KNOWLEDGE HYPERMARKET


Використання перемикачів і прапорців для реалізації розгалуження.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Використання перемикачів і прапорців для реалізації розгалуження.


Використання перемикачів для реалізації розгалуження


Нехай, наприклад, нам потрібно в ході виконання проекту змінювати значення тільки однієї з таких властивостей форми: або заголовок, або колір, або розміри.
Для цього розмістимо на формі кнопку і три перемикачі (рис. 139). При розміщенні перемикачів на формі система за замовчуванням автоматично встановлює значення властивості Checked-False. Але прийнято, щоб на початку виконання проекту один з перемикачів був вибраний. На рис. 139 вибраним є перший перемикач, тобто значення його властивості Checked змінено на Тruе.

Розпочинатися виконання цієї команди завжди буде з перевірки умови
RadioButton1.Checked. Якщо при настанні події ОпСІіск для кнопки вибраним залишиться перший перемикач, то результат перевірки умови RadioButton1Checked буде Так. Тому виконається команда зміни заголовка форми, а інші частини команди розгалуження виконуватися не будуть.
Якщо при настанні події ОпСІіск для кнопки вибраним буде другий перемикач, то результатом перевірки умови RadioButton1.Checked буде Ні. Тому будуть виконуватися команди після ключового слова Elsе, тобто команда перевірки умови RadioButton2.Checked. Оскільки вибраний другий перемикач, то результат перевірки цієї умови буде Тому викопається команда зміни кольору форми і виконання всієї цієї команди закінчиться.
Якщо ж при настанні події ОпСІіск для кнопки вибраним буде третій перемикач, то результатом перевірки умови RadioButton1.Checked буде Ні. Тому будуть виконуватися команди після ключового слова Еlsе, тобто команда перевірки умови RadioButton2.Checked. Оскільки другий перемикач не вибраний, то результат перевірки цієї умови буде і Іі. Тоді будуть виконуватися команди після другого ключово¬го слова ЕІse, тобто дві команди зміни розмірів форми.


Використання прапорців для реалізації розгалуження
Розглянемо тепер, як можна використати прапорці для реалізації розгалуження.
Нехай, наприклад, нам потрібно в ході виконання проекту змінювати значення або тільки однієї з властивостей форми (або заголовок, або колір, або розміри), або кількох із них, або не змінювати значення жодної з них.
Для цього розмістимо на формі кнопку і три прапорці (рис. 140). При розміщенні прапорців на формі система за замовчуванням автоматично встановлює значення властивості Checked-False. Оскільки при виконанні проекту позначка жодно¬го прапорця може бути не встановлена, то доцільно залишити такі значення властивості Сheked для усіх прапорців.
Створимо процедуру для події ОnСІіск для кнопки, і до її тексту помістимо такі три команди розгалуження:
Кожна з цих команд незалежно одна від одної буде перевіряти, чи вибраний відпо¬відний прапорець, і в залежності від цього кожна з них буде чи не буде виконувати відповідні команди зміни значень властивостей форми.
З наведених вище прикладів можна зробити такі висновки:
• перемикачі використовуються тоді, коли потрібно вибрати один і тідьки один випадок з кількох можливих;
• для реалізації роботи перемикачів у процедуру включають команди розгалу¬ження, які вкладені одна в одну;
• прапорці використовуються тоді, коли з кількох можливих випадків може бути вибраний один, або кілька, або не вибраний жоден.
• для реалізації роботи прапорців у процедуру включають команди розгалужен¬ня, які не залежать одна від одної.


Практична робота № 20
Задача. Уряд однієї з країн, яка зацікавлена в зростанні свого народонаселення, увів таку систему оподаткування доходів громадян. Якщо у людини немає дітей, то вона сплачує до бюджету країни 30% від своїх доходів, якщо є одна або дві дитини — 10%, а якщо громадянин має троє і більше дітей, то держава доплачує йому 20% від його доходів.
Потрібно створити проект, в якому на вікні будуть розташовані кнопка, по¬ле, написи і три перемикачі (відповідно до трьох випадків щодо кількості дітей: жодного; один або два; три і більше). Після введення в поле розміру доходів, вибору відповідного перемикача і вибору кнопки у вікні має з'явитися розмір доходу людини після оподаткування.
1. Відкрийте новий проект у системі Turbo Delphi 2006.
2. Розташуйте на формі кнопку, поле, перемикачі і написи, а також встановіть значення їх відповідних властивостей згідно з рис. 141.
Для другого напису встановіть значення властивості Alignment (англ.— вирівнювання) —Cеntеr (англ. сеnter — центр), щоб текст заголовка напису вирівнювався по центру, а значення властивості WordWrap (англ.— перенесення слова на новий рядок) — Truе, щоб текст міг розташовуватися в кілька рядків.
3. Створіть заготовку процедури для події ОnСІіск для кнопки.
4. Уведіть такий текст процедури:
Звертаємо вашу увагу: в тексті процедури ціла частина числа від дробової повинна відділятися не комою, а крапкою.
5. Вкажіть тип RеаІ змінних х і у після ключового слова vаr.
6. Створіть для проекту папку Дохід у своїй папці й збережіть у ній проект.
7. Виконайте проект. Уведіть у поле число 1500, виберіть перший перемикач, виберіть кнопку. Проаналізуйте одержаний результат.
8. Для цього самого значення виберіть по черзі другий і тертій перемикач, і кожного разу вибирайте кнопку та аналізуйте одержаний результат.
9. Виконайте обчислення з іншими значеннями початкового доходу.

10. Закрийте вікно системи  Turbo Delph 2006.


Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.