KNOWLEDGE HYPERMARKET


Види навчання

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Види навчання


Види навчання.


Пригадайте що таке умовні рефлекси.
Навчіться характеризувати види навчання.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни:навчання, динамічний стереотип.

Навчання базується на психофізіологічних процесах, які постійно відбуваються в головному мозку людини. За допомогою умовних рефлексів воно робить поведінку людини краще пристосованою до будь-якої зовнішньої ситуації.

Що таке навчання та які його види?

Навчання- це пристосувальні (адаптивні) зміни індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду. Стійкість набутих форм поведінки залежить від пам'яті, яка зберігає отриману інформацію.

Розрізняють такі види навчання: закарбування (імпринтинг), звикання, навчання шляхом «спроб и помилок», латентне навчання, осяяння (інсайт). Імпринтинг, або закарбування, - це властивість новонароджених і немовлят під час розвитку аналізаторів фіксувати в пам'яті образи своїх батьків, оточення тощо. Вони не лише запам'ятовують образ матері, розрізняють його з-поміж інших, а й цілісну поведінку батьків, різні події, які приносять задоволення або ж небезпеку, а й відтворюють їх із дивовижною точністю. У подальшому ця набута форма поведінки перетворюється на вищий рівень - складну умовнорефлекторну діяльність.

В основізвикання - відсутність реакції на певний стимул. Його можна виробити в результаті тривалого повторення стимулів, які не підкріплюються покаранням або заохоченням. З цим ми часто зустрічаємося у житті. Якщо хтось обіцяє, але не виконує обіцяного, ми звикаємо і з часом не реагуємо на обіцянку.

Навчання шляхом «спроб і помилок» детально описав американський психолог Е. Торндайк. Наприклад, щоб навчитися бездоганно плавати, доводиться здійснювати безліч спроб, допускаючи й помилки. З часом досвіду стає більше та відповідно й помилок допускається менше. Цим методом іноді користуються творчі люди: вчені, художники, шукаючи шлях правильного розв'язання проблеми.

Приховане, аболатентне, навчання спрямоване на задоволення безпосередньої потреби, наприклад у додаткових знаннях. Під час читання науково-популярного журналу або участі в гуртках за інтересами ми отримуємо інформацію, яка, на перший погляд, ніби другорядна, але з часом може мати життєво або професійно важливе значення.

Осяяння (інсайт) - це вища форма навчання, основою якого є здогадка, раптове розуміння істотного у структурі, ситуації в цілому. За допомогою такого навчання ми маємо здатність осмислено розв'язувати проблему.
Більшість основних видів навчальної діяльності базується на повторенні в певній послідовності дій упродовж тривалого часу. Це сприяє утворенню єдиного ланцюга умовних рефлексив, у якому рефлекторна реакція на перший подразник є пусковим моментом для всього ланцюга. Так формується динамічний стереотип.

Узагальнимо знання


Умовні рефлекси, які постійно повторюються один за одним, утворюють єдину систему рефлексів. Таку систему називають динамічним стереотипом. Динамічні стереотипи є основою навичок і звичок.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Укажіть, скільки разів потрібно виконувати вправи, щоб досягти віртуозної гри на акордеоні:

а) один;
б) два;
в) три;
г) багато разів.

2. Виберіть ставлення учня до навчання біології, який хоче досягнути міцних знань з предмета:
а) зневажливе;
б) наполегливе;
в) цілеспрямоване;
г) невпевнене.

3. Виберіть ознаки, які розкривають вихованість учня:
а) перебиває співрозмовника;
б) вміє слухати інших;
в) грубіянить;
г) поводиться чемно.Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Матеріали з біології, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.