KNOWLEDGE HYPERMARKET


Металургійна промисловість. Кольорова металургія

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Металургійна промисловість. Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Фактори і райони розміщення підприємств галузі. Проблеми і перспективи розвитку галузі


§ 16. Кольорова металургія


Пригадаймо

1. Який галузевий склад металургійного комплексу?
2. Які метали, крім заліза, хрому й марганцю, вам ще відомі?
3. Які родовища руд кольорових металів в Україні вам відомі?


Структура галузі, її значення та передумови розвитку. До кольорової металургії належить видобуток і збагачення руд кольорових металів, виплавка металів і сплавів, виробництво прокату. До кольорових належать усі інші метали, крім уже названих чорних (заліза, хрому і марганцю). Серед основних виділяють важкі (мідь, свинець, цинк, олово, нікель), легкі (алюміній, магній, титан) та малі (ртуть, кобальт) метали. Крім основних, галузь переробляє легуючі (вольфрам, молібден, ванадій), дорогоцінні (золото, срібло, платина), рідкісні й розсіяні (цирконій, германій, селен) метали, а також алмази, топази та інші мінерали (мал. 136).


Склад кольорової металургії

Мал. 136. Склад кольорової металургії


Кольорові метали є також важливими конструкційними матеріалами для машинобудування. Кольорові метали завдяки різноманітним властивостям (тепло- та електропровідності, хімічній стійкості) знаходять широке застосування у приладобудуванні, виробництві радіоелектронної техніки, реактивних двигунів тощо. В Україні галузь представлена тільки деякими видами виробництва. Це пов'язано з незначними запасами сировини.


Перші підприємства кольорової металургії (з виплавки ртуті й цинку) побудовані на Донбасі наприкінці XIX століття. Після Другої світової війни налагоджено виробництво титану, нікелю, латуні тощо.


Чи знаєте ви, що...
Первістком кольорової металургії в Україні вважають Микитівський ртутний завод, який вступив у дію в 1887 році. У 1933 році започатковано виробництво цинку в Костянтинівні й алюмінію — в Запоріжжі.


Виробничі особливості. Сировина для металургії кольорових металів має дві важливі особливості, які зумовлюють суттєві відмінності галузі від чорної металургії. Перша з них полягає у бідності руд на вміст корисного компоненту. Так, типові серед тих, які використовують для виробництва міді, свинцю, цинку, олова, містять усього кілька відсотків основного металу, а інколи менше, ніж 1 %. Тому вони потребують збагачення. Збагачення — це виробничий процес, який спрямований на підвищення концентрації корисного елемента в руді. Після збагачення з руд отримують концентрати з масовим умістом металу 40-60 %.


Другою особливістю руд кольорових металів є їхня комплексність, тобто наявність у руді кількох металів. Число попутних складових у деяких рудах може становити десять і більше. Серед них найчастіше трапляються цинк, золото, срібло, нікель та інші метали, а також сірка. Наявність технологічних процесів розділення металів, необхідність використання попутних компонентів руди і виробничих відходів зумовлюють потребу комбінування виробництва в кольоровій металургії.


Для виплавки більшості важких металів необхідна значна кількість коксівного вугілля. Виплавка легких металів потребує багато електроенергії (алюміній — 18 тис. кВт год/т, титан — 30-60 тис. кВт год/т металу). Таке виробництво називають енергоємним.


Розміщення галузі та перспективи розвитку. Визначальними факторами розміщення підприємств кольорової металургії є сировинний та паливно-енергетичний. Через високу частку корисного компонента в рудному концентраті після збагачення часто спостерігається просторовий розрив між збагаченням руд та виробництвом з них чистого металу і сплавів. Гірничо-збагачувальні комбінати тяжіють до районів видобутку руди, а також орієнтуються на водні ресурси (процес збагачення потребує багато води). Металургійні заводи, що виплавляють важкі кольорові метали з концентратів, розміщують переважно поблизу паливних баз, а підприємства з виплавки легких металів — поблизу джерел дешевої електроенергії.


Серед галузей кольорової металургії в Україні провідне місце посідає виробництво алюмінію. Працює алюмінієва промисловість на довізних (із Бразилії, Гвінеї, Ямайки, Австралії) бокситах, які переробляють на Миколаївському глиноземному заводі. Для подальшої переробки сировина надходить на Дніпровський алюмінієвий завод у Запоріжжі. Завод алюмінієвих сплавів діє також у Свердловську (Луганська область).


Чи знаєте ви, що...
Є два кольорових метали, яких Україна вивозить за кордон більше, ніж увозить: мідь і алюміній. Основна експортна група товарів з міді складається з нерафінованої міді у зливках, плоский і круглий прокат з мідних сплавів і рафінованої міді. Серед алюмінієвої групи металів за кордоном мають попит «український» первинний алюміній та алюмінієві сплави. Провідними групами в імпорті кольорової металопродукції в Україну є алюмінієва, мідна й цинкова сировина, частка яких становить понад 80 % загальної кількості імпортованої продукції кольорової металургії.


Титано-магнієвий комбінат орієнтується також на дешеву електроенергію й розміщений у Запоріжжі. Магнієву сировину довозять зі Стебника (Львівська область), Калуша (Івано-Франківська область) і Сиваша, а титанову — з Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська область), Кримського заводу діоксиду титану, а також родовищ Дніпропетровської області. На базі титанових пісків Малишівського родовища працює у Вільногірську (Дніпропетровська область) Верхньодніпровський гірничо-металургійний комбінат, який виробляє ільменітовий, рутиловий та цирконієвий концентрати.


Чи знаєте ви, що...
В Україні є потужна сировинна база титану. Розвідані запаси ільменітових руд за сумарними ресурсами перевищують світові запаси ільменіту. Усього відомо 40 родовищ, з яких 12 детально розвідані й розробляються. Найбільшими серед них є: Іршанське, Стремигородське (Житомирська обл.) і Самотканське (Дніпропетровська обл.).


Найбільші підприємства індустрії важких та рідкісних металів є в Кіровоградскій та Донецькій областях. На базі місцевих руд, електроенергії Південноукраїнської АЕС та привозному вугіллі працює Побузький нікелевий завод. Костянтинівський цинковий завод, побудований у 1930-х роках, орієнтувався на паливні ресурси Донбасу та цинковий концентрат з Казахстану, Росії. Сучасне цинкове виробництво потребує більше електроенергії, ніж палива. Цинк з Костянтинівки частково надходить на Артемівський завод, де виробляють латунь (сплав міді й цинку), латунний і мідний прокат. Мідь і свинець імпортують з Росії. На Донбасі є і найдавніший Микитівський  ртутний комбінат, що має кар'єри з видобутку ртутної руди (кіноварі) та збагачувальну фабрику. У Світловодську (Дніпропетровська область) працює Дніпровський завод чистих металів, який випускає тверді сплави і напівпровідникові матеріали. Отже, в Україні сформувалося два основні райони розміщення підприємств кольорової металургії — Донецький та Придніпровський.


Проблеми кольорової металургії пов'язані з потребами розширення сировинної бази підприємств, подальшої модернізації з метою повного використання усіх компонентів руд та відходів виробництва, повнішого очищення викидів у довкілля. Розв'язанню сировинної проблеми має допомогти освоєння давно відомих запасів алюмінієвої сировини у Дніпропетровській та Закарпатській областях; розвіданих запасів міді у Волинській області; золота на Закарпатті й поблизу Кривого Рогу та в Донецькій області, свинцево-цинкових руд у Донбасі. Важливими напрямами розвитку галузі є розширення виробництва кольорових металів із вторинної сировини, металобрухту, переробка відходів, збільшення експортної орієнтації ртутного, титано-магнієвого виробництв.


Чи знаєте ви, що...
В Україні найбільшими споживачами кольорових металів є Харківська, Київська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. На них припадає близько 70 % споживання алюмінію та 75 % міді. Це зумовлено тим, що в цих областях найбільш розвинуте приладобудування, верстато- і тракторобудування, авіа- й автомобілебудування.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які метали належать до кольорових?
2. Де і коли з'явилися перші підприємства кольорової металургії в Україні?
3. Які особливості сировини та технології виробництва кольорових металів?
4. Які фактори зумовлюють розміщення підприємств кольорової металургії? Чому?
5. Де розташовані найбільші підприємства з виробництва легких та важких кольорових металів? Чому?
6. Які проблеми й перспективи розвитку кольорової металургії України?


Набуваємо практичних навичок

1. Випишіть у зошити по дві назви найбільших центрів кольорової металургії легких і важких металів. Проаналізуйте і порівняйте фактори, що зумовили розміщення цих підприємств.
2. Позначте на контурній карті підприємства кольорової металургії.
3. Користуючись додатковою літературою і джерелами мережі Інтернет, підготуйте коротке повідомлення про виробництво одного з кольорових металів на підприємствах України.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Матеріали з географії, планування з географії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.