KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вимова й написання префіксів пре-, при-. Тести

Українська мова 5 клас

Тема "Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-"

Тести до теми "Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-" 


Сорока Галина Петрівна
Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Будова слова. Орфографія
І рівень
1. Лексичне значення слова містить:
а) основа слова;
б) закінчення слова;
в) префікс;
г) суфікс.
2. Граматичне значення слова містить:
а) основа слова;
б) закінчення слова або закінчення і прийменник;
в) корінь слова;
г) префікс і суфікс.
3. Корінь слова – це
а) змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;
б) частина слова без закінчення;
в) головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;
г) значуща частина слова, що служить для творення слів з новим лексичним значенням або новим відтінком у значенні.
4. Позначте рядок, у якому всі слова – спільнокореневі:
а) носити, принести, безносий, занесений;
б) водити, приводити, вода, заводний;
в) вкусити, куснути, прикушений, прикус;
г) в’язкий, прив’язнути, без’язикий, в’язати.
5. Слова радість – радісний це:
а) різні форми одного слова;
б) спільнокореневі слова;
в) синоніми;
г) омоніми.
6. Позначте рядок, у якому подано спільнокореневі антоніми:
а) чужина – батьківщина;
б) честь – безчестя;
в) юність – старість;
г) чистосердечність – лицемірство.
7. Позначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення:
а) голуб, радість, збори, восьмий;
б) день, воля, зріст, вождь;
в) гараж, журі, дощовий, гамір;
г) лист, звіт, джміль, кисіль.
8. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення:
а) поні, швидко, учора, блиск;
б) таксі, щиро, здавна, колібрі;
в) шоу, вар’єте, бокс, відважно;
г) леді, міксер, парі, пепсі.

9. У словах читати, співати значуща частина ти – це
а) закінчення;
б) суфікс;
в) частина кореня;
г) корінь.
10. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-:
а) _повістити, _ходи, _печений, _плетений;
б) _попелити, _чіпляти, _погад, _топтаний;
в) _причинити, _піткнутися, _сувати, _казати;
г) _пробувати, _тислий, _сідатися, _чорніти.
11. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом пре-:
а) пр..чепурити, пр..гарний, пр..кислий;
б) пр..милий, пр..старий, пр..старкуватий;
в) пр..чіткий, пр..мудрий, пр..міцно;
г) пр..глосно, пр..сміливий, пр..міський.
12. Префікс при- надає словам значення:
а) збільшеної ознаки;
б) наближення або приєднання;
в) пестливості або зменшеності;
г) збільшеності або згрубілості.Заповни анкету письменника: (Слайд № 5)


1. Народився…
2. Закiнчив…
3. Працював…
4. Автор поетичних книжок, збiрок, оповiдань, повiстей, романiв…
5. Лауреат премiï…
2. Виразне читання оповідання (с.201-208)
3. Завдання випереджального характеру
Виступи біологів: (Слайд № 6, 7)

ЛосьРід ссавців, найбільший представник родини оленевих.
Довжина тіла самця до 3 м, висота в загривку до 2,3 м, довжина хвоста 12—13 см; маса 360—600 кг, самки дрібніші за самців. За зовнішнім виглядом лось помітно відрізняється від інших оленів. Тулуб і шия у нього короткі, загривок високий, у вигляді горба. Ноги сильно витягнуті, тому, щоб напитися, лось вимушений заходити глибоко у воду або ставати на коліна передніх ніг. Голова велика, горбоноса, з нависаючою м'ясистою верхньою губою. Під горлом м'який шкірястий виріст (т. зв. «сережка»), що досягає 25—40 см. Шерсть груба, буро-чорна; ноги світло-сірі, майже білі.
У самців є величезні (найбільші у сучасних ссавців) роги, нерідко лопатоподібні за формою (особливо виразна лопатоподібна форма у якутських і американських лосів); їхній розмах досягає 180 см, маса — 20—30 кг. Роги лось скидає щорічно в листопаді — грудні і ходить без них до квітня — травня.
Всього на Землі — близько півтора мільйонів. Приблизно половина загальної популяції лосів живе у Росії, приблизно 730 тисяч особин.
Підберезники


Підберезники ростуть у березових чи змішаним з березою лісах і в перелісках з червня по жовтень. Капелюшок плоско-опуклий. Верхня сторона капелюшка буває ясно-сіра, жовтувата чи темно-бура, майже чорна, знизу біла, з віком сіріє. М'якоть капелюшка біла, при зламі довго не темніє. Існує різновид підберезника, у якого м'якоть на зламі рожевіє. Ніжка сірувато-білого кольору з темними лусочками, у молодих грибів вона порівняно товста, але з віком витягається.
Виступи географів: (Слайд № 8, 9)

Заповідник


Заповíдник – територія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс. Заповідники виділяються як унікальні пам'ятки історії і культури, живої і неживої природи. В Україні перебувають під охороною держави. Найвідоміші з них: Асканія-Нова, Канівський, Карпатський, Луганський, Поліський, чорноморський, Український степовий, ялтинський гірсько-лісовий… Головні функції українських заповідників — збереження флори і фауни, охорона непорушених чи малопорушених природних ділянок (еталонів природи), вивчення екології тварин і рослин. Заповідники використовуються і як бази наукової пропаганди охорони природи.
Тайга


Тайга (слово монгольського походження) — це біом хвойних лісів помірного та частково субарктичного поясу Північної півкулі. Тайга займає більшу частину Канади, Швеції, Фінляндії, Норвегії, та Росії (особливо Сибіру), частину Аляски, північно-східного Китаю, крайній північний схід Естонії, а також деяких районів на крайній півночі Монголії та основну територію штатів Орегон та Вашингтон (США) і Шотландії, і є найбільшим суходільним біомом.
Окрім хвойних рослин, в тайзі зустрічаються (але не грають основної ролі в біоценозі) і дрібнолисті листопадні дерева — такі як береза, осика, вільха та верба; в основному листопадні дерева зустрічаються в регіонах, де не спостерігаються найнижчі притаманні території тайги зимові температури.
Найпівденніші ділянки тайги можуть включати в себе такі дерева як дуб, клен та в'яз, розпорошені серед хвойного лісу (такі риси характерні для тайги в північному Казахстані).

4. Бесіда за змістом твору:
1. Що вас найбільше вразило в оповіданні «Лось»? Чому?
2. Чи можна назвати лося головним персонажем твору? Поясніть свою відповідь, посилаючись на текст.
3. Чому лось потрапив в ополонку? Як він поводився у воді?
4. Які художні засоби використав Євген Гуцало для опису поведінки
лося в ополонці? Яких людських рис він надав тварині?
5. Знайдіть у творі місця, де описується, як хлопчики врятували
лося. Які почуття переживали діти?
6. Знайдіть у тексті портрети братів і дядька Шпичака. Як автор
ставиться до цих персонажів? Підтвердіть свою думку словами з
твору.
7. Що переживав і думав Шпичак після від'їзду братів? Чим зумовлені ці переживання? Чи справді дядькові стало шкода лося?
8. Чому діти не сперечалися з дядьком, нічого не відповіли на його обіцянки поділитися м'ясом, віддати роги? Як ви діяли б на їхньому місці?
5. Робота в групах
Перша група: Характеристика образу лося (Метод «Гронування»)
(Слайд № 10)- Це був великий звір з широкими грудьми, які легко здималися од дихання. Його роги нагадували осінній низькорослий кущ, з якого обнесло листя;
- Лось був старий і бувалий самець;
- Неквапно попрямував до тієї поляни, на якій любив найчастіше бувати…Ранньої весни вона перша вбиралася квітами, і хутко тут виганялась така висока трава. Що в ній, прилігши, лось міг сховатися до половини;
- Намагався поводитися обачно…сили поступово покидали його; він поводився смирно;
- Він пробуватиме безперервно, доти, доки дихатиме; лось виявився дужий і життєлюбний.
Робота біля дошки:
Завдання: Дослідити кардіограму ((від кардіо... і «...грама») графічне зображення діяльності серця за допомогою приладу кардіографа) почуттів лося: від знайомства читача з ним до рокового пострілу


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Горецька І.Й.

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Вимова й написання префіксів пре-, при- > Вимова й написання префіксів пре-, при-. Тести