KNOWLEDGE HYPERMARKET


Етика 6 клас

 

Етика 6 клас  містить чимало ексклюзивних уроків, важливих фактів, понять та термінів, що сприятимуть швидкому засвоєнню знань по етиці, допоможе зрозуміти як на практиці реалізувати вивчені правила та норми поведінки. Адже етика - наука, що досліджує правила поведінки, вивчає не лише ті з них, що передбачені етикетом (повторювані), а передусім такі, на яких ґрунтуються стосунки між людьми. Дана наука стане в пригоді усім учням без винятку для подальшого життя, а Гіпермаркет знань допоможе їх вивчати протягом онлайн занять весело та цікаво.

Гіпермаркет знань>>Етика>>Економіка 6 клас

Вступ

Тема 1. Для чого вивчаємо етику. Коли й чому виникла мораль. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку. Що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті.

Цінності людини в сучасному світі
Тема 2. Людське життя як найвища цінність у сучасному світі. Чи важко бути людиною. Коли людину називають “щирою душею”. Як потрібно жити, щоб наші душі визначали як прекрасні.
Тема 3. Чому моральні цінності називають життєвими орiєнтирами людини. У чому полягає сила людського духу. Що таке обов’язок. Що означає бути дорослим і самостійним. Як захистити та зберегти честь і гідність.
Тема 4. Що таке справедливість. Що називають несправедливим. Чи легко бути справедливим. Як протидіяти несправедливому.
Чому без праці життя людини втрачає сенс. Працьовитість як риса моральної вдачі. Що означає “творити себе працею”. Чому будь-яка праця є почесною.
   
Тема 5. Що таке ідеал. Як ми обираємо ідеали. Як відрізнити ідеал від кумира. Як наблизитися до свого ідеалу.
Узагальнення


Людина — частина Всесвіту

Тема 6. Чи є людина  частиною природи. Як культурна людина повинна ставитися до природи. Що означає “берегти природу”. Моральні зобов’язання людини щодо природного світу.
Тема 7. Як пов’язані довкілля та здоров’я людини. Що означає бути “здоровою людиною”. Які звички є шкідливими.
Тема 8. Що означає пізнати себе. Чому потрібно керувати своїми почуттями та вчинками. Що таке “мистецтво керувати собою”.
Тема 9. Що означає бути розвиненою людиною. Які заняття розвивають людину. Що таке хобі. Як зробити дозвілля змістовним і цікавим.
Тема 10. Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини. У чому сила моральних почуттів. Як навчитися культури почуттів.
Тема 11. Чому любов визначають як найвище почуття. Що означає любити. Чи є відмінність між закоханістю та коханням. Як навчитися любити.

Моральні виміри спілкування
Тема 12. Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства. Що таке загальнолюдські цінності. Як мораль регулює відносини й спілкування  людей.
Тема 13. Що таке толерантність і нетерпимість. Як проявляти толерантність  у спілкуванні з людьми. Що таке повага. Що означає поважати інших.
Тема 14. Як розділити радість і печаль іншої людини. Що таке милосердя. Кого називають альтруїстом, а кого — егоїстом. Як співчувати й проявляти милосердя словом і ділом.
Тема 15. Місце духовності і релігійності в людському житті. У чому полягає феномен віри. Що таке релігійні почуття і чому їх треба поважати.
Тема 16. Які релігійні конфесії є в Україні. Що означає бути толерантним до представників іншої релігії. Як поводитися в храмі.

Цінності демократичного громадянського суспільства
Тема 17. Чому людину визначають найвищою цінністю  демократичного суспільства. Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.
Тема 18. Чи може бути свобода основою моральності. Що розуміють під свободою  вибору, дії, волі. Що означає бути самим собою. Чи може людина бути й залишатися  собою в суспільстві.
Тема 19. Що таке права та свободи людини. Чому права людини й права дитини є цінністю громадянського суспільства. Як поважати та захищати права людини в демократичному суспільстві. Як співвідносяться право, свобода й обов’язок.
Тема 20. Що таке суспільна справедливість і соціальна різноманітність. У чому ми всі рівні, хоча й різні. Чого вимагає від нас різноманітність життя в громадянському суспільстві.
Тема 21. Як співвідносяться мораль і закон як регулятори життя громадян в демократичному суспільстві. Що означає рівність усіх перед законом.
Тема 22. Що таке громадянська позиція  людини. Чому громадянська позиція є цінністю демократичного суспільства. У чому полягає почуття гідності громадянина.
Тема 23. У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві. Як ставитися до культурно-національних особливостей людей, які живуть в Україні. Як проявити повагу до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.

Підсумковий урок
Тема 24. Як громадяни повинні ставитися до своєї держави. Що означає бути громадянином і патріотом України сьогодні. Як пов’язані наші долі з долею Вітчизни.

Уроки етики онлайн, методичні розробки етика, календарне планування, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.