KNOWLEDGE HYPERMARKET


Етапи створення веб-сайтів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: «Етапи створення веб-сайтів»


Етапи створення веб-сайтів
1. Що таке веб-сторінка, веб-сайт, веб-портал?
2. Що таке гіперпосилання? Для чого вони Використовуються?
3. Пригадайте правила оформлення презентацій.

Вивчаючи тему «Інтернет», ви ознайомилися з поняттями: гіпертекст, веб-сторінка та веб-сайт, відвідали різноманітні за призначенням, тематикою, оформленням і структурою веб-сайти та Інтернет-портали.
При вивченні цього розділу ви навчитеся створювати і розміщувати в Інтернеті власні веб-сайти.
Ви вже знаєте, що веб-сторінки створюються за допомогою спеціальних мов розмітки гіпертексту, наприклад, НТМL. Вони мають вигляд звичайних текстових документів, до яких внесено вказівки форматування. За допомогою таких вказівок можна зада¬вати колір та розмір шрифтів, по-різному розміщувати текст на сторінці, подавати дані у вигляді списків або таблиць, додавати гіперпосилання на інші сторінки в Інтернеті, додавати до сторінки графічні та мультимедійні зображення тощо. Формат цих вказівок задається в описі мови НТМL.
Документи, розмічені за допомогою мови НТМL, називаються НТМL-документами, імена їх файлів мають розширення піт або піті.
НТМL-код веб-сторінки можна переглянути за допомогою текстового редактора, наприклад, Блокноту. Вигляд головної сторінки одного з освітніх сайтів та її НТМL-код.
Створювати веб-сторінки і веб-сайти можна в спеціальних редакторах створення веб-сайтів. Веб-сайти можна також створювати в добре знайомому вам текстовому редакторі Місrоsоft  Word.
Веб-сайти створюються у кілька етапів (рис. 144):
1. Планування — визначення тематики і призначення майбутнього сайта.
2. Розробка — розробка структури сайта, добір матеріалів, вибір програмних засобів для його створення.
3. Створення окремих сторінок відповідно до структури, включення до них гіперпосилань.
4. Тестування — перевірка та редагування веб-сайта.
5. Розміщення — розміщення сайта в Інтернеті.
6. Підтримка — оновлення вмісту сайта.
Планування
На етапі планування, перш за все, слід визначити призначення майбутнього сайта: це буде персональний сайт або сайт організації, електронна енциклопедія чи сайт бібліотеки, сайт для дистанційного навчання тощо. Тут же доцільно визначити, буде сайт тематичним чи різні його сторінки будуть присвячені різнім темам і яким саме.
Розробка
Наступний крок — розробка структури сайта. При розробці структури сайта слід визначитися з необхідною кількістю сторінок та встановити зв'язки між ними. Розрізняють іінійну, ієрархічну та довільну структури сайта.
Лінійну структуру веб-сайта доцільно вико¬ристовувати у разі послідовного представлення інформації, наприклад, про товари та послуги або матеріали навчального посібника. Перегляд таких сайтів здійснюється послідов¬но: від початкової (головної) до останньої сторінки. Кожна сторінка має посилання тільки на одну, наступну сторінку сайта. Інколи, для зручності навігації по сайту до сторінки також додається посилання на попередню сторінку (рис. 145).
При ієрархічній структурі створюється одна сторінка (головна), яка не має попередніх, решта сторінок мають лише одну попередню сторінку (рис. 146). При ієрархічній структурі кожна сторінка може містити посилання на довільну кількість сторінок сайта. Така структура найкраще підходить для сайтів, що містять різну за тематикою інформацію: каталогів, зібрань статей з різних тем або добірок послань.
Рис. 146

Така структура найкраще підходить для сайтів, що містять різну за тематикою інформацію: каталогів, зібрань статей з різних тем або добірок послань

Найчастіше для створення сайтів використовують довільну структуру. При такій структурі сайта його сторінки пов'язані між собою довільним чином (рис. 147). У сайтах довільної структури можна виділити фрагменти, які є лінійними або ієрархічними.
Рис. 147

У сайтах довільної структури можна виділити фрагменти, які є лінійними або ієрархічними.

Прикладом довільної побудови структури сайта може бути Інтернет-енциклопедія Вікіпедія. Цей проект стартував у 2001 р. Нині статті до цієї енциклопедії пишуться 250 мовами народів  світу. Характерною особливістю Вікіпедії є те, що її статті відкриті для доповнення і змін будь-яким користувачем.
У Вікіпедії на даний час розміщено більше 6 млн. статей. Орієнтовна кількість авто¬рів та редакторів — 50 тис. В україномовному розділі енциклопедії  налічується 124 тис. статей, працюють 15 тис. авторів та редакторів.
Вікіпедія знаходиться в десятці найбільш відвідуваних веб-ресурсів світу за кількістю запитів сторінок щомісяця. Так, кожний 200-й запит в Інтернеті направляється у Вікіпедію.
Вікіпедія складається з окремих розділів. Працюючи з матеріалами цієї енциклопедії, ви можете здійснювати різноманітні переходи та самостійно визначати послідовність перегляду окремих сторінок.
На етапі розробки необхідно також здійснити добір матеріалів і вибрати програмні засоби, за допомогою яких будуть розроблятися веб-сторінки.
Створення
На етапі створення відбувається наповнення веб-сторінок конкретними матеріалами, а також створення гіперпосилань для зручної навігації сайтом. При цьому потрібно слідувати правилам оформлення (дизайну) веб-сторінок, якими ви користувалися при створенні презентацій.
Тестування
Дуже важливим при створенні сайта є етап тестування. На цьому етапі потрібно перевірити:
• чи правильно працюють усі гіперпосилання;
• чи зручною є навігація сайтом;
• чи відкриваються при відкритті сторінок графічні зображення;
• чи зручно розташовані для сприйняття матеріали на сторінках тощо.
У разі необхідності, потрібно внести зміни в наповнення або структуру сайта, зміни¬ти гіперпосилання.
Розміщення
На наступному етапі потрібно визначити, де буде розміщено створений вами сайт. Веб-сайт можна розмістити:
• на власному сервері установи;
• на сервері вашого провайдера;
• на сервері організації, яка спеціалізується у наданні послуг розміщення сайтів користувачам Інтернету;
• на сервері, який надає послуги вільного і безкоштовного розміщення сайтів. Сьогодні окремі організації в мережі Інтернет пропонують користувачам безкоштов¬ні послуги щодо створення веб-сайтів з використанням готових шаблонів та одночасним їх розміщенням на серверах цієї організації.
Після розміщення сайта в Інтернеті потрібно здійснювати його підтримку, щоб сайт не втрачав своєї популярності. Ця підтримка полягає в періодичному оновленні та доповненні існуючих матеріалів, створенні нових цікавих сторінок тощо.

Запитання та завдання 1. Що таке НТМL-документ?
2. Де можна створювати веб-сторінки і веб-сайти?
3. Назвіть етапи створення сайта.

4. Опишіть етапи створення сайта.
5. Які структури сайта ви знаєте? Охарактеризуйте кожну з них.
6. Чому найчастіше для створення сайтів використовують довільну структуру?
7. Створіть структуру і опишіть наповнення сайтів:
а) Моя родина.
б)моє рідне місто
в) Вулиця, на якій я живу.
г) Мій клас.
8. Знайдіть у Вікіпедії інформацію про:
а) геосервіси Інтернету;
б) мови розмітки гіпертекстових документів;
в) Веб2.0.
9. Підготуйте презентації із запропонованих у п. 8 тем.

Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Шкільна бібліотека онлайн, підручники та книги по всім предметам, Інформатика 8 клас скачати


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.