KNOWLEDGE HYPERMARKET


Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 5 клас>>Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.


Задача. Мама розрізала пиріг на сім рівних частин. Сергійко з'їв 2 частини, а Марійка — 3 частини. Яку частину пирога з'їли діти? На скільки більше з'їла Марійка, ніж Сергійко?

Сергійко з'їв 2 частини, або 2/7 пирога, а Марійка 3 частини, або 3/7 пирога. Разом вони з'їли 2 + 3 = 5 частин, або 5/7 пирога.

Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати їхні чисельники і суму записати в чисельнику, а знаменник залишити той самий.


Відомо, що Марійка з'їла 3 частини пирога, а Сергійко — 2. Марійка з'їла більше на 3 - 2 = 1 частину пирога, тобто вона з'їла більше на 1 пирога.


Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, потрібно від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника і різницю записати в чисельнику, а знаменник залишити той самий.


Додавання дробів з однаковими знаменниками зводиться до додавання чисельників, які є натуральними числами. Тому для додавання таких дробів справджуються переставна і сполучна властивості додавання. Розглянемо приклади додавання і віднімання мішаних чисел.

Мішане число, що містить цілу і дробову частини, можна перетворити в неправильний дріб.

Із запису видно, що, перетворюючи мішане число в неправильний дріб для знаходження чисельника неправильного дробу, потрібно цілу частину (2) помножити на знаменник (3) і до одержаного добутку додати чисельник (1) дробової частини. Знаменник (3) неправильного дробу дорівнює знаменнику дробової частини мішаного числа. Звідси випливає таке правило.


Щоб перетворити мішане число в неправильний дріб, потрібно його цілу частину помножити на знаменник дроб<яЖ частини, до одержаного добутку додати чисельник дробової частини і результат записати чисельником неправильного дробу, а його знаменником записати знаменник дробової частини.


Прочитай
1. Записати мішане число 4 2/11 неправильним дробом.

785.      Швидкість велосипедиста становить 18 1/5км/год. Яку відстань він проїде за 2 год?
Швидкість теплохода за течією річки дорівнює 28 1/4 км/год, а швидкість течії річки — 2 1/4км/год. Яка швидкість теплохода у стоячій воді; проти течії річки?

787.      Камінь, кинутий у колодязь, за першу секунду пролетів 4— м, а за кожну наступну — на 9— м більше, ніж за попередню. Яка глибина колодязя, якщо камінь упав у воду через 3 с?


788.      Довжина ділянки прямокутної форми дорівнює 12- м, а ширина — на 2м менша від довжини. Яку довжину має огорожа цієї ділянки?


Три автомобілі перевезли  12 т вантажу. Перший автомобіль перевіз З — т вантажу, а другий — 4 — т. Скільки тонн вантажу перевіз третій автомобіль?

Рівень Б
799.      Коли туристи зупинилися для відпочинку, то до кінцевого пункту їм залишилося пройти — усього шляху. Яка частина шляху більша — до зупинки чи після неї? Магазин продав сувій тканини завдовжки 30 м за три дні. За перший день було продано 2/5 усього сувою, за другий — на 2 1/2 м більше, ніж за перший. Скільки метрів тканини продав магазин за третій день?


Металеву трубу завдовжки 12 м розрізали на 3 частини. Довжина першої частини становить 1/3 довжини всієї труби, а довжина другої — на 1/5  м менша, ніж довжина першої. Знайди довжину третьої частини труби.


Здогадайся
802.      З пачки, у якій є 1100 г чаю, потрібно відсипати 1 кг чаю. Як це зробити за допомогою терезів без важків, якщо є два пакети масою 300 г і 650 г?


Вправи для повторення
803.      Планета Сатурн здійснює повний оберт навколо своєї осі за 36960 с. Вирази цей час у годинах.


804.      Сто крапель води мають масу 8 г. Скільки крапель міститься в 1 кг води?


805.      Майстер за 2 год, а його учень за 3 год виготовляють по 24 деталі. Скільки деталей виготовлять майстер і учень за 4 год спільної роботи?
  
Запитання для самоперевірки і повторення

 1. Наведи приклади дробів.
 2. На що вказує знаменник дробу; чисельник дробу?
 3. Як записати дробом частки 3 : 4, 5 : 7? Поясни зв'язок між часткою і дробом.
 4. Який дріб називають правильним; неправильним?
 5. Як перетворити неправильний дріб у мішане число? Поясни на прикладі.
 6. Як перетворити мішане число в неправильний дріб?
 7. Який із двох дробів з однаковими знаменниками (чисельниками) більший?
 8. Розкажи про порівняння дробів з одиницею. Наведи приклади.
 9. Як додати дроби з однаковими знаменниками?
 10. Сформулюй правило віднімання дробів з однаковими знаменниками.


Завдання для самоперевірки
І рівень
Яку частину квадрата, зображеного на рисунку 123, виділено; не виділено?
Три яблука розділили порівну між чотирма учнями. Яку частину яблука одержав кожен учень?
а) — яблука;
б) — яблука;
в) — яблука.
3.    Наведи приклад неправильного дробу зі знаменником 5.
4.   Яка рівність правильна?


II рівень
8.          Перетвори у неправильний дріб мішане число 2 2/5 .
9.          У саду росте 24 дерева,  1/6  усіх дерев становлять сливи. Скільки слив росте у саду?


III рівень
11.   Порівняй числа 2 2/7 і 15/7

IV рівень
13.        Виконай дії: 7 2/5 - 4 3/5

15.        Промінь світла за 1 с наближено проходить 300000 км. Від Сонця до Землі він долітає за 8 1/3 хв. Знайди відстань від Сонця до Землі.


Г. Янченко, В. Кравчук "Математика 5 клас"

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Завдання та відповіді з математики по класам, планування уроків математики 5 класу, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.