KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми розвитку і розміщення галузі

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми розвитку і розміщення галузі§ 18. Хімічна промисловість

Пригадаймо

1. Що вивчає хімія?
2. На які дві частини поділяють хімічну науку?
3. Які класи неорганічних сполук вам відомі?
4. Запаси якої хімічної сировини є в Україні?
5. Які за складом мінеральні добрива використовують у землеробстві?


Географія галузі. Проблеми і перспективи розвитку. Найважливішими районами гірничо-хімічної промисловості є Передкарпаття (видобуток калійних солей Калуша і Стебника) та Донбас (видобуток кам'яної солі в Артемівську і Слов 'янську).


Основна хімія в Україні спеціалізується на виробництві кальцинованої та каустичної соди у Слов'янську та Лисичанську, мінеральних добрив, сульфатної кислоти.


Калійні добрива випускають у Калуші на концерні «Лукор» і на Стебницькому калійному заводі.


Фосфорні добрива з привізних апатитів виробляють у районах бурякосіяння (Вінниця, Суми), а також Одесі й Костянтинівці (Донецька обл.). 3 1т апатитів виготовляють 2 т добрив.


Азотно-тукова промисловість використовує коксовий та природний газ (Дніпродзержинськ) для отримання азотних добрив. Найбільші її підприємства розміщені в Дніпродзержинську Горлівці, Сєверодонецьку, Рівному, Черкасах.


Виробництво сульфатної кислоти через складність її транспортування тяжіє до районів споживання продукції, тобто підприємств, що виробляють фосфорні та азотні добрива. Практично в кожному з центрів виробництва цих добрив налагоджено випуск сульфатної кислоти.


Промисловість органічного синтезу дає найбільшу частку продукції хіміко-індустріального комплексу. Синтетичні матеріали створюють нову сировинну базу для промисловості, будівництва. Переважно вони дешевші і мають відмінні від натуральних властивості, хоча при виготовлені побутових речей мають гірші гігієнічні властивості.


Хімія органічного синтезу охоплює заводи, що виробляють напівпродукти для отримання полімерів у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Горлівці, Дніпродзержинську, Запоріжжі. Використовує галузь здебільшого нафтогазову сировину. Зараз застосування відходів переробки деревини, сільськогосподарської сировини, а також вугілля значно скоротилося.


Розміщення підприємств, що виробляють полімери, залежить передусім від наявності вуглеводневої сировини, а також палива, електроенергії, води. Для деяких галузей важливим фактором розміщення є трудові ресурси. Синтетичні смоли і пластмаси виробляють переважно на нафтохімічних комбінатах, азотно-тукових і хлорних заводах, тобто їх виробництво поєднують з випуском інших хімічних продуктів. Найбільшими виробниками смол і пластмас є Донецьк, Сєверодонецьк, Запоріжжя, Дніпродзержинськ, Первомайськ. Штучні (з целюлози) і синтетичні (із синтетичних смол) хімічні волокна виготовляють підприємства в Чернігові, Києві, Черкасах, Соколі (Львівська область).


Найбільше значення з підприємств, що переробляють полімери, має виробництво шин, яке налагоджено на Дніпропетровському шинному заводі та Білоцерківському комбінаті шин та гумоазбестових виробів.


Серед інших галузей хіміко-індустріального комплексу важливими є лакофарбова (Дніпропетровськ, Львів, Одеса тощо), промисловість синтетичних барвників (Рубіжне в Луганській області), хіміко-фармацевтична (Київ, Харків, Одеса, Львів), фотохімічна (Шосткинське ВО «Свема» в Сумській області та Київська фабрика «Фотон»).


Основними районами розміщення значної кількості підприємств хіміко-індустріального комплексу в Україні є Донбас, Придніпров'я, Передкарпаття, Причорномор 'я. Висока концентрація хімічної індустрії у великих і середніх промислових центрах чотирьох районів країни, недостатній розвиток виробництв з маловідходною чи безвідхідною технологіями, сучасними системами очистки відходів, а також залишковий принцип фінансування охорони природи та раціонального природокористування призвели до виникнення складної екологічної ситуації в багатьох містах і регіонах України. Серед них, передусім, Лисичансько-Рубіжанський промисловий вузол, а також Північнокримський, Черкаський, Калуський, Одеський та інші промислові вузли.


Чи знаєте ви, що…
Хімічна галузь України нараховує всього близько 200 великих, середніх і малих підприємств та об'єднань, у яких зайнято понад 350 тис. працівників. Виробляють на цих підприємствах близько 20 тис. найменувань продукції. Щорічно українська хімічна промисловість споживає понад 8,3 млрд кубометрів природного газу, або близько 11 % усього об'єму, який використовує Україна.


У перспективі розвиток хімічної промисловості в Україні відбуватиметься передусім за рахунок реконструкції та технічного переоснащення підприємств, які функціонують. Вони повинні широко запроваджувати енерго- та ресурсозберігаючі і мало- та безвідходні технології, схеми замкненого циклу використання води, системи очистки відходів виробництва. Для відновлення екологічно чистого довкілля у промислових вузлах і центрах потрібно вживати комплекс природоохоронних заходів, а, можливо, і перепрофілювання шкідливих виробництв, винесення окремих підприємств за межі міст.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які фактори розміщення і географія галузей основної хімії та промисловості органічного синтезу?
2. Які проблеми розвитку хіміко-індустріального комплексу і шляхи їх розв'язання?


Набуваємо практичних навичок

1. На контурній карті позначте найбільші центри виробництва мінеральних добрив, указавши умовними знаками їх види.
2. Користуючись додатковою літературою чи мережею Інтернет, підготуйте коротке повідомлення про виробництво одного з видів продукції хімічної промисловості в Україні.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Скачати календарно-тематичне планування з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.