KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська література 8 клас

Українська література 8 клас містить велику кількість  ексклюзивних уроків, важливих фактів щодо історії літератури, творів та їх авторів, літературних понять та термінів. Зібрані матеріали  дають можливість навчитися  розуміти позицію автора щодо зображених ним картин життя, з'ясовувати, якими є мотиви вчинків персонажів і причини суперечностей між ними та їхніми інтересами, за що вони борються, які ідеали захищають і які життєві цінності відстоюють. В ході інтерактивного навчання за допомогою Гіпермаркету Знань школярі пізнають майстерність художнього слова в відтворенні всієї багатогранності життя, різноманітності людських характерів і безлічі подій.


Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас


Вступ
1. Тема «Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Усна народна творчість»
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури, багатозначність художнього образу. Аналіз художнього твору. ТЛ: поглиблення понять про художній образ, художній твір
    

Усна народна творчість

2.    Історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками: “Зажурилась Україна”, “Чи не той то Хміль”. Історичний контекст. Часи козаччини, національно-визвольної боротьби      
3.    Історичні пісні “Ой Морозе, Морозенку”, “Та, ой, як крикнув же козак Сірко”. Образи історичних осіб, улюбленців народу      
4.    Історичні пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту: “Максим козак Залізняк”, “За Сибіром сонце сходить”. Образи історичних осіб, лицарів-оборонників рідної землі, створені народною уявою. Історичний контекст   
5.    Пісні Марусі Чурай: “Засвіт встали козаченьки”, “Віють вітри, віють буйні”, “Ой не ходи, Грицю”. Легендарна поетеса з Полтавщини. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи      
6.    Героїчний епос українського народу. Думи. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники – виконавці народних дум (О.Вересай, Г.Гончаренко, М.Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: В. та М. Литвини, В.Нечепа, Національна капела бандуристів України. ТЛ: думи      
7.    Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. (“Маруся Богуславка”).  Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму     
8.    Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння (“Буря на Чорному морі”). Морально-етична проблематика      
9.    Поетика українських народних дум      
10.   РЗМ (Навч. твір)
Твір з теми “Героїчний епос українців” (за історичними піснями та думами)     
11.   УПЧ
Дума “Втеча трьох братів з Азова” або інші думи     
12.   Усна народна творчість (узагальнення й систематизація здобутих знань).ТКР №1 Тематична контрольна робота «Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Усна народна творчість»      


Із давньої української літератури
Тема «Давня українська література й творчість Т.Шевченка»
“Слово про похід Ігорів” – давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа “Слова”
Питання авторства. Композиція поеми
     
14.    Зміст “Слова про похід Ігорів”. Сюжет. Жанр. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму      
15.    Поетичність образу Ярославни. Символічно-міфічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви “Слова...”     
16.    Особливості композиції та  стилістичних засобів. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Образ Руської землі. Переклади й переспіви “Слова про похід Ігорів” у ХІХ – ХХ ст.      
17.    РЗМ. КР. Контрольний твір за “Словом про похід Ігорів”      


Світ української поезії
Тарас Шевченко. Викуп поета з неволі, причини його покарання, арешт, перебування в казематі, заслання. “Думи мої, думи мої...”     
19.    Мотиви невольницької лірики Т. Шевченка.  “Ой три шляхи широкії”, “Мені однаково, чи буду” (з циклу “В казематі”)    
20.    Особливості віршованої мови творів Тараса Шевченка. ТЛ: силабо-тонічне віршування (рими, стопи, віршований розмір)     
21.    Філософські мотиви лірики Т. Шевченка. Роздуми про власну долю, долю України, плинність і скороминущість життя людини на землі у вірші “Минають дні, минають ночі”. ТЛ: філософська лірика     
22.    Давня українська література, творчість Тараса Шевченка (узагальнення й систематизація набутих знань). ТКР № 2
 Тематична контрольна робота «Давня українська література (“Слово про похід Ігорів”) і творчість Тараса Шевченка» 
     
23.    Тема «Творчість І. Франка й Лесі Українки». Іван Франко. Короткі відомості про письменника. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу в поемі І. Франка «Іван Вишенський».      
24.    Характеристика образу Івана Вишенського з однойменної поеми І. Франка.       
25.    Жанрові особливості історичної поеми І. Франка, “Іван Вишенський” ТЛ: історична поема, історична правда й художній вимисел.    
26.    Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Мотив гармонійного єднання людини з природою у вірші «Давня весна». 
27.    Ліричність, романтичність, волелюбність і оптимізм, мрія й дійсність у віршах Лесі Українки “Хотіла б я піснею стати” й “Ви щасливі, пречистії зорі”.   
28.    Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини в поемі Лесі Українки “Давня казка”.    
29.    Проблеми й мотиви поеми Лесі Українки “Давня казка”: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності.    
30.    Вироблення навичок виразного читання віршованих творів на прикладі поезій Лесі Українки.     
31.    Творчість І.Франка й Лесі Українки (узагальнення й систематизація набутих знань) ТКР № 3. «Творчість І.Франка й Лесі Українки»    
32.    УПЧ  33.    Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях. «Васильки» — взірець інтимної лірики   
34.    Патріотичний пафос поезій «Любіть Україну», «Сад»   
35.    Борис Олійник. Нарис творчості поета. «Вибір». Вічна проблема життєвого вибору     
36.    «Ринг». Філософія чину й мудрості     
37.    В.Підпалий. «Тиха елегія». Щирість патріотичних почуттів ліричного героя   
38.    «Запросини». Оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху     
39.    Іван Малкович. «З янголом на плечі». Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина     
40.    І.Малкович «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла»      
41.    УПЧ. І. Вільде «Повнолітні діти»     
42.    Контрольна робота

Національна драма (І.Карпенко-Карий). З української прози (М.Коцюбинський, О.Назарук, В.Дрозд)
43.    І.Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр «корифеїв». Трагікомедія «Сто тисяч»     
44.    І.Карпенко-Карий «Сто тисяч». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненнями наживи     
45.    Проблема влади грошей. Засоби сатиричного змалювання  
46.    Характеристика дійових осіб твору   
47.    РЗМ. Контрольний твір-роздум за комедією І.Карпенка-Карого»Сто тисяч»  
48.    М.Коцюбинський «Дорогою ціною». Пригодницький романтичний сюжет повісті      
49.    Проблема волі людини та можливість її здобуття     
50.    Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги, будь-якого насильства над людиною     
51.    О.Назарук. «Роксоляна». Події історичної доби ХVІ ст.     
52.    Проблема кохання і служіння народові в повісті     
53.    Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Роксоляни    
54.    Характеристика образу Роксоляни   
55.    В.Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема людини в суспільстві, її знеособлення      
56.    В.Дрозд. Іронічна алегорично-химерна проза сучасного прозаїка «Ирій»     
57.    «Ирій» — химерна повість про неповторний світ юності     
58.    Поєднання уявного й реального у творі     
59.    Вічне й швидкоплинне в житті    
60.    Контрольна робота


Національна драма. Українська проза. 'Український гумор і сатира (В.Самійленко, Є. Дудар)

61.    В. Самійленко. Коротко про митця. Гумор і сатира поета. «Патріоти»     
62.    «Ельдорадо». Універсальність моделі тоталітарної системи     
63.    РЗМ. Письмова робота за творчістю В. Самійленка     
64.    Є.Дудар. Сучасний письменник-гуморист «Слон і мухи»      
65.    Є. Дудар. «Лісова казка», «Червона Шапочка». Прихований зміст творів     
66.    РЗМ. Складання власної гумористичної оповіді      
67.    УПЧ Остап Вишня «Мисливські усмішки». («Відкриття охоти»)      
68.    ЛРК. Гумористичні твори М. Возіянової    
69.    Контрольна робота
70.    Повторення й узагальнення вивченого за рік   

Уроки українська література онлайн, уроки українська література, методичні розробки українська література, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.