KNOWLEDGE HYPERMARKET


Духовний світ головних героїв твору. Онєгін як втілення типу «зайвої людини»

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас>>Зарубіжна література: Духовний світ головних героїв твору. Онєгін як втілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів і вчинків. ТЛ. Визначення поняття онєгінська строфа.

Образи пушкінського роману уособлюють харак-тери типових представників передової дворянсь-роману кої молоді Росії першої третини XIX ст. з притаманними їм суспільними ідеалами, ідейними та естетичними поглядами, духовними пошуками, моральними
орієнтирами.


Євгеній Онєгін.
У характері Онєгіна Пушкін передусім акцентував складність і суперечливість натури тієї кращої частини російського дворянства, яка, усвідомлюючи його моральні вади, намагається їх позбутись, але при цьому ще не знаходить гідних ідеалів, не має мети. Суспільну позицію цих молодих людей визначали гіпертрофоване почуття власної гідності та незалежності, байдуже ставлення до чинів та службової кар'єри, культ лінощів, вишуканої насолоди, свобода в думках і вчинках, більш або менш розвинуте політичне вільнодумство, гострий скептицизм і розчарованість середовищем, яке їх оточує, гос-трокритичне, зверхнє ставлення до нього.


Онєгін не відразу стає таким. На початку твору він змальований як молода людина, яка живе за законами та звичаями столичного світського середовища і яку все в ньому влаштовує. Життя Онєгіна минає в нескінченних балах та світських прийомах, він не прагне вступити на службу чи випробувати себе в якійсь суспільно корисній діяльності. І хоча, як ми дізнаємось, Онєгін отримав непогані виховання та освіту, він поводиться як типовий петербурзький гульвіса, що шукає світських насолод та втіх в очікуванні спадку від багатого дядечки.


Однак Онєгін відрізняється від свого кола: марнота світського життя його доволі швидко втомила, і він хотів би щось змінити у своєму житті. Отриманий у спадок сільський маєток, знайомство з Ленським і сестрами Ларіними, розмірений ритм поміщицького побуту, здавалося б, пробуджують в Онєгіні паростки якогось нового розуміння та ставлення до життя:
В селі, на лоні самоти.

Щоб якось час промарнувати,

Новини здумав завести.

Мудрець пустинний, без турботи

Ярмо кріпацької роботи

Легким податком замінив,
І раб життя благословив.

Сусід ощадний аж здригнувся,

В такий страшенний гнів запав

На те зламання панських прав;

Лукаво інший усміхнувся,

І разом вирішили так,

Що небезпечний то дивак.


Онєгіна приваблюють щирість і простосердечність стосунків, що встановлюються між ним та молодим поетом Ленським і родиною Ларіних. Але остаточно духовного переродження в душі Онєгіна так і не відбувається. Він відкидає кохання Татьяни, хоча й відчуває її красу; аристократичні норми поведінки не дозволяють йому публічно визнати себе винним і відмовитись від дуелі з Ленським. Загибель товариша, відчуття провини в смерті Ленського породжують в душі Онєгіна нову кризу.

Намагаючись утекти від цього стану душі, який його морально пригнічує, Онєгін вирушає в подорож. Несподіванкою стає для Онєгіна нова зустріч з Татьяною, яка після одруження стала княгинею і придворною дамою. Кохання, яке тепер спалахнуло в душі Онєгіна до Татьяни, знаменує, можливо, початок того духовно-морального оновлення, що його марно герой шукав у різних сферах суспільного та приватного життя.


Донині серед учених, які досліджують творчість Пушкіна, тривають суперечки з приводу того, чи поділяв і наскільки близько Онєгін погляди декабристів, сучасником яких він був. У пушкінському романі є численні натяки якщо не на належність його героя до декабристських кіл молоді, то, принаймні, на його зацікавленість їхніми ідеями. Втім питання залишається відкритим через принципову незавершеність сюжетного фіналу пушкінського роману в цілому.


Трагедія Онєгіна полягає насамперед у тому, що, гостро критикуючи вади суспільства, він сам не може їх остаточно позбутися, намагається і не може знайти себе в житті та суспільних інтересах свого часу, відчуваючи себе в ньому зайвим.


Образ Онєгіна започаткував у російській літературі традицію зображення такого суспільного типу, думки, погляди, поведінка якого, не вкладаючись в загальноприйняті суспільні норми, асоціювалися з пошуками нових моральних орієнтирів та духовних запитів, відповідно до нових етапів історичного розвитку суспільства.

Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Збірка конспектів уроків із зарубіжної літератури, реферати для 9 класу, твори на тему зі шкільної програми

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.