енциклопедії, тільки перенесеної на Web-сервер.

Прикладами може служити енциклопедія «Кругосвет» або електронна версія «Православної енциклопедії».


Електронні бібліотеки


- енциклопедії, які створюються читачами і користувачами Інтернету відповідно до правил окремо взятого проекту.

Вони характеризуються високою швидкістю розвитку, свободою доступу до редагування і т. д.


Електронні бібліотеки


Можна виділити такі різновиди енциклопедій:

1. Енциклопедії і енциклопедичні словники

2. Загальномовні (багатомовні і одномовні), спеціальні словники

3. Словники мови письменника
Основним об'єктом, який об'єднує всі різнорідні масиви словниково-енциклопедичної інформації, є стаття, яка, зазвичай, ідентифікується за допомогою заголовного слова (заголовним словом може бути звичайне слово або словосполучення, термін, власне ім'я і т. д.)


Енциклопедії і словники, представлені в електронній формі в цьому розділі, не відтворюють з абсолютною точністю усі особливості оригінального друкованого видання.

Зміст кожного довідника представлений користувачам у вигляді єдиного алфавітного списку статей, не розбитих по томах.


Словники в Інтернеті

Онлайн-словник - електронний словник, розміщений в Інтернеті.

На сьогодні, онлайн-словники швидко набирають популярність.

Існує три варіанти онлайн-словників: авторські словники, які повністю відповідають своїм паперовим варіантам піратські словники, отримані шляхом сканування авторських паперових словників, опубліковані без дотримання авторських прав змішані версії, коли в основі лежать як авторські, так і піратські словники.


Електронні бібліотеки


Самоконтроль

1. Електронна бібліотека – це...?

2. Основні завдання і принципи електронної бібліотеки?

3. Види бібліотек.

4. Що таке інтернет-енциклопедія?

5. Онлайн-словарь – це...?


Список використаної літератури

1. Урок на тему: «Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете», Саранцева О.Н. учитель информатики и ИКТ, г. Спасска.

2. Самодова Ю. В. Внедрение новых технологий в практику библиотек: приближают ли они времена "Библиотеки 2.0"? // Библиотечное дело - XXI век. – 2009 г. - N 1 (17).

3. Егоров А. Слово за слово. Краткий сравнительный обзор онлайн-словарей. // Домашний компьютер. - № 9, 2007 г.

4. Самохина М. М. Поручи поиск человеку: виртуал. справ. службы в соврем. б-ках. - М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2005 г.
Скомпоновано та надіслано викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соловйовим М. С.
Над уроком працювали

Саранцева О.Н.

Соловйов М. С.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Інформатика > Інформатика 10 клас