KNOWLEDGE HYPERMARKET


Втілення філософії чину і мудрості у вірші Б. Олійника «Ринг»

Українська література 8 клас

Тема. Втілення філософії чину і мудрості у вірші Б. Олійника «Ринг».

Тема. Втілення філософії чину і мудрості у вірші Б. Олійника «Ринг».

Мета:
–   навчальна (освітня): продовжувати знайомити учнів з творчістю Б. Олійника, виразно і вдумливо читати поезію «Ринг»; аналізувати провідні думки у вірші, проводячи аналогії з власними спостереженнями і міркуваннями, дискутувати про це; з’ясовувати художні особливості вірша;
–    розвивальна:  розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне і абстрактне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження;
–   виховна: виховувати риси чесності, порядності, доброти, справедливості, шанобливе ставлення до людини, зневагу до брехні, підступності, жорстокості.

Тип уроку: засвоєння нових знань і розвитку на їх основі умінь і навичок.

Методи:  бесіда, дискусія.

Прийоми: самостійна робота (підготовка та виголошення повідомлень), виразне читання, робота в групах, художнє дослідження тексту поезії, робота в зошитах.

Обладнання: підручник В. Цимбалюка «Українська література. 8 клас» (К., 2008)., короткі повідомлення учнів про бої без правил (записи в зошитах).

Ланцюжок навчальних ситуацій
1.    Вступне слово вчителя.
2.    Бесіда з учнями про їхнє розуміння життя як вічної арени боротьби.
3.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
4.    Повідомлення учнів про особливості виду спорту – бої без правил (перевірка домашнього завдання).
5.    Виразне читання учнями вірша «Ринг».
6.    Бесіда про розуміння учнями картини, змальованої у ліричному творі.
7.    Робота в групах – визначення особливостей художнього світу поезії «Ринг».
8.    Дискусія «Ринг – місце боротьби добра і зла, честі і справедливості з підступністю, жорстокістю» (Спростуйте або доведіть свої міркування стосовно цієї фрази).
9.    Підсумкова бесіда за запитаннями.
10.    Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

Хід уроку
1.    Вступне слово вчителя
Вірші Б. Олійника – багатогранні та різноголосі, у них взаємодіють різні точки зору, які в сукупності охоплюють предмет всебічно. Поетична оповідь поета відзначається і народною логікою думки, тією предметністю мислення, за якої один життєвий приклад, одне спостереження з власного досвіду набирає визначальної ваги.
Поет активно виявляє своє ставлення до зображуваного, наснажаючи рядки теплом свого серця, його горінням і тривогами. Він майстерно і непомітно для нас, читачів, поєднує високі істини, простоту буття, емоційний виклад, правдивість конкретних подій і ситуацій з філософською заглибленістю в дійсність. Так змальовується картина невтомних пошуків та переконань поета. Її яскраве втілення ми бачимо у вірші «Ринг», який ви читали вдома.

2.    Бесіда з учнями про їхнє розуміння життя як вічної арени боротьби

– Як ви розумієте слово «ринг»? (Ринг – у спорті це огороджений канатом квадратний майданчик на помості, де провадяться змагання з боксу, реслінгу та ін. видів єдиноборств).

– Чи можна життя людини назвати боротьбою? Якщо так, то з чим (або з ким) вона може вестися? (Людині у житті доводиться багато за що боротися. Однак така боротьба може мати різні форми та наслідки. Так, ми можемо відстоювати свою точку зору, докладати якомога більше зусиль для досягнення своїх цілей. Також людині часто доводиться боротися навіть із самою собою, коли вона чогось не бажає, але мусить робити. Ще можемо говорити про зовнішніх супротивників. Це можуть бути люди або певні життєві обставини).

– Як ви розумієте слова І. Франка «Лиш боротись – значить жить»? (У боротьбі людина може виявити свою духовну міць і таким чином розвиватися, відкривати в собі щось нове. А прагнення до саморозвитку, вміння відстоювати власні ідеали – найперші основи гідного життя).
Учитель. Тож ми можемо насправді говорити про те, що життя – своєрідна арена боротьби добра і зла, правди і кривди. Завжди є люди з різними точками зору, ті, хто береже або ж ігнорує моральні цінності. І боротьба – не здатність помірятися фізичними можливостями. Це своєрідна духовна перевірка людини, її шанс стати морально сильнішою
.

3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Тема нашого сьогоднішнього уроку «Втілення філософії чину та мудрості у вірші Б. Олійника «Ринг». Ви спробуємо визначити власне ставлення до боротьби як способу оборони своїх ідеалів, прагнень, переконань на основі виокремлення позиції сучасного поета Б. Олійника у вірші «Ринг». Прослідкуємо також значення поміркованості та виваженості у різних життєвих ситуаціях. Будемо продовжувати вчитися аналізувати ліричний твір як особливу емоційно наснажену картину життя, характеризувати образи, що зустрічаються у ньому. Ви зможете поділитися власними спостереженнями і міркуваннями щодо понять справедливості, впевненості, честі. Для цього вам потрібно вдумливо читати вірш, вміти виокремлювати в ньому ті художні засоби, які слугують для створення яскравих образів. Це допоможе вам розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, продовжувати формувати уміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження.

4. Повідомлення учнів про особливості виду спорту – бої без правил (перевірка домашнього завдання)
Учитель. Коли ви вдома читали вірш Б. Олійника «Ринг», то зустрілися із виразом «бій без правил». Ви мали з’ясувати його значення, особливості проведення цього виду спорту.

Учні презентують матеріал, що підготували вдома (один учень наводить один цікавий факт).
 Бої без правил – один з видів спортивного єдиноборства.
Допускає використання технічних прийомів з арсеналу різних єдиноборств, включаючи удари руками й ногами, кидки, захоплення, боротьбу в стійці.
Двобої проходять у повному контакті із використанням мінімуму захисних засобів.
Єдиних правил не існує й ніколи не існувало. По суті, вони зводилися до одного основного принципу: мінімум захисного екіпірування й обмежень на техніку, що використовується, максимум «реалізму» двобоїв і свободи дій бійців.
Заборонялися тільки ті «прийоми», які безпосередньо призводили до важких каліцтв. (Не дозволялося також надягати предмети, які могли травмувати: сережки, браслети, ланцюги, шпильки й т.п.)
Вагові категорії не передбачалися.
Не обмежувався час двобою: бій ішов до повної здачі одного із суперників.
Після того, як турніри отримали визнання і стали влаштовуватися регулярно, організатори були змушені розробити певні правила. Зроблено це було не тільки для захисту здоров'я бійців, але й для підвищення престижу «варварських за формою й по суті забав», – так сприймали спочатку абсолютні двобої багато сторонніх спостерігачів.
Один учень підводить підсумок «Бій без правил – це...» (спорт, в якому встановлено мінімум правил: відсутність обмежень на техніку, свобода для бійців. Забороняється надягати предмети, що можуть травмувати).

5.    Виразне читання учнями вірша «Ринг»
Учитель. А зараз прочитайте виразно вірш, звертаючи увагу на особливості творення художніх образів у ньому. (Двоє учнів читають вірш (перший – від початку до слів «Схова продажний рефері», другий – від слів «Я все стерплю в жорстокім герці...» до кінця. Після прочитання учні говорять про те, що у поезії виведені поетичні образи ліричного героя, його супротивника, рефері, секунданта, натовпу). Після прочитання спробуйте відповісти на запитання: До якого жанру ми можемо віднести вірш «Ринг»? (Філософська лірика. – Учитель. Обґрунтуємо чи спростуймо таке припущення у ході бесіди).

6.    Бесіда про розуміння учнями картини, змальованої у ліричному творі
– Картина чого постає перед читачем у вірші? (Картина несправедливого бою – бою без правил, який мав відбутися на рингу).

– Чи є різниця між суперником та ворогом? Наведіть авторське міркування (Так. «Там не суперник мій, / а ворог/ Зіперсь бундючно на канат). Поясніть її. (Суперник – це той, хто прагне перемогти, перевершити когонебудь, але зазвичай за рівних із іншою людиною умов. А ворог – це той, хто перебуває в стані ворожнечі, боротьби з кимнебудь, у якому він послуговується різноманітними (часто недозволеними, аморальними) засобами).

– Що найбільше вражає ліричного героя? (Хитрість ворога, його нахабність, підступність. Він бачить, що ворог у змові із суддею – розуміє, що справедливого бою бути не може: «Той ворог хитро, як лисиця,/ Мені готує рішенець. / Нахабно в праву рукавицю / Кладе для певності свинець. / Суддя те бачить / Та... не баче. / Вони у змовинах давно).

– Як ви гадаєте, ліричний герой боїться цього бою? (Він не боїться змагатися. Для нього найголовніше – залишитися вірним собі, своїм ідеалам, найперше бути чесним перед собою та людьми: «Я все стерплю в жорстокім герці, / Аби лише, зберігши стиль, / Не пропустить удару в серце, / Не пропустить... Не пропустить...»). Що, на вашу думку, означає удар в серце, який міг би бути фатальним для героя? (Мова йде не так про загрозу фізичної смерті, як про втрату власних ідеалів та цінностей, їх руйнування, яке ні в якому разі не можна допустити). Яким чином він збирається захищатися від ворога? («Я визбираю в жмуток силу / Своїх поразок і удач – / В ім’я Отця, і Духа, й Сина / Обрушу з лівої удар...»)

– Чи можемо ми говорити про те, що змальована автором картина несправедливого бою відтворює наше життя? (Так, адже у вірші автор звернувся до вічних проблем: втрата людиною здатності поводитися чесно, бути відкритою, доброзичливою, щирою; можливість «купувати» правосуддя (підкуп рефері), поводитися проти правил («Нахабно в праву рукавицю / Кладе для певності свинець»). Зверніть увагу, що ворог ліричного героя порушує навіть ті мінімальні правила, які існують у боях проти правил – заборона користуватися травматичними предметами).

– Яку особливість композиції ви помітили? (Композиція кільцева: твір починається словами «Лисніє квадратовий ринг» і закінчується: «Лисніє холодом квадрат»). Чому вона сприяє? (Така композиція сприяє створенню цілісної картини бою. Ринг – ніби відсторонений, байдужий спостерігач, яким ми не повинні бути у житті).

– У яких словах виражена ідея твору? Сформулюйте її. («Іду, і поруч твердо / Крокує Честь – мій секундант». Ліричний герой, суголосний з автором, засуджує підступність, брехню і утверджує загальнолюдські моральні цінності – правдивість, здатність боронити свої ідеали, людську гідність і честь).
Учитель. Отже, дійсно вірш належить до філософської лірики.

7. Робота в групах – визначення особливостей художнього світу поезії «Ринг»
Учитель. Зараз ви поділитеся на групи за рядами. Перший ряд визначатиме епітети у поезії, другий – метафори, третій – порівняння. (Записують у зошитах). Усно вкажіть роль художніх засобів у тексті ліричного твору.
Епітети: «білі маски облич», «хижий секундант», «бій важкий, без правил», «продажний рефері», «в жорстокім герці», «нахабний і безкарний» (про ворога). Епітети надають віршеві виразності, образності, допомагають влучно вказати на особливості героїв.
Порівняння: «злами рук, як ринв», «як ворон... секундант», «ворог, як лисиця», «зал, як тур», «марно буде, наче миша, метатись... рефері». Ці порівняння характеризують секунданта як підлу, ворожу силу («як ворон»), свідчать про підлість ворога, руйнівну силу натовпу, метушливість судді.
Метафори: «лисніє ринг», «секундант чаклує», «зал реве», «ляже тиша», «лисніє холодом квадрат», «Честь крокує». Створюють особливу подієву картину, в якій все оживає.
Учитель. У вірші ми дізнаємося про події через сприйняття навколишнього світу ліричним героєм. Тому у тексті не зустрічаємо  його характеристик. Доберіть власні епітети до характеристики образу ліричного героя. (Завдання виконується учнями колективно). (Чесний, справедливий, безстрашний, сильний духом, рішучий, впевнений, самовідданий, наполегливий).

8. Дискусія «Ринг – місце боротьби добра і зла, честі і справедливості з підступністю, жорстокістю» (Спростуйте або доведіть свої міркування стосовно цієї фрази).
Чи погоджуєтеся ви, що у вірші, який ми аналізували сьогодні на уроці, ринг – місце боротьби добра і зла, честі і справедливості з підступністю, жорстокістю? (Учні говорять про те, що у поезії Б. Олійника «Ринг» дійсно вимальовується особлива картина боротьби. У той же час зазначають, що така боротьба, мабуть, буде вічною, бо вона відтворює саме життя у всіх його суперечностях, складнощах, непорозуміннях. Деякі учні можуть говорити про те, що боротьба – це жорстокість, і її краще уникати. Однак їх варто переконати в тому, що боротьба не завжди повинна мати фізичний характер, адже це і здатність до моральної стійкості, готовність бути вірним своїм переконанням, не звертаючи уваги на кпини інших. Боротьба в нашому житті – це намагання бути самим собою, виправляти недоліки суспільства, серед яких частими є підступність, брехливість, беззаконня. І навіть у бою без правил є певні правила, яких кожен повинен дотримуватися. Так і в житті: навіть у складних конфліктних ситуаціях людина повинна вміти знаходити словесні дієві аргументи, і не може використовувати те, що може завдати іншій людині болю, страждання).
Учитель. Боротьба – досить складне та суперечливе явище. Необдумані дії можуть зашкодити нам, тому ніколи не забуваймо про мудрість, що повинна керувати кожним нашим вчинком.

9. Підсумкова бесіда за запитаннями
– Як ви вважаєте, чи можна звинувачувати ліричного героя поезії у жорстокості? (Ні, бо бій для нього – це невідворотне дійство, у якому від мусить залишитися вірним собі, своїм ідеалам, прагненням, зберегти власну честь. Він не нападає першим, а здатен все витерпіти «в жорстокім герці». Його поведінка – чесна та самовіддана).

– Висловіть своє ставлення до таких людей, як рефері. Що, на ваш погляд, змушує його стати на шлях брехні, підступності та навіть злочину? (Рефері «сліпий», він не бачить порушень, бо з ворогом ліричного героя «у змовинах давно». Така ситуація часто трапляється і в нашому житті, коли деяким людям, які мають певний вплив у суспільстві, високу посаду, дозволяється чинити протиправно. І за це такі, як суддя з поезії «Ринг», їх не карають. Можливо, вони змушені певними обставинами до того, аби закривати очі на порушення, або ж їхні власні корисливі інтереси виходять на перший план. Це свідчить про відсутність у таких людей власної стійкої життєвої позиції, що могла б дати їм основу для самовдосконалення. Вони викликають засудження, зневагу, а іноді і жаль, що псують своє життя підступністю, руйнують власне «я», віддаючи його руки того, хто здатен за це відплатити).

– Що може змінити людина, яка бачить що порушуються певні моральноетичні норми? (У силах кожного відстоювати правду. Коли ти не береш участі у вчинку, що суперечить нормам моралі, ти вже зберігаєш свій внутрішній світ від зла та підлості. І тоді зможеш вказати іншим на їхні недоліки, помилки на складному життєвому шляху. Не можна займати позицію просто спостерігача і пливти за течією. Про це нам і говорить Б. Олійник, відтворюючи думки та почуття ліричного героя поезії «Ринг»).

10.    Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.
Напишіть твір на тему: «Вибір, що стоїть переді мною». Створюючи власний текст, згадайте про ідеї, виголошені ліричними героями поезій Б. Олійника «Вибір» та «Ринг».

Надіслано Горською С.О., викладачем української літератури


Предмети > Українська література > Українська література 8 клас > «Ринг». Філософія чину й мудрості > «Ринг». Філософія чину й мудрості. Конспект уроку і опорний каркас