KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вставка та видалення рядків та стовпців таблиці. Заголовк таблиці

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Вставка та видалення рядків та стовпців таблиці. Заголовк таблиці


Як вставляти та видаляти рядки та стовпці таблиці?

Для  того  щоб  вставити  до  таблиці  новий  рядок  чи  стовпець,  спочатку слід виділити відповідно рядок чи стовпець таблиці, поряд з яким потрібно вставити новий елемент,  виконати вказівку  Таблиця/Вставити та вибрати вказівку щодо  типу  вставляння:  стовпці зліва,  стовпці  справа, рядки  вище, рядки нижче, клітинки  (мал.  15.5).

Як вставляти та видаляти рядки та стовпці таблиці

Для видалення рядка слід встановити текстовий курсор у клітинку ряд­ка, який потрібно видалити, потім у меню  Таблиця обрати Видалити/Рядок.

Для  вставляння  до  таблиці  кількох  рядків  необхідно  виділити  стільки рядків, скільки потрібно вставити, та обрати вказівку  Таблиця/Вставити й відповідну вказівку щодо типу вставляння.

Аналогічно вставляються й видаляються стовпці.

Як впорядкувати вміст рядків таблиці?

Вправа 15.5.1.   Видалення та вставлення рядків та стовпців у таб­лиці.

Завдання.  Видалити та вставити за зразком рядки та стовпці  у  таблиці  документа  Олімпійські  ігри.dос,  що  зберігається  на CD-диску в папці Текстовий процесор.

1.  Відкрийте файл  Олімпійські ігри.doc,  що зберігається  на CD-диску в  папці Текстовий процесор,  перегляньте його вміст та збережіть із тим самим  іме­нем у папці  Текстовий процесор вашої структури  папок.

2.  Відредагуйте таблицю, що міститься у цьому документі  (табл.  15.1) за зраз­ком.

Для цього:

  • знайдіть  в  таблиці  для  кожної  країни  дані,  які  повторюються;  пе­ремістіть  текстовий  курсор  на  одинадцятий  рядок  таблиці  та  вико­найте вказівку Таблиця/Видалити/Рядки;
  • виділіть  перший  стовпець  таблиці  та  виконайте  вказівку  Табли­ця/Вставити/Стовпці справа;

Таблиця

  • у  першому  рядку  другого  стовпця  введіть  число  2008,  для  решти рядків застосуйте розбиття клітинок таблиці  та введіть потрібні чис­лові дані за зразком  (табл.15.1);
  • перемістіть  текстовий  курсор  на  другий  рядок  першого  стовпця таблиці та виконайте вказівку  Таблиця/Вставити/Рядки вище;
  • у  другому  рядку  першого  стовпця  таблиці  введіть  текст  Україна, решту  стовпців  заповніть  даними  про  результати  участі  України  у олімпійських  іграх за зразком  ( табл. 15.1);
  • установіть  напівжирний  стиль  накреслення  літер  до  тексту  заголов­ків таблиці та застосуйте заливку клітинок, як у таблиці  15.1.

3.  Збережіть внесені до документа зміни.


Як правильно працювати із заголовком таблиці?

Якщо  таблиця має  великий  обсяг  і  розміщується  на  кількох  сторінках, зручно  задати  автоматичне  повторення  заголовка  таблиці  на  кожній сторінці. Для   цього слід виділити рядки  тексту, які  будуть використовува­тися як заголовок таблиці, потім вибрати вказівку Таблиця/Заголовки. Заго­ловки  будуть  автоматично  повторюватися  тільки  у  разі  автоматичного розриву  сторінок.  При  вимушеному  розриві  сторінок  всередині  таблиці повторення виконуватися не буде. Повторені заголовки таблиці відобража­ються тільки в режимі Розмітка сторінки та в надрукованому документі.

Для  відключення виведення рядків заголовків слід виділити таблицю та вибрати вказівку  Таблиця/Заголовки.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.