KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Повні уроки 


Тема уроку: Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків.


Содержание

Мета уроку

ознайомити учнів з нормами літературної вимови приголосних звуків, з’ясувати причини, що обумовлюють уподібнення приголосних; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати й вимовляти слова, в яких відбулося уподібнення; спонукати учнів до осмислення.

Тип уроку

засвоєння нових знань.

Хід уроку

Прочитайте вголос текст.

Екологічна культура людини.

Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов’язується з поняттям «батьківщина». Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколишній світ. Калина під вікном рідної оселі, тополя на околиці села, лелече гніздо на клуні, жебонлива криничка на перехресті доріг, бобровагатка в тихоплинній заплаві, терпкий запах лісової конвалії – усе це овиди нашого дитинства, наш духовний світ, з яким ми вирушали чи маємо вирушати в життя. Знати, а тим паче берегти ці нетлінні критерії – наш святий і непорушний обов’язок. Людина, котра не освоїла таких духовних цінностей, не пройнялася любов’ю до природи, рано чи пізно стане брутальним споживачем, опліснявіє міщанським практицизмом. Ми іноді годинами можемо розповідати про далеку Амазонку, загадкову Сахару, непрохідні джунглі, проте забуваємо про дніпрові кручі, карпатську смереку, які поруч з нами, про унікальну пам’ятку історії, що заростає бур’яном на околиці села чи міста. А між іншим, культура людини складається з багатьох чинників, серед яких осібне місце займає наше ставлення до природи. (В.Скуратівський)


Розтлумачити виділені слова  за допомогою словника.


Знайдіть і випишіть з тексту слова, в яких вимова приголосних не збігається з написанням.

Поясніть, чому виникає така розбіжність між вимовою і написанням у словах гатка, берегти, розповідати, загадкову, просьба, боротьба?

M59e.jpeg

Розбіжність між вимовою і написанням виникає внаслідок одзвінчення глухих приголосних [с], [т] і оглушення [г], [з], [д], також відбувається асиміляція шиплячих до свистячих.

Усередині, як і в кінці слова, приголосні в українській мові не оглушуються. Виняток становить [г], який перед глухими вимовляється, як парний йому глухий.

Правила літературної вимови приголосних звуків.

Приголосні  Як вимовляються
 [дж] [дз] злито, як один звук
Буквосполучення -тьс(я) Як м’який подовжений звук [ц’:]
  Буквосполучення -шс(я) Як довгий м’який звук [с’:]
[г] перед [т’], [к]  Як [х]
Префікс з- перед [к], [п], [т], [ф], [х], [ц]  Як [с]


Кажуть, що мова українська не багата, не така витончена, як, скажімо, мова французька, італійська. Але звідки ж тоді в українських піснях оця естетична чистота, цнотлива краса, рідкісна милозвучність, звідки таке багатство поетичної символіки й оця мистецька довершеність, музичність образів, що приваблювали і Бортнянського, і Бетховена, і Лисенка? Звичайно, їх приваблювало миле звучання мови, яке досягається правильною вимовою голосних і приголосних звуків, спрощенням у групах, чергуванням звуків.
M59b.jpeg

Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну букву. Де це потрібно, дібрати перевірочні слова.

Холо(д,т), голу(б,п), са(д,т), ски(д,т)ка, лі(ж,ш)ко, ни(з,с)ький, ми(г,х)тів.


Практичний дослід.

Якщо дзвіночок без язичка затулити знизу дзвіночком, що подзенькує, то звук зник. Так відбувається уподібнення за глухістю.

Дзвінкий + Глухий = Глухий.

M59c.jpeg

Оглушаються також [з] - [с] в префіксах роз-, без- перед глухими: розказати, безкраїй.

  • Як ви думаєте, що відбуватиметься з глухим приголосним перед дзвінким?

Як треба написати і вимовити слово:

боротьба

бородьба

  •  Чим відрізняються звуки [т’] - [д’]?

Практичний дослід.

Уподібнення за дзвінкістю і глухістю можна пояснити, використовуючи два маленькі рибальські дзвіночка, один з яких без язичка. Ставимо їх поруч: 1-й без язичка, він, зрозуміло, не дзвенить, але якщо наступний (з язичком) добре розхитати, то він не лише дзвенить сам, а, штовхаючи попереднього, змушує його теж дзвеніти.

Глухий + Дзвінкий = Дзвінкий

M59d.jpeg

Запишіть слова і дослідіть, які саме глухі стають дзвінкими.

Боротьба – боротися; молотьба – молотити; просьба – просити; лічба – лічити; Великдень – Великий день.


Випишіть слова, у вимові яких уподібнюються глухі й дзвінкі приголосні. Як перевірити правопис цих слів? Зробіть їх звуковий запис.

Перевіз, назбирати, зсікти, підняти, зруб, політ, лід, на доріжці, на стежці, кігті, розпікся, бездонний, безталанний, зшити.Випишіть 10 слів, в яких уподібнюються приголосні. Підберіть перевірочні слова для цих слів.


Позначте в словах орфограму «Букви, що позначають звуки, які уподібнюються».

Ті солодкі пісні ще мати співала малому мені. Нас обгортала ніжно, радо ота казкова доброта. В холодну шибку влипне ніс кирпатий. Пізнать себе – то школа нелегка. Життя мінливе, мов швидка ріка. (П.Воронько).

M59f.jpeg

Знайдіть і виправте помилки, підкресліть орфограми.

Михтять білі метелики; лехко обіцяти, але вашко слова дотримати; Василько слухав науку про розвітку, як каску; я осьдечки, бабусю, я озьде.


Домашнє завдання.

Підготувати розповідь про Дніпро, використовуючи слова на вивчені правила, підкреслюючи орфограми однією лінією.

M59g.jpeg

Список використаної літератури.

1. Урок на тему: «Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків», О.А. Новікова, м. Запоріжжя.

2. Вивчаємо українську мову та літературу. Науково-методичний журнал. № 15, травень 2010 рік.

3. Усі уроки рідної мови в 5 класі. С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Кравець, Харків. Видавнича група «Основа»., 2005 рік.


Відредаговано та надіслано Власюк О.О.


Над уроком працювали

Власюк О.О., Новікова О.А.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.