KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Повні уроки 


Тема уроку: Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Поняття про орфограму. Орфографічні помилка (практично), її умовне позначення.


Содержание

Мета уроку

ознайомити учнів з основними нормами літературної вимови голосних звуків; формувати вміння щодо написання й вимови голосних е, и, о в коренях слів, ненаголошених голосних, що не перевіряються наголосом; повторити відомості та вдосконалити знання про орфограму; формувати вміння визначати в словах вивчені орфограми.

Тип уроку

засвоєння нових знань

Хід уроку

Прочитати виразно вірш.

З-під землі біжить водичка,

Але це не озерце,

Не струмочок і не річка,

А цілюще джерельце. (О.Важеніна)

M57a.jpeg


Запишіть в зошити слова землі, озерце, джерельце, біжить, водичка, зозуля, урожай. Розставте наголоси. Дайте відповідь на питання:

  • Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?
  • Як вимовляються ненаголошені [е],[и],[о]?
  • Як вимовляються ненаголошені [а],[у],[і]?


Розглянемо таблицю «Основні норми української літературної вимови голосних звуків»

M57b.jpeg

В українській літературній вимові голосні під наголосом вимовляються завжди чітко, плутаються ненаголошений [е] з [и], [и] з [е], написання яких створює складність; [о] з [у] плутають лише перед складом з наголошеним [у] або [і].

          Ненаголошені [е], [и] та [о], що перевіряються наголосом
У складах з ненаголошеним голосним пишеться та сама буква, що й під наголосом Голубка, бо голуб; розумний, бо розум; великий, бо велич; непримиренний, бо мир.


Ненаголошені [е], [и] та [о],що не перевіряються наголосом
Пишемо е, якщо при змінюванні слова неякісний звук випадає або чергується зі в закритому складі Вітер – вітру, камені – камінь, але в кількох дієслівних коренях випадає и: згинати – зігну, починати – почну, проривати – прорву.
Пишемо е в кореневих буквосполученнях -ере-, -еле- Берег, стерегти, пелена. Пелехатий, але на межі кореня і суфікса можливе буквосполучення -ери-, -ели-: вели-чезний
Пишемо и в кореневих буквосполученнях -ри-, -ли- у словах: Бриніти, гриміти, дрижати, кривавий, криниця, тривати, тривога, глитати
 Пишемо о, якщо при змінюванні в наступному складі немає наголошеного у чи і Поріг – порога, кожух – кожушина.

 

У деяких словах (переважно іншомовних) написання ненаголошеного голосного не перевіряється: левада, бензин, бетон, кишеня, пиріг. У таких випадках краще користуватися орфографічним словником.


Прочитати текст. Назвіть наголошені й ненаголошені голосні у словах тексту. Як перевірити правильність їх написання?

Україна надзвичайно багата різноманітними лікувальними ресурсами. На території нашої держави більш 500 джерел мінеральних вод, де функціонує 50 курортів, більше 20 лікувальних закладів, а також близько 40 заводів, які розливають мінеральні води.

M57f.jpeg

Джерела такі є на Харківщині, у Криму, Карпатах. У західному Криму знайдені ще підземні гарячі води, які не тільки мають лікувальні властивості, а й господарчі (можуть дати тепло для опалення майже 50 тис. квартир). Багата Україна й лікувальними грязями, які застосовують для лікування у вигляді ванн і аплікацій. (З підручника географії).Тренувальні вправи.

Перепишіть текст, вставляючи в словах пропущені е або и, підібрати і записати, де це можливо, перевірочні слова.

То тільки здається, що з..ма приспала все д..вкола. Цієї пори в зат..шних барлогах народжуються в..дм..жата. Їм ледве в..стачає мат..ринського м..л..ка до в..сни, поки з’яв..ться якась рослинна пожива. У теплих нірках з..мують р..одинами ховрашки.

У хвойних лісах з..мують лосі, дикі свині, козулі. Лосі тр..маються темних с..сняків, ласують хвоєю. К..зулі см..кують дубовими л..сточками. (Із журналу)

M57g.jpeg


Прочитати вголос скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки. Які голосні у ненаголошених складах вимовляються чітко? Які – нечітко?

Босий хлопець

Сіно косить,

Роса росить

Босі ноги.


От Кіндрат, так Кіндрат!

Зуб зламав об мармелад!

(народна творчість)

M57e.jpeg

Прослухайте уважно скоромовки. Запишіть 6 слів, в яких голосні у ненаголошених складах вимовляються нечітко.Подані слова записати у стовпчик, підкреслити букву. Що позначає сумнівний голосний. Дописати до кожного слова самостійно дібрані перевірочні слова.

Червоний, липневий, глибокий, здивований, крикливий, сивина, дверцята, медичний, випиляний, листуватися, випиляти, записати, зупинити, впливати, сливовий, вишневий.


Орфографія

- це система правил щодо способів передачі звукового складу слів на письмі, написання їх окремо, разом або через дефіс, написання великої літери,а також правильне перенесення частини слова з рядка в рядок.

Одиницею орфографії є орфограма – написання певного звука, морфеми, слова. Таке написання визначається й закріплюється тим чи іншим правилом (орфографічним).

Єдина, і обов’язкова для всіх орфографія, як і єдина орфоепія, грає дуже велику роль в спілкуванні людства, сприяє гарному рівню мовної культури.

Орфографічні помилки

– це помилки, пов’язані з порушенням правил написання. При перевірці робіт орфографічна помилка позначається вертикальною рискою - |.

Правильне написання слів перевіряється за орфографічним словником.


Корегування текстів.

І текст.

Батьківщиною слов’янської абетки, як відомо, стала болгарія. Саме там на її весокогіррях нашли собі претулок і захесток мудрі вегнанці – учні Керила і мефодія. Вони прадовжили вилику Місію братів, недали згаснути духовному вогнищу.

M57h.jpeg

ІІ текст.

Писемність – очі людини. А вани мають бути ведющими і прониклевими, топто дивитис на Світ, бачети єго очима предків і наступних поколінь. А для цього необхідно знати витоки своїї духовності, свою історію і культуру.


Перекладіть українською мовою, підкресліть орфограми.

Жизнь языков.

Язык является частью культуры народа и постоянно обновляется. Все чаще появляются новые слова, например «Интернет», а старые слова выходят из употребления. Латынь, например, является ныне мертвым языком, то есть на нем не говорят. Тем не менее его называют языком-основой, так как многие слова и термины живых языков восходят своими корнями к латыни.

M57i.jpegДомашнє завдання.

Складіть невеликий твір-опис одного з мінеральних джерел Криму або Карпат. Підкресліть ненаголошені голосні. Поясніть їх правопис за допомогою орфографічних правил.

Список використаної літератури.

1. Реферат на тему: «Особливості побудови орфографічного та тлумачного словників», Розгон В.В., м. Умань, 2009 рік.

2. Урок на тему: «Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему», вчитель української мови та літератури Коник Н.О., м. Кременчук.

3. Ющук І.П., Практикум з правопису української мови. – Київ: Освіта, 1994.

4. Чукіна В.Ф., Українська мова в таблицях і схемах. – Київ, Логос, 2005.


Відредаговано та надіслано Власюк О.О.


Над уроком працювали

Власюк О.О., Розгон В.В., Коник Н.О.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.